Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Her bygger vi

Her bygger vi

Overblik over bygge- og vejprojekter

Flytning af Chr. 8.s Vej 

Søfronten i Silkeborg Midtby domineres i dag af veje, parkeringspladser og ensartet beplantning. I fremtiden skal Søfronten omdannes til en grøn bypark med plads til byliv, kultur og outdooraktiviteter.

Det betyder, at Chr. 8.s vej skal flyttes væk fra søen og over langs Søtorvets husfacade.

Det frigiver et areal ved søen til første del af den nye bypark. I første omgang vil arealet sandsynligvis blive brugt til midlertidig parkering i en årrække, mens Søvej og parkeringspladserne øst og vest for Rådhuset bliver omdannet til de nye områder i den grønne bypark.

Læs mere om planerne for Søfronten

Tidsplan:

2024: Byggeriet af den nye Chr. 8.s vej begynder.
2025: Trafikken ventes flyttet til den nye vej langs Søtorv-bebyggelsen.

Flytning af Søvej

Søfronten i Silkeborg Midtby domineres i dag af veje, parkeringspladser og ensartet beplantning.

I fremtiden skal Søfronten omdannes til en grøn bypark med plads til byliv, kultur og outdooraktiviteter. Det betyder, at Søvej skal flyttes væk fra søen og om på den anden side af Rådhuset.

Læs mere om planerne for Søfronten

Tidsplan:

Ikke besluttet

Ny belægning på Fredensgade

Når nedrivningen af det gamle Torvecenter og byggeriet af Fredensgård er færdig i 2028, vil Fredensgade få ny belægning. Det bliver samme granitbelægning som på Torvet.

Tidsplan:

2023: Fredensgade graves op for at omlægge ledninger.
2028: Ny belægning på Fredensgade

Ringvejsbroen over Gudenåen på Østre Ringvej

Folketinget besluttede i forbindelse med Silkeborgmotorvejen, at der også skal bygges en ny bro over Gudenåen på Østre Ringvej.

Den nye bro vil få samme lette, æstetiske udtryk som Gudenåbroerne med Silkeborgmotorvejen ved siden af og som den nye bro over Gudenåen på Resendalvej i Resenbro.

Læs mere om byggeriet af Ringvejsbroen

Tidsplan:

2021: Byggestart
2023: Færdigbygget

Vestre Højmarksvejs forlængelse til Funder

Vestre Højmarksvej skal forlænges fra Ejdervej i Hvinningdal til Funder, så Højmarksvej bliver færdigbygget som en af Silkeborg bys fire ringvejssystemer: Parkeringsringen i midtbyen, Ringvejen, Højmarksvej og Silkeborgmotorvejen.

Tidsplan:

2023-2024: Planlægning
2025: Forventet byggestart
2026-2027: Forventet færdigbygget

Høje Kejlstrupsvejs forlængelse til Eriksborg

Høje Kejlstrupvej skal forlænges fra kraftvarmeværket til den nye bydel Eriksborg mellem Gødvad og Grauballe.

Læs mere om den nye bydel Eriksborg

Tidsplan:

2023-2024: Skitseprojekt og miljøkonsekvensvurdering.
Øvrig tidsplan ikke besluttet.

Vejanlæg i forbindelse med den nye bydel Eriksborg

I forbindelse med udviklingen af den nye bydel Eriksborg mellem Gødvad og Grauballe skal Nebelgårdsvej udvides, og vejene til det nye bydelscenter skal bygges.

Læs mere om den nye bydel Eriksborg

Tidsplan:

2023-2024: Planlægning
2025: Forventet byggestart
2027: Forventet færdigbygget

Sammenbinding af Astrid Lindgrensvej

I nybyggerområdet i Buskelund skal de to stykker af Astrid Lindgrensvej bindes sammen på strækningen fra Birksvej til Løvehjertevej.

Tidsplan:

2023: Forventet byggestart
2024: Forventet færdigbygget

Støjdragen i Astrid Lindgren-kvarteret

Ved det nye Astrid Lindgren-kvarter i det nordlige Silkeborg bygges en støjvold langs med motorvejen.

Støjvolden kommer til at ligne en drage og kaldes Støjdragen. Støjdragen skal skærme for støjen fra motorvejen og bliver et rekreativt område med plads til leg, bevægelse og naturoplevelser.

Læs mere om den nye støjdrage

Tidsplan:

2023: Byggestart – Støjdragen bygges i flere etaper
2028: Forventet færdigbygget

Vejanlæg i forbindelse med nyt centerområde i Virklund

I forbindelse med det nye centerområde i Virklund skal vejene i området ændres, så trafikken afvikles mere hensigtsmæssigt.

Der etableres en ny forbindelse mellem Horsensvej og Virklundvej, og der laves to nye signalanlæg ved Horsensvej/ny forbindelsesvej og ved Virklundvej/Vesterlundvej.

Det nuværende signalanlæg på Horsensvej skal nedlægges. Samtidig udfører Silkeborg Forsyning separatkloakering i dele af Virklund By. 

Læs mere om det nye centerområde

Tidsplan:

2023: Planlægning og projektering
2023: Byggestart ultimo 2023
2024: Færdigbygget

Vejanlæg i Erhvervskorridoren Etape 2

I forbindelse med udviklingen af Erhvervskorridoren Etape 2 ved Silkeborgmotorvejen mellem Stagehøj Tværvej og Kastaniehøjvej skal Lillehøjvej forlænges til Kastaniehøjvej.

Desuden skal Lillehøjvej udvides og forsynes med cykelsti på strækningen fra den nye politistation til Kastaniehøjvej.

Tidsplan:

Ikke besluttet.

Supercykelstier fra omegnsbyerne til Silkeborg by

De gamle togbanespor, som nu bruges som stier - Den Skæve Bane, Kjellerupstien, Bryrup Banesti og Gjern Banesti - skal omdannes til supercykelstier, hvor der er er plads til mange cyklister med forskellige hastigheder, hvor der er få stop og hvor cykler er adskilt fra biler og gående.

Kjellerupstien er den første sti, som omdannes til supercykelsti. Her er der sat de første penge af til 1. etape af omdannelsen af stien fra Lysbro til Silkeborg Trafikterminal.

Tidsplan:

2024: Forventet byggestart på Kjellerupstien

Støjskærm ved motorvejen i Buskelund

På Silkeborgmotorvejen ved Buskelund opsættes en støjskærm, som skal reducere støjgenerne fra motorvejen for beboerne i Buskelund.

Læs mere om støjskærmen ved motorvejen i Buskelund

Tidsplan:

2023-2024: Opsætning

Hærvejsmotorvejen Midtjysk Motorvej

Folketinget har besluttet, at der skal bygges en Midtjysk Motorvej - også kaldet Hærvejsmotorvejen, som skal give bedre vejforbindelser mellem Viborg og Billund Lufthavn samt aflaste Rute 13, hovedvejen mellem Viborg og Vejle, og den østjyske motorvej E45.

I 2023 bliver der lavet en miljøkonsekvensvurdering af to linjeføringer, der går forbi byer som Kjellerup, Thorning, Vium, Hvam, Nørre Knudstrup, Ungstrup og Vattrup.

Læs mere om motorvejen og find kort over linjeføringerne her hos Vejdirektoratet

Tidsplan:

2022: Indledende offentlig høring og borgermøder (ide-fase).
2022-2024: Skitseprojektering og miljøkonsekvensvurdering af to linjeføringer.
2024: Afsluttende offentlig høring og borgermøder
2024-2025: Politisk beslutning om linjeføring.
2026: Byggeriet begynder.

Direkte jernbane mellem Silkeborg og Aarhus

Folketinget har besluttet, at der skal anlægges en direkte jernbane mellem Silkeborg og Aarhus for at reducere rejsetiden med 14 minutter, så man kan rejse mellem Silkeborg og Aarhus på 26 minutter.

En del af projektet er at fjerne jernbaneoverkørslen på Frederiksberggade, så trafikken ikke skal stoppe hver gang, der kommer et tog.

Se mere på Transportministeriets hjemmeside

Se også mere på Banedanmarks hjemmeside

Tidsplan:

2022: Undersøgelse af linjeføringer og idéfasehøring
2023: Beslutning om linjeføringer, der skal undersøges nærmere
2025: Beslutning om linjeføring og igangsætning af anlæg

Film der viser hvor vi bygger lige nu

Se filmen her, som viser, hvor vi bygger lige nu - og hvor vi regner med at skulle bygge. Filmen revideres løbende.

Film: Her er vi i gang med at bygge

Balle/Buskelund/Hvinningdal: Udvidelse af pladser

Projekteringen af et nyt børnehus er i gang, som skal udvide daginstitutionspladserne i området med ca. 100 pladser.  

Byggestart: 4. kvartal 2023

Færdigbygget: 2. kvartal 2025

Funder: Nyt børnehus 2 – Sejlgård (Børnehuset Damgårdsvej)

Nyt børnehus med plads til ca. 230 børn inkl. legestue ved Damgårdsvej. 

Byggestart: 1. kvartal 2024

Færdigbygget: 4. kvartal 2025 

Gødvad: Børnehuset Harsnablundvej

Nyt børnehus bliver bygget på Harsnablundvej ved Fritidsgården til ca. 140 børn og en legestue.

Byggestart: 4. kvartal 2022

Færdigbygget: 1. kvartal 2024

Kjellerup: To nye børnehuse

Kjellerup får to nye børnehuse: Hasselvejs Børnehus, som bliver bygget først, og Vestergades Børnehus, som aktuelt er udskudt. De to nye børnehuse erstatter de fire nuværende børnehuse: Mælkebøtten, Storkereden, Broparken og Satellitten.

Byggestart: 3. kvartal 2021

Færdigbygget: 3. kvartal 2023

Resenbro: Midlertidig pavillon

Pavillonen etableres med plads til ca. 100 børn på Stidalsvej. Det midlertidige børnehus forventes at blive afløst i 2026 af et permanent børnehus. Placering kendes endnu ikke.

Byggestart: 4. kvartal 2022

Færdigbygget: 1. kvartal 2023

Skægkær Børnehus udvides

Skægkær Børnehus udvides med 40 pladser, som skal bruges til vuggestuebørn.

Byggestart: 4. kvartal 2022

Færdigbygget: 2. kvartal 2023

Virklund: Flere dagtilbudspladser

Etablering af midlertidigt børnehus til 100 børn på Korshøjvej. Det midlertidige børnehus forventes at blive afløst i 2026 af et permanent børnehus. Placering kendes endnu ikke. 

Byggestart: 1. kvartal 2023

Færdigbygget: 2. kvartal 2023

Planlagte byggerier

Ans: Udvidelse af vuggestuepladser og ny legestue

Der er i 2023 og igen i 2025-2026 sat penge af til at udvide antallet af vuggestuepladser i Ans og etablere en legestue.

Balle/Buskelund/Hvinningdal: Udvidelse af vuggestuepladser

Antallet af vuggestuepladser skal udvides i området for at følge med behovet. Der er sat penge af i 2025-2026 til at etablere flere vuggestuepladser

Gjessø: Udvidelse af pladser

Antallet af dagtilbudspladser i Gjessø skal udvides med 40. Det er der sat penge af til i 2024-2025.

Gødvad/Dybkær/Eriksborg: Udvidelse af pladser

Udvidelse med 200 pladser i området Gødvad/Dybkær/Eriksborg. Der er sat penge af fra 2023-2026.

Grauballe/Eriksborg: Udvidelse af pladser

Udvidelse med 180 pladser i området. Der er sat penge af i 2024-2026 til byggeriet. 

Sejs-Svejbæk: Nyt børnehus

Der er sat penge af til et nyt børnehus i 2024-2026.

Skægkær: Nyt børnehus

Nyt børnehus med plads til 120 børn plus legestue til dagplejere. Der er sat penge af i 2024-2026. 

Skægkær: Erstatningsbyggeri for Skægkær Børnehus

I 2025-2026 er der sat penge af til at bygge et erstatningsbyggeri for Skægkær Børnehus.

Specialområdet: Flere dagtilbudspladser

Der er sat penge af i 2023-2024 til at etablere flere dagtilbudspladser på specialområdet.

Them: Flere dagtilbudspladser

Udvidelse eller nyt børnehus til 90 børn. Der er sat penge af i 2024-2026.

Søholt: Nyt svømmecenter

Der er planer om et nyt Svømmecenter på Søholt. Anlægsprojektet er i øjeblikket sat på standby og afventer politisk beslutning.

Planlagte byggerier

Alderslyst: Ny hal

Der er afsat 1 mio. kr. i 2024 og 20 mio. kr. i 2025-2026 til etablering af ny hal i Alderslyst. 

Funder: Ny hal 2

Der er afsat 1 mio. kr. i 2024 og 16,5 mio. kr. i 2025-2026 til etablering af ny hal i Funder.

Sejs-Svejbæk: Ny hal 3

Der er planer om etablering af ny hal 3 i Sejs-Svejbæk. Hallen finansieres via lokale midler.

 

Funder: Ombygning af Funder Skole 

For at få mere tidssvarende rammer og mere plads bliver Funder-Kragelund Skole, afd. Funder, ombygget.

Byggestart: Juni 2022

Færdigbygget: Etape 1: 4. kvartal 2023. Etape 2: 2024/2025 

Gødvad: Ny Dybkærskole

Den eksisterende Dybkærskole er nedslidt. Derfor bygges en ny Dybkærskole. Samtidig opføres en ny hal, idrætsanlæg med kunstgræsbane samt nye veje og parkering rundt om Gødvads nye samlingspunkt.

Byggestart: August 2021

Færdigbygget: 1. kvartal 2024

Læs mere om Gødvads nye samlingspunkt

Planlagte byggerier

Alderslyst: Nyt byggeri til Inklusionscenter Sølystskolen

Der er afsat 20 mio. kr. i 2024-2026 til at bygge et nyt inklusionscenter.

Buskelund: Udvidelse af Buskelundskolen

Der er sat 17 mio. kr. af i 2025-2026 til at udvide skolen.

Gødvad/Grauballe: Udvidelse af skolekapacitet

Der er i 2024-2026 sat 45 mio. kr. af til at udvide skolekapaciteten i området. 

Resenbro: Udvidelse af Resenbro Skole 

Der er sat 44,4 mio. kr. af i 2023-2026 til at udvide Resenbro Skole.

Sejs-Svejbæk: Udvidelse af Sejs Skole

Der er sat 18,8 mio. kr. af i 2024-2026 til at udvide Sejs Skole.

Silkeborg: Ny hovedtandklinik i Silkeborg

Der er planer om at bygge en ny hovedtandklink til Tandplejen. Projektet afventer politisk beslutning. 

Virklund: Udvidelse af Virklund Skole

Der er sat 53,9 mio. kr. i 2024-2026 til at udvide Virklund Skole. 

Planlagte byggerier

Kjellerup: 24 boliger til handicappede og nyt dagtilbud

Der er sat 70 mio. kr. i 2024-2026 af til at bygge 24 boliger til borgere med handicap og et nyt dagtilbud til handicapområdet og udearealer dertil. 

Bryrup: Plejecenter Birkebo

Der skal bygges et nyt plejecenter med 36 boliger i Bryrup.

Byggestart: 4. kvartal 2023

Færdigbygget: 1. kvartal 2025

Planlagt byggerier

Alderslyst: Nyt friplejehjem  

Det undersøges, om der kan bygges et friplejehjem i Alderslyst.

Eriksborg - ny bydel mellem Grauballe og Gødvad

Interessen for at flytte til Silkeborg er stor, og det samme er efterspørgslen på boliger. En del af løsningen på efterspørgslen er Eriksborg. I 2040 vil Eriksborg være hjem for 7.000 borgere fordelt i 3.800 boliger. Følg med i udviklingen af den nye bydel her.

Gødvads nye samlingspunkt

Vi forvandler området ved Gødvadhallen og Dybkær Kirke til Gødvads nye samlingspunkt. Her opføres en ny Dybkærskole, et nyt halbyggeri, kunstgræsbane samt nye veje og parkering.

Læs mere om Eriksborg

Nyt renseanlæg på Søholt

Renseanlægget på Søholt skal ombygges og moderniseres, så det kan rense en stigende mængde spildevand og tage over for mindre utidssvarende renseanlæg.

Stations- og banearealet

Stations- og banearealet skal omdannes, så midt- og sydby i Silkeborg by bindes bedre sammen på tværs af jernbanen.

Læs mere om Stations- og banearealet

Støjdragen i Astrid Lindgren-kvarteret

I etaper frem til 2027 etableres en støjvold langs motorvejen i Astrid Lindgrens-kvarteret i det nordlige Silkeborg. Støjvolden kommer til at ligne en drage og kaldes Støjdragen.

Støjdragen skal skærme for støjen fra motorvejen og bliver et rekreativt område med plads til leg, bevægelse og naturoplevelser. 

Læse mere om Støjdragen

Søfronten og Havnen

Søfronten skal omdannes fra grå p-pladser og veje til en grøn bypark med plads til byliv, kultur og outdoor-aktiviteter langs søbredden og med plads til et nyt Museum Jorn.

Se en video og læs mere om planerne for Søfronten

Havnen skal omdannes og bindes bedre sammen med midtbyen og den nye del af Søfronten, så den i højere grad bliver et lokalt mødested med liv og aktivitet.

Læs mere om udvikling af Havnen

Søholt – et unikt sports- og fritidsområde

Svømmecenter, kunstgræsbaner, omklædningsrum, parkområde og stiforløb. Det er nogle af de ting, som Søholt skal indeholde, og som skal være med til at gøre det til et grønt, aktivt åndehul i byen med faciliteter, der er åbne for alle.

Læs mere om helhedsplanen for Søholt

Søtorvet

Søtorvet er en ny bydel midt i Silkeborg. Her kommer både boliger, erhverv og et nyt byrum.

Læs mere om Søtorvet

Et områdestudie er en samlet vision for udviklingen af et område og en disponering af områdets bygninger, veje og anlæg.

Læs vores områdestudier og helhedsplaner

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje