Skip til hoved indholdet
  Hjem Kommunen Job Bliv elev hos os Kontorelev Dit uddannelsesforløb

Dit uddannelsesforløb

Som kontorelev får du en unik mulighed for at tage en uddannelse, mens du arbejder. Her kan du få et overblik over, hvordan elevuddannelsen er opbygget.

Uddannelsen som kontorelev med speciale i offentlig administration giver dig en attraktiv kombination af skoleophold og arbejde, med løn under hele forløbet og gode arbejdsvilkår. Du vil stifte bekendtskab med to af kommunens afdelinger og bliver inviteret med på en spændende studietur.

Skoleophold

Din elevtid indeholder 15 ugers skoleophold fordelt over hele forløbet. Hvert ophold varer fire-fem uger, og du bliver undervist i:

 • Kommunikation
 • Lovgivning
 • Politik og økonomi
 • Organisation og samarbejde

Du får en uddannelsesplan over dine opgaver i afdelingen, som hjælper dig med at sikre, at du når dine mål. Uddannelsesplanen gennemgås jævnligt sammen med din uddannelsesansvarlige, som står til rådighed for vejledning og sparring under forløbet.

Løn

Under din uddannelse som kontorelev får du løn – både mens du arbejder, og mens du er på skole.

 • 1. års elever 14.339 kr. pr. måned
 • 2. års elever 15.092 kr. pr. måned
 • Voksenelever 21.788 kr. pr. måned

Arbejdstid

Din arbejdsuge er 37 timer, med mulighed for flekstid. Der vil ikke være weekendarbejde. Som udgangspunkt er timerne fordelt på følgende måde:

 • Mandag-onsdag fra kl. 8.00-15.00
 • Torsdag fra kl. 8.00-17.30
 • Fredag fra kl. 8.00-14.30

Afdelinger

I Silkeborg Kommune har vi 10 forskellige afdelinger/stabe, hvoraf de 9 har elever. Som elev kommer du  til at arbejde i to af afdelingerne. Det giver dig mulighed for at komme vidt omkring i en stor politisk organisation og få et indblik i de meget forskellige opgaver i afdelingerne. Vi har syv elevstillinger, som er tilknyttet forskellige afdelinger.

Tryk på stillingerne nedenunder og se, hvilke afdelinger og opgaver du kan komme til at beskæftige dig med.

Elevstillinger

Elevår 1

Borgerservice er borgernes primære indgang til kommunen - både telefonisk, skriftligt og personligt. Det betyder, at det meget ofte er os, borgerne henvender sig til med spørgsmål til kommunen eller andre offentlige instanser. Derfor får du som elev i Borgerservice et grundigt indblik i de mange opgaver og funktioner, der er i en stor kommune og en masse nyttig viden om, hvordan hele det offentlige Danmark fungerer.

I Borgerservice arbejder vi med en masse forskellige opgaver, blandt andet pas, kørekort, vielse, folkeregister og sygesikring, beboerindskud, tilskud til pensionister, MitID og modtagelse af brevstemmer ved valg. Vi møder derfor en bred borgergruppe og har kontakt med mange mennesker.

Vi vejleder borgere i en bred vifte af selvbetjeningsløsninger, Digital Post og guider borgerne til at betjene sig selv på nettet. Derfor har vi fokus på digitale løsninger og formidling af disse for dem, som kan have lidt vanskeligt ved at bruge dem.

I Borgerservice ønsker vi, at du som elev kommer til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere og får ansvaret for egne opgaver. Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren kollega ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver. Opgaverne er en blanding af sagsbehandling og ekspedition af borgere både telefonisk og personligt.

Borgerservice hører under afdelingen Kultur og Borgerservice og er placeret Søvej 1, Silkeborg.

Elevår 2

Som elev i Ejendomme vil du blive en del af Teknisk Service, Team Udlejning. Her beskæftiger vi os med udlejning af ældre- og plejeboliger, almindelige udlejningsboliger, udlejning af kommunale bådpladser, forpagtninger mv. Vi laver lejekontrakter, varmeregnskaber, flytteopgørelser og skaffer hjælp, hvis vandhanen løber. Vi udlejer bådpladser og hjælper bådejere med at få registreringsnummer på deres både.

Kan du lide udfordringer i hverdagen, forskelligartede opgaver, jura, økonomi, digital udvikling og borgerkontakt? Så er Ejendomme stedet for dig.

Team Udlejning bruger LEAN-principper til at få løst opgaver effektivt og med høj kvalitet. Du vil få stort kendskab til LEAN arbejdsmetoder og principper.

Vi benytter den nyeste teknologi, eksempelvis robotbogføring. Vi vurderer løbende om vi kan løse vore opgaver endnu bedre i samspil med kunstig intelligens.

Du vil få mulighed for at deltage aktivt i forskellige opgaver, og du kan selv være med til at præge dit uddannelsesforløb under de opsatte rammer. Som elev vil du få både telefonisk, personlig og skriftlig kontakt til borgeren, og dine dage vil være varierede og byde på en masse forskellige opgaver.

Ejendomme er placeret Østergade 1, Silkeborg.

Elevår 1

Socialafdelingen varetager og udfører myndighedsopgaver i forhold til voksne med handicap og/eller psykisk sygdom. Socialafdelingen er organiseret i to udfører-sektioner, en myndighedssektion og en koordinerende stab. Som elev i Socialafdelingens administration vil du komme tæt på driften af afdelingens ca. 40 tilbud.

Vi er centralt placeret, men er i løbende dialog med udfører-sektionerne, myndighed og stab, for hvilke vi løser diverse administrative opgaver, budgetopfølgninger, økonomianalyser, servicepakke- og huslejeberegninger, løn- og personaleopgaver, m.v.

Som elev i administrationen vil du have medindflydelse på indholdet. Vi kan således lave et forløb med en højere vægtning af løn- og personaleopgaver, eller et forløb med en vægtning af økonomiopgaver eller lign. Nogle opgaver vil du selv få ansvaret for, mens du i forhold til andre opgaver har en understøttende rolle. Der vil således være tale om både faste opgaver, ad hoc opgaver og deltagelse i større projekter.

Vi sørger for, at din hverdag bliver både indholdsrig og afvekslende - i et tæt samarbejde med de andre medarbejdere i afdelingen.

Administrationen placeret på Frydenslund i Grønnegade 10, Silkeborg.  

Elevår 2

I Ydelsescentret er vi ca. 40 medarbejdere fordelt på forskellige funktioner.

Som elev i Ydelsescentret vil du få indsigt i mange af vores spændende og meningsfulde opgaver. Du vil få en grundig oplæring i vores sagsgange og gode muligheder for hjælp og faglig sparring. Undervejs vil du komme til at arbejde selvstændigt på lige fod med dine kolleger, men med samarbejde i opgaveløsningen som et vigtigt element. Du vil få ansvar for myndighedsopgaver, herunder sagsbehandling, beregning og udbetaling af ydelser.

I Ydelsescentret møder vi en bred borgergruppe både telefonisk og ved personligt fremmøde, som har brug for hjælp til bl.a. forsørgelse. Du kommer til at arbejde med kompleks lovgivning inden for ydelsesområdet, som du skal omsætte og videreformidle til borgere, kolleger og samarbejdspartnere – det er derfor vigtigt, at du har gode kommunikationsevner og kan skabe relationer.

Du vil blive en del af en gruppe, der er præget af højt fagligt engagement, respektfuldt og anerkendende samarbejde, og hvor vi sammen tager ansvar for opgaveløsningen. Vi har et godt arbejdsmiljø og et godt socialt fællesskab, og vi lægger vægt på hjælpsomhed og samarbejde.”

Elevår 1

Er du dygtig til og har interesse indenfor IT, kommunikation og service, så kan du bruge dine kompetencer som elev i Jobcentersupport.

Jobcentersupport betjener begge sektioner i Jobcenter Silkeborg, hvor vi i alt er ca. 300 medarbejdere fordelt på fire adresser. Vi er 17 administrative medarbejdere i Jobcentersupport og har vores base på Stagehøjvej 9. Men vi har også dagligt medarbejdere i receptionerne på de tre øvrige adresser.

Som elev hos os vil du blive introduceret til mange spændende arbejdsopgaver, som både angår fagsystemer/backoffice og borgerbetjening. Dine backoffice-opgaver vil vedrøre flere målgrupper, bl.a. sygedagpenge, fleksjob og jobparate. Du kommer til at oprette sager, indkalde til samtale, journalisere, foretage telefoniske opfølgningssamtaler m.v. Du bliver også involveret i at lave vejledninger, indkalde til interne møder og skrive referater.

Ca. to dage om ugen vil du være involveret i borgerbetjening på en af vores fire adresser. Her arbejder vi i fronten i receptionerne og på jobcentertelefonen. På disse dage vil du samtidig kunne arbejde videre med dine backoffice-opgaver.

Du kommer også til at deltage i funktionens og Beskæftigelsesafdelingens møder, temadage og sociale arrangementer.

Jobcentersupport har stort fokus på faglighed og udvikling, bl.a. er vi meget optaget af digitaliseringsmuligheder. Vi lytter gerne til de gode ideer, du har. Du får et årshjul for din elevtid, så du ved, hvordan din oplæring og din tid er planlagt.

Du kommer til at arbejde på lige fod med øvrige medarbejdere/dine kolleger, og får ansvaret for egne opgaver. Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren medarbejder og uddannelsesansvarlig ved din side. Din hverdag hos os bliver både indholdsrig, udfordrende, spændende, sjov og afvekslende.

Elevår 2

Økonomi og IT består af tre centre:

 • IT & Digitalisering
 • Regnskab & Rådgivning
 • Analyse & Udvikling

De tre centre servicerer primært kommunens øvrige afdelinger, men også interesseorganisationer, virksomheder og borgere.

Da Økonomi og IT servicerer kommunens øvrige enheder, vil du få mange berøringsflader både telefonisk og personligt til ansatte i kommunens øvrige enheder.

Som elev vil du have din base i Regnskab & Rådgivning, hvor din elevtid vil være delt mellem Rådgivningsteamet og Opkrævningsteamet. Derudover vil du besøge de andre centre.

Du vil på sigt selvstændigt komme til at håndtere:

 • Bogføring af kommunens hovedkonto
 • Afstemning af konti/bankkonti
 • Support til kollegaer fra de øvrige afdelinger
 • Fastsættelse af kontakthjælpskrav
 • Borgerkontakt telefonisk og personligt vedr. betalinger til Kommunen
 • Interne kontrolforanstaltninger herunder B-indkomst

Derudover vil du som elev indgå som en del af opgaveløsningen i de to teams.

Økonomi og IT er placeret Søvej 1, Silkeborg.

Elevår 1

I Organisation og Personale vil du som elev blive en del af Lønteamet, som består af 15 personalekonsulenter. Udover at være placeret i dette team vil du blive introduceret til resten af Organisation og Personales store arbejdsområder, herunder HR, Arbejdsmiljø, Data og Sekretariatet.

I teamet beskæftiger vi os primært med indberetning til løn, dagpengerefusioner samt sagsbehandling og rådgivning i forbindelse med ansættelser og afskedigelser af Silkeborg Kommunes ansatte.

Du vil komme til at deltage aktivt i de opgaver, som rører sig i teamet. Du vil igennem dit forløb arbejde selvstændigt og varetage dine egne opgaver, og på den måde kan du som elev selv være med til at præge dit uddannelsesforløb. Under hele elevforløbet har du en uddannelsesansvarlig som din daglige kontaktperson.

Du vil igennem din tid i Organisation og Personale få bredt kendskab til diverse overenskomster, personalepolitikker, ferieaftalen, lønforhandlinger og meget mere.

Organisation og Personale er placeret Søvej 3, Silkeborg. 

Elevår 2

Som elev i Børn & Familie (0-18 år) vil du få indsigt i vores mange fagområder – primært dagtilbud og familierådgivning samt de forskellige administrative opgaver, der er knyttet til dem.

Vi har lagt en ramme for dit elevforløb, så du kommer hele vejen rundt og får lov at prøve forskellige typer af opgaver, f.eks.:

 • Borgerbetjening
 • Sagsbehandling
 • Posthåndtering
 • Økonomiopgaver

Dine opgaver vil være meget varierede. Nogle vil være enkle og hurtige at løse, mens andre vil tage længere tid og give dig mulighed for at bruge din kreativitet. Du kan selv være med at præge dette. For at give dig mulighed for selv at være med til at tilrettelægge din arbejdsdag, vil du hurtigt få dine egne opgaver. Du vil selvfølgelig blive tilknyttet én medarbejder med et særligt ansvar for dit elevforløb, men som elev er du en del af Staben på lige fod med de øvrige 40 medarbejdere og deltager i møder, temadage og sociale arrangementer sammen med os andre.

Vi kan godt lide at grine højt og lægger stor vægt på trivsel i en travl og varieret hverdag.

Børne- og Familieafdelingen er placeret på Søvej 1, Silkeborg.

Elevår 1

Som elev i Beskæftigelsesafdelingen kommer du til at arbejde på lige fod med øvrige medarbejdere/dine kolleger og får ansvaret for egne opgaver. Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren medarbejder og uddannelsesansvarlig ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver. Din hverdag hos os bliver både indholdsrig, udfordrende, spændende, sjov og afvekslende.

I Staben er vi ca. 25 medarbejdere fordelt på 3 teams, der er sat i verden for at understøtte arbejdet med at udvikle Beskæftigelsesafdelingens mål, strategi, indsatser, digitale løsninger og økonomistyring.

I din hverdag bliver du en del af Team Økonomi, hvor vi arbejder med en bred vifte af opgaver indenfor økonomistyring af administration. Du vil selv få mulighed for at præge, hvilke opgaver du kommer til at arbejde med, men det kunne f.eks. være: Betaling af regninger, samling af materiale til aktindsigter, controlling af både økonomital samt data fra vores fagsystem, mellemkommunal refusion, opgaver indenfor budgetlægning og budgetopfølgning.

Vi lægger stor vægt på at hjælpe og sparre med hinanden i hverdagen og vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dig godt i gang.

Staben i Beskæftigelse er placeret Søvej 1, Silkeborg. 

Elevår 2

Borgerservice er borgernes primære indgang til kommunen - både telefonisk, skriftligt og personligt. Det betyder, at det meget ofte er os, borgerne henvender sig til med spørgsmål til kommunen eller andre offentlige instanser. Derfor får du som elev i Borgerservice et grundigt indblik i de mange opgaver og funktioner, der er i en stor kommune og en masse nyttig viden om, hvordan hele det offentlige Danmark fungerer.

I Borgerservice arbejder vi med en masse forskellige opgaver, blandt andet pas, kørekort, vielse, folkeregister og sygesikring, beboerindskud, tilskud til pensionister, MitID og modtagelse af brevstemmer ved valg. Vi møder derfor en bred borgergruppe og har kontakt med mange mennesker.

Vi vejleder borgere i en bred vifte af selvbetjeningsløsninger, Digital Post og guider borgerne til at betjene sig selv på nettet. Derfor har vi fokus på digitale løsninger og formidling af disse for dem, som kan have lidt vanskeligt ved at bruge dem.

I Borgerservice ønsker vi, at du som elev kommer til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere og får ansvaret for egne opgaver. Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren kollega ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver. Opgaverne er en blanding af sagsbehandling og ekspedition af borgere både telefonisk og personligt.

Borgerservice hører under afdelingen Kultur og Borgerservice og er placeret Søvej 1, Silkeborg.

Elevår 1

Borgerservice er borgernes primære indgang til kommunen - både telefonisk, skriftligt og personligt. Det betyder, at det meget ofte er os, borgerne henvender sig til med spørgsmål til kommunen eller andre offentlige instanser. Derfor får du som elev i Borgerservice et grundigt indblik i de mange opgaver og funktioner, der er i en stor kommune og en masse nyttig viden om, hvordan hele det offentlige Danmark fungerer.

I Borgerservice arbejder vi med en masse forskellige opgaver, blandt andet pas, kørekort, vielse, folkeregister og sygesikring, beboerindskud, tilskud til pensionister, MitID og modtagelse af brevstemmer ved valg. Vi møder derfor en bred borgergruppe og har kontakt med mange mennesker.

Vi vejleder borgere i en bred vifte af selvbetjeningsløsninger, Digital Post og guider borgerne til at betjene sig selv på nettet. Derfor har vi fokus på digitale løsninger og formidling af disse for dem, som kan have lidt vanskeligt ved at bruge dem.

I Borgerservice ønsker vi, at du som elev kommer til at arbejde på lige fod med de øvrige medarbejdere og får ansvaret for egne opgaver. Du bliver selvfølgelig ikke overladt til dig selv, men har en erfaren kollega ved din side, indtil du er fortrolig med dine opgaver. Opgaverne er en blanding af sagsbehandling og ekspedition af borgere både telefonisk og personligt.

Borgerservice hører under afdelingen Kultur og Borgerservice og er placeret Søvej 1, Silkeborg. 

Elevår 2

Socialafdelingen varetager og udfører myndighedsopgaver i forhold til voksne med handicap og/eller psykisk sygdom. Socialafdelingen er organiseret i to udfører-sektioner, en myndighedssektion og en koordinerende stab. Som elev i Socialafdelingens administration vil du komme tæt på driften af afdelingens ca. 40 tilbud.

Vi er centralt placeret, men er i løbende dialog med udfører-sektionerne, myndighed og stab, for hvilke vi løser diverse administrative opgaver, budgetopfølgninger, økonomianalyser, servicepakke- og huslejeberegninger, løn- og personaleopgaver, m.v.

Som elev i administrationen vil du have medindflydelse på indholdet. Vi kan således lave et forløb med en højere vægtning af løn- og personaleopgaver, eller et forløb med en vægtning af økonomiopgaver eller lign. Nogle opgaver vil du selv få ansvaret for, mens du i forhold til andre opgaver har en understøttende rolle. Der vil således være tale om både faste opgaver, ad hoc opgaver og deltagelse i større projekter.

Vi sørger for, at din hverdag bliver både indholdsrig og afvekslende - i et tæt samarbejde med de andre medarbejdere i afdelingen.

Staben i Socialafdelingen er placeret på Søvej 3, 8600 Silkeborg.

Vi søger kontorelever igen i foråret 2024 med opstart til september 2024. Hold øje med denne side eller lav en jobagent.

Lav en jobagent på silkeborg.career.emply.com/ledige-stillinger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til:

 

Janni Koue Søgaard
Uddannelsesansvarlig for kontorelever
Tlf. 30 70 84 43
jas@silkeborg.dk 

 

Jytte Mikkelsen
HR konsulent
Tlf. 28 56 24 80
jlm@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje