Skip til hoved indholdet
    Hjem Kommunen Politikker, planer og strategier Byudvikling og planlægning Lokalplaner i Silkeborg Kommune

Lokalplaner i Silkeborg Kommune

En lokalplan - tidligere en byplanvedtægt - er en detaljeret plan der angiver juridisk bindende bestemmelser for et afgrænset geografisk område. En lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold.

Hvad er en lokalplan?

 

En lokalplan har til formål at styre den fremtidige udvikling i et område. En lokalplan kan bl.a. bestemme, hvordan et område må anvendes, valg af materialer og udseende, placering og omfang af bebyggelse, veje .m.m. 

Se Silkeborg kommunes lokalplanportal

Lokalplaner har derudover til formål at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.

Silkeborg Kommunes lokalplanportal er udviklet, så interesserede let kan orientere sig i gældende lokalplaner, planer i høring og planer, der er under udarbejdelse. 

Når du ønsker at ansøge om en lokalplan

 

Når der skal udvikles en ny lokalplan, skal der - før man ansøger - gøres rede for tanker og ideer om arkitektur, bæredygtighed m.m. Alt dette finder du i Silkeborg kommunes Arkitekturpolitik.  

Arkitekturpolitikken sætter fokus på arkitekturen som et værdiskabende element, når vi skal udvikle fremtidens byer, byrum og bygninger.

Når der skal udvikles en ny lokalplan, skal der redegøres for, hvilke tiltag der understøtter politikkens seks målsætninger.

Gå til Silkeborg kommunes Arkitekturpolitik 

Ansøg om at få udarbejdet en lokalplan

 

Lokalplanarbejdet i Silkeborg Kommune varetages af Plan-sektionen i Teknik- og Miljøafdelingen. 

Ansøg om at få udarbejdet en lokalplan

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje