Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder 2023 Byrådet har besluttet - april

Byrådet har besluttet - april

Tirsdag 25. april var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over Byrådets beslutninger.

Byrådshammer

Samarbejde om børn og unges trivsel

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en samarbejdsaftale mellem kommunen, Region Midtjylland og de praktiserende læger om børn og unge i psykisk mistrivsel. Aftalen skaber rammer om en bedre kommunikation og koordination af tilbud til gruppen. Der er tale om børn med såvel som uden diagnoser alderen 0-18 år.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 3

Samarbejde om amning/børns ernæring

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en samarbejdsaftale med Region Midtjylland om at styrke indsatsen for at få mødre til at amme længere. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn ammes fuldt ud til de er 6 måneder, men gennemsnittet i Region Midtjylland er noget lavere, og det skal tiltag i den nye samarbejdsaftale være med til at ændre på. Blandt andet ved at uddanne flere certificerede ammekonsulenter, hvis ekspertise kan være med til at skabe en øget ammefrekvens og øget brugeroplevet kvalitet.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 4

Planer for beskyttelse af grundvand i høring

Silkeborg Kommune: Byrådet har sendt 2 forslag til indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet i henholdsvist den sydligere og den østlige del af kommunen i 12 ugers høring. Planerne indeholder en række regler for, hvor rent vandet skal være, ekstra indsatser i sårbare områder og konkrete indsatser for de enkelte vandværker. Det er endnu ikke lykkes for vandværkerne og Vandrådet at blive enige om vedtægterne for et samarbejde om udgifterne til erstatning til lodsejere, der ikke længere kan bruge/skal mindske brugen af sprøjtemidler.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 5

Dagsorden til Silkeborg Forsynings generalforsamling

Silkeborg: Byrådet har drøftet, hvilke punkter det ønsker på dagsorden til Silkeborg Forsynings generalforsamling. Da Silkeborg Forsyning endnu ikke har sendt en dagsorden, drøftede Byrådet emnet ud fra standardpunkter i en dagsorden.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 6

Handicapboliger på Granmosevej

Kjellerup: Byrådet har vedtaget lokalplanen bag de kommende handicapboliger på Granmosevej i Kjellerup endeligt. Planen gør det også muligt eventuelt at bygge et aktivitetscenter og har plads til en daginstitution eller lignende. Boligerne får adgang via Granmosevej. Der skal være stier og grønne arealer samt let adgang til Krabbes Grønne Ring og naturen mod vest. Planen var i høring i 9 uger, og der er ikke kommet svar, der har givet anledning til ændringer.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 7

Op til 34 parcelhuse i Funder

Funder: Byrådet har vedtaget lokalplanen bag nye parcelhuse ved Funder Kirkevej endeligt. Planen skaber plads til op til 34 huse på små grunde fra 400 kvm. eller færre huse på store grunde. Uanset størrelse er bebyggelsesprocenter 40. Planen giver også plads til grønne fri- og opholdsarealer og sikrer en rekreativ værdi i området. Der kommer en sti til cykelstien ved Funder Kirkevej mod syd.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 8

Tillæg til VVM-tilladelsen for Fredensgård-byggeriet 

Byrådet har godkendt et tillæg til VVM-tilladelsen for Fredensgård-byggeriet endeligt. Tillægget handler om de ændringer, der er foretaget i projektet, siden det først blev besluttet. Tillægget har været i 8 ugers høring, men svarene har ikke givet anledning til ændringer. Meget af indholdet i svarene drejer sig om forhold, der ikke er med i tillægget, men allerede er besluttet.  
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 9

Astrid Lindgrensvej bliver dyrere

Silkeborg: Byrådet har besluttet at betale en større del af udgifterne til den sidste del af Astrid Lindgrensvej end først aftalt. Det skyldes, at Byrådet tidligere har besluttet at der skal bygges færre boliger i området end det var planen, da aftalen om at betale vejen blev indgået med områdets bygherre. Silkeborg Kommunes andel stiger fra 33,5% til 44,8%, hvilket svarer til 1.150.000 kroner ekstra kroner og i alt 5,8 mio. kroner.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 10

Årsberetning og Regnskab for 2022

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt det samlede regnskab for Silkeborg Kommune i 2022 samt årsberetningen for samme år. Samtidig er regnskabet sendt til revision. Indtægterne var på 6,349 mia. kroner, driftsudgifterne 5,993 mia. kroner, anlægsudgifterne 425,8 mio. kroner. Resultatet af det skattefinansierede område er et underskud på 76,5 mio. kroner. Find flere tal og årsberetningen på silkeborg.dk.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 11

Justeringer i kommunens politik

Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at lempe på den økonomiske politik. Som udgangspunkt skal der som før være 500 mio. kroner i likvide midler, men der kan nu også foretages lidt mere fleksible beslutninger ud fra konkrete vurderinger.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 12

Samling af anlægsregnskaber godkendt

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en lang række anlægsregnskaber fra de forskellige udvalg. Dertil er bevillingen til en motorikvæg i Sølysthallen 2 godkendt, og budgettet til hal 2 i Sejs-Svejbæk forhøjet med 6 mio. kroner til i alt 21 mio. kroner.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 13

Renoveringer på Sølystskolen

Silkeborg: Byrådet har bevilget ekstra 3.960.000 kroner til renovering af Sølystskolens 2 sale og hal, samt bygningerne indimellem. Der er tale om renovering af tage mm, som fremstår i dårlig stand. Der er tale om penge, der i første gang var sat af til en ekstra hal. Dertil kommer indvendig renovering af fx; gulve og maling af vægge, og forbedrede udenomsarealer for 3,7 mio. kroner, der er afsat andetsteds i budgettet.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 14

Mindstepris på ejendom i Ans

Ans: Byrådet har godkendt en mindstepris på 399 pr. kvm. for en ejendom på Søgade 1 i Ans. Mindsteprisen er 399 kroner.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 15

Endelig pris for alment byggeri

Gjern: Byrådet har godkendt den samlede pris for Silkeborg Boligselskabs 14 nye boliger på Amerikavej i Gjern. Byggeriet kom til at koste 29,8 mio. kroner. Silkeborg Kommune skal betale 10% af beløbet som grundkapitalindskud. Den gennemsnitlige årlige husleje pr. kvm. er sat til 949 kroner.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 16

Helhedsplan for Stævnepladsen

Silkeborg: Byrådet har besluttet at få udarbejdet en helhedsplan for området, der tidligere husede Region Midtjyllands vaccinationscenter, og før det var Jehovas Vidners stævneplads. Planen tager udgangspunkt i scenarier, hvor området udnyttes mindst 25, 50 eller 75% og hvordan der kan eventuelt kan være plads til daginstitution eller uddannelsesinstitution. Det kommer til at koste 1,5 mio. kroner at få planen udarbejdet.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 17

Mulighederne for friplejehjem

Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at udbyde boldbanerne ved den tidligere Nordre Skole til brug for et friplejehjem med 48-96 pladser – med parkering under terræn, hvis der bliver flere end 48 pladser. Samtidig har Byrådet besluttet, at hjemmeplejen ikke får mødested i området. Byrådet har også udtrykt generel velvilje over for friplejehjem.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 18

Redegørelse om Silkeborg Forsynings milliontab

Silkeborg: Byrådet er blevet orienteret om Silkeborg Forsyning redegørelse om, hvordan virksomheden kunne tabe 70 mio. kroner på energihandel i 2021, hvilke konsekvenser det får for kunderne, og hvad der gøres for, at det ikke sker igen.
Læs Silkeborg Forsynings redegørelse
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 19

Stedfortræder i Byrådet

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt at 2. stedfortræder for Konservative, Peder Enggård, foreløbigt træder ind i Byrådet i stedet for Morten Hæk, der er gået bort. I følge reglerne skal det altid være den øverste ledige stedfortræder, der overtager en permanent plads. Mathilde Jakobsen er 1. stedfortræder, men pt. barselsvikar for Trine Roungkvist. Når hun er tilbage, bliver Mathilde Jakobsen permanent medlem af Byrådet.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 20

Nye udvalgsmedlemmer

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt at De Konservative bytter rundt på medlemmer i 2 udvalg. Mathilde Jakobsen træder ind i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og Peder Enggård i Miljø- og Klimaudvalget og modsat. Når Trine Roungkvist er tilbage fra barsel indtager hun Peder Enggårds pladser.
Byrådet, tirsdag 25. april, sag 21

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje