Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder 2023 Byrådet har besluttet - februar 2023

Byrådet har besluttet - februar 2023

Mandag 27. februar var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over Byrådets beslutninger.

2 stedfortrædere
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at 1. stedfortræder Venstre, Ole Würtz afløser byrådsmedlem Anders Hartvig, der er forhindret i at deltage på grund af operation. 2. stedfortræder for Socialdemokratiet, Bjørn Bajlum deltager i stedet for byrådsmedlem Dorthe Jensen, der er forhindret i at deltage på grund af andet politisk arbejde.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 2

Klimaindsatsen i 2022
Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om, hvilke tiltag Silkeborg Kommune har udført på tværs af organisationen i 2022 for at komme nærmere på målet om at være CO2-neutal som virksomhed i 2025. Blandt andet er der indført styring af kommunens flåde af biler, så de bliver udnyttet mest effektivt og bilparken er ved at blive skiftet ud med elbiler. Desuden er der udarbejdet en handleplan for klimaet og forpligtet sig til, at kommunen som geografisk område er klimaneutral i 2050, og temperaturen er sat ned i kommunens bygninger, og der er ved at blive udskiftet gasfyr.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 4

Grundvand skal beskyttes bedre
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at det skal være muligt at give et påbud om at indskrænke ejeres mulighed for at bruge sprøjtegift i området, hvor grundvandet er sårbart, helst gennem frivillige aftaler på vilkår, der ligner ekspropriation. Samt at tillade Teknik- og Miljøaftalen at udstede påbud, hvis der ikke kan indgås en aftale. Eventuelle udgifter tilfalder de enkelte vandværker. Der er tale om såkaldte BNBO-områder, hvor der blandt andet er kort afstand ned til grundvandet og derfor kort tid til at rense op efter en eventuel forurening. Der er tale om 46 matrikler.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 5

Planstrategi frem til 2050
Silkeborg Kommune: Byrådet har sendt et forslag til en planstrategi, der dækker perioden frem til 2050. Planstrategien fastsætter retningen for den fysiske udvikling af Silkeborg Kommune – blandt andet skal det være lettere at komme rundt i Silkeborg, men sværere at køre gennem byen, bløde trafikanter prioriteres, fokus på vedvarende energi, principper for attraktive erhvervsområder, balanceret vækst og en natur med plads til både mennesker, dyr og planter samt et fokus på, hvordan de forskellige bysamfund, skal udvikle sig.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 6

7 mio. til ændrede veje
Virklund: Byrådet har bevilget 7 mio. kroner til at få ændrede vejene i Virklund, så trafikken bevæger sig bedre. I hovedtræk er der tale om ny forbindelse mellem Horsensvej og Virklundvej, 2 nye signalanlæg ved henholdsvis Horsensvej/ny forbindelsesvej samt ved Virklundvej/Vesterlundvej, nedlæggelses af det nuværende signalanlæg på Horsensvej. Virklundvej lukkes frem mod det eksisterende signalanlæg på Horsensvej og vejen drejes i stedet over i Gunilshøjvej, og tilpasninger af Horsensvej og stier, når det nuværende kryds bliver nedlagt. Projektet bliver udført i 2023-2024. Ejeren af centerområdet betaler den anden halvdel af udgifterne til ændringerne.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 7

Flere varige specialpladser
Silkeborg: Byrådet har godkendt, at Bakkegården i fremtiden skal vare hjemsted for specialpladser til børn på 0-5 år med særlige behov. I øjeblikket bruger Langsøskolen Bakkegården som klub, som så flyttes til skolen. Samlet set er der sat 4 mio. kroner af til at øge antallet af specialpladser.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 8

Tandplejen udvider
Silkeborg: Byrådet har besluttet, at den nuværende hovedklinik for tandplejen udvides, men er samtidig opmærksom på, at der senere skal findes en mere langsigtet løsning, da stedet er slidt ned. Det er nødvendigt udvide, fordi der nu også skal tilbydes tandpleje til de 18 til 21-årige. Det kræver, at er kapacitet til en ekstra årgang. Budgettet er på 4,5 mio. kroner, hvoraf Sundhedsministeriet betaler 3,6 mio. kroner. For at sikre at der er kapacitet nok på den korte bane bliver der udvidet på Balleskolen, Sølystskolen og Dybkærskolen.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 9

Plan for Silkeborg Ungdomsskole
Silkeborg: Byrådet har godkendt en plan for Silkeborg Ungdomsskole samt at skolens vedtægter ændres i den forbindelse. Ungdomsskolen tilbyder 10. klasse, kurser i fx; outdoor og trivsel til elever i overbygningen, ungdomsklub, undervisning i færdselslære, heltidsundervisning på Højmarkskolen, sprogskole samt særligt tilrettelagt undervisning for unge indvandrere i danske samfundsforhold.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 10

Aktivitetstilbud renoveres
Lysbro/Kjellerup: Byrådet har bevilget 1,6 mio. kroner til renovering af Lysbro Uddannelsescenter og yderligere 250.000 kroner til Aktivitetscentret Kernen i Kjellerup. Lysbro Uddannelsescenter skal være mere kørestolsvenlig og Kernen skal udvides med blandt andet nyt køkken og renoveres.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 11

Prisen for servicepakker stiger
Silkeborg: Byrådet har godkendt, at priserne på servicepakker på hjemmecentre og midlertidige pladser stiger. Priserne på plejecentrene er delt i 4 kategorier - og samlet stiger prisen med 157 kroner, hvis alle 4 tilbud benyttes. På de midlertidige pladser stiger prisen fra 21 kroner til 31 kroner pr. dag. De 4 kategorier er leje og vask af sengelinned, rengøringsartikler, toiletartikler og vaskemidler. Priserne på pakkerne skal balancere med udgifterne over en årrække, og da indholdet i pakkerne har ændret sig, og der er lavet nye indkøbsaftaler har det ikke været nok til at lade priserne følge den almindelige udvikling i pris- og lønniveau som sædvanligt. Priserne skal svare til udviklingen for ikke at forvride konkurrencen med fx dagligvarebutikker.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 12

Justeringer i budget 2023 og 2024
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt justeringer mm. i anlægsbudgettet for 2024-2027. Det sker for at have en tydeligere overblik over, hvornår pengene bliver anvendt, da det hænder at projekter bliver rykket frem eller venter i forhold til, hvilket år de er sat på budgettet.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 13

Boligselskabs huslejestigning godkendt
Gjessø og Bryrup: Byrådet har godkendt, at Silkeborg Boligselskab sætter huslejen op i afdeling 19, som omfatter boliger i Bryrup og i Gjessø. Huslejen stiger, fordi boligerne skal have nye badeværelser. Byrådet skal godkende stigninger i huslejen i almene boliger, hvis de overstiger 5%. Her er der tale om 11%, og afdelingens bestyrelse har godkendt dem. Huslejen stiger fra 850 til 918 kroner pr. kvm. om året.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 14

Garanti for boligselskabs lån
Voel: Byrådet har stillet garanti for et lån som Silkeborg Boligselskab gerne vil optage. Pengene skal gå til renoveringer. Lånet er på 2,7 mio. kroner, og Silkeborg Kommune skal stille garanti for 100% af lånet, da afdelingen er finansieret af indekslån.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 15

Garanti for boligselskabs lån
Silkeborg: Byrådet har stillet garanti for et lån som Arbejdernes Byggeforening gerne vil optage. Pengene skal gå til renovering af afdelingen på Padborgvej. Lånet er på 10 mio. kroner, og Silkeborg Kommune skal stille garanti for 100% af lånet, da afdelingen er finansieret af indekslån. Byrådet har også godkendt en huslejestigning på i gennemsnit 10,5%.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 16

Fjernvarme og varmepumper afløser gas
Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget i alt 89 mio. kroner fordelt over årene til og med 2030 – heraf 4 mio. kroner i år, som skal bruges på af udfase gasfyr i de kommunale bygninger. Det skal ses i forbindelse med CO2-forbrug og den usikkerhed, der er omkring leverance af naturgas og dermed prisen på naturgas.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 17

HA-Huset overtager omklædningsrum
Silkeborg: Byrådet har besluttet at overdrage et omklædningsrum med brusebad i HA-Huset på Padborgvej til den selvejende institution HA-Huset. Lejekontrakten udløb 1. februar, og siden den nye hal blev bygget, har der ikke været behov for at bruge rummet.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 18

Aftaler for skovbegravelsesplads
Kjellerup: Byrådet har godkendt en driftsaftale med Ny Dalsgaards skovbegravelsesplads lige udenfor Kjellerup. Nu mangler blot Kirkeministeriets godkendelse af pladsen, hvor der er mulighed for at blive begravet i uindviet jord. Der er tale om urnepladser.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 19

Tilsagn om tilskud forlænges
Virklund og Bryrup: Byrådet har forlænget 2 tilsagn om tilskud til henholdsvis Virklund Idrætsforening og Bryrup Idrætsforening. I Virklund drejer det sig om padelbaner, som er færdige, men af flere årsager har foreningen ikke søgt om at få tilskuddet udbetalt, inden fristen udløb. Byrådet har desuden øget tilskuddet med 110.000 kroner, da projektet blev dyrere end først antaget. Bryrup Idrætsforening er klar til at bygge en multibane, men har ventet på en byggetilladelse, som har trukket ud på grund af undersøgelser af jordbundsanalyser og grundvandsspejl.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 20

Ny ejerstrategi for Silkeborg Forsyning
Silkeborg: Byrådet er blevet orienteret om en revideret ejerstrategi for Silkeborg Forsyning. Strategien indeholder selskabets styringsgrundlag, beskriver hvad Silkeborg Kommune vil med Silkeborg Forsyning og hvordan dialogen og samarbejdet skal foregå. Silkeborg Forsyning er et aktieselskab ejet 100% af Silkeborg Kommune.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 21

287 kontaktede Borgerrådgiver
Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om Borgerrådgiverens arbejde i 2022. 287 borgere eller medarbejdere med behov for sparring har henvendt sig i løbet af året. Borgerrådgiveren har desuden udarbejdet en guide til borgerne ”Din sag hos kommunen”, så borgerne kan blive klædt bedre på til at forstå deres rettigheder og pligter, og der er en lignende guide men med en mere teknisk gennemgang på vej henvendt til medarbejdere. Formålet er at øge chancerne for et konstruktivt forløb, fordi begge har muligheden for at være ens forberedt.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 22

Nye viceborgmestre
Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet, at 2. viceborgmester Steen Vindum (V) overtager posten som 1. viceborgmester, mens Johan Brødsgaard er på barsel. Ivan Greve (S) bliver 2. viceborgmester. Johan Brødsgaard er på barsel til og med 14. maj.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 23

Nye medlemmer af 2 udvalg
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at Peter Sig Kristensen udtræder af Socialudvalget og Klimahandlingsudvalget, og at Signe Haahr Lindegaard indtræder i begge udvalg i stedet. Begge medlemmer er valgt for Enhedslisten.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 24

Ingen ekstern undersøgelse af Regatta-forløbet
Silkeborg: Byrådet har på anmodning fra Lars Hedegaard behandlet en sag om at få en ekstern undersøgelse af forløbet af Regattaen for at belyse Silkeborg Kommunes ageren i sagen. Forslaget faldt. Der har tidligere været udført en intern undersøgelse.
Byrådsmødet, mandag 27. februar, sag 25

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje