Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder 2023 Byrådet har besluttet - marts 2023

Byrådet har besluttet - marts 2023

Tirsdag 28. marts var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overbliv over, hvad Byrådet har besluttet

Stedfortræder for Venstre
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at Poul Berggreen deltager for Venstre i dagens møde i stedet for Anders Hartvig, der er forhindret i at deltage på grund af sygdom.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 2

Konservativ på orlov
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at Morten Hæk fra De Konservative holder orlov fra 28. marts på grund af sygdom. I stedet deltager 2. stedfortræder Peder Enggaard i byrådets arbejde.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 3

Virklund Skole skal udvides
Virklund: Byrådet har besluttet at bevilge 1 mio. kroner til at få undersøgt, hvordan Virklund Skole kan udbygges. Der forventes, at skolen gradvis bliver 3-sporet allerede fra sommerferien. På baggrund af befolkningstilvæksten i området vil der potentielt blive behov for 4 spor på nogle årgange, når der ses længere ud i fremtiden.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 5

Funder Skole renoveres
Funder: Byrådet har bevilget 3,1 mio. kroner til at få projekteret arbejdet med at renovere og modernisere den gamle del af Funder Skole. Arbejdet skal gå i gang, når den nye del er færdigbygget til december. Hele projektet bliver afsluttet i 2025, hvorefter Funder Skole vil være en fuldt 3-sporet skole med tilhørende faglokaler og projektområder.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 6

Skovløberbolig bliver outdoor-rum
Sejs-Svejbæk: Byrådet har bevilget 1 mio. kroner til at få Naturstyrelsens gamle skovløberbolig, Nyløkke, ved Sejs-Svejbæk og omgivelserne indrettet til outdoorbrug. I dagtimerne skal stedet bruges af børnehaver og til udeskole. Efter skoletid og i weekender kan faciliteten bruges af selvorganiserede grupper, foreninger og som eventplads, ligesom det kan bruges som startsted for vandre- og cykelture. Pengene skal blandt andet gå til bålplads og toilet.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 7

Socialpolitik for 2023-2026
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en ny socialpolitik, der gælder fra 2023-2026. Politikken afløser Socialpolitikken fra 2013 samt Handicappolitikken fra 2015. Nå går arbejdet så i gang med at udarbejde nye strategier for handicapområdet samt psykiatrien på baggrund af politikken. Den nuværende udsattestrategi fortsætter.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 8

Forslag til lokalplan for Det gl. Apothek
Kjellerup: Byrådet har sendt et forslag til en lokalplan for Det gl. Apothek i på Vestergade 15 i Kjellerup i 8 ugers høring. Forslaget gør det muligt at rive den bevaringsværdige bygning ned, hvis der opføres en bygning med samme kendetegn og facadeudtryk som den oprindelige på soklen. Forslaget gør det også muligt at bevare bygningen, hvis det skulle ønskes.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 9

Byggeplan for Impalagrunden
Silkeborg: Byrådet har godkendt principperne bag planerne et kommende seniorbyggeri med 100 boliger på Vestre Ringvej 53 – der hvor Hotel Impala tidligere lå. Blandt andet kan dele af byggeriet ligge tættere på skovbyggelinjerne i forhold til, hvordan Silkeborg Kommune normalt administrerer reglerne. Nu skal der så udarbejdes et nyt forslag til lokalplan. 
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 10

Skovbegravelsesplads ved Bryrup
Byrådet: Byrådet har besluttet at indlede et samarbejde med Løndal Skovbrug, der gerne vil anlægge en skovbegravelsesplads ved Løndal nordøst for Bryrup. En skovbegravelsesplads kræver desuden Kirkeministeriets godkendelse samt en driftsaftale med Silkeborg Kommune.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 11

Ambitiøs klimahandleplan
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en klimahandleplan, der danner grundlag for de kommende tiltag på området. Målet er at Silkeborg Kommune som geografisk område er CO2-neutralt og klimarobust i 2045. Der skal være en reduktion på mindst 75 % i 2030. Planen er udarbejdet sammen med borgere, virksomheder og forsyningsselskaber. Endnu mangler landbruget.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 12

Midtjysk Brand og Rednings regnskab godkendt
Silkeborg/Viborg Kommune: Byrådet har godkendt regnskabet for Midtjysk Brand og Redning. Regnskabet indeholder et negativt resultat af driften på 2.981.000 kroner. Ikke mindst energikrisen har påvirket regnskabet. Desuden har der været flere udrykninger. Problemer med et nyt økonomisystem betyder, at regninger blev sendt for sent ud til at blive betalt for fristen for at postere i regnskabet udløb. Desuden indgår en udgift, der burde have været bogført i 2021.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 13

Befolkningsprognose frem til 2026
Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om prognosen for væksten i indbyggertal frem til 2036. Der er tale om en mere balanceret vækst end i 2022, hvor den steg med 2,1 %. Alligevel er der tale om en vækst, der er mere end dobbelt så høj som på landsplan. I 2036 vil Silkeborg Kommune være landets 6. største mod 9. største i dag.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 14

Overførsler mellem budgetår
Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en række overførsler af beløb mellem budget 2022 og budget 2023. På driften er der tale om udgifter på 16,395 mio. kroner, anlægsbudgettet for 2023 bliver på 226,486 mio. kroner og det finansielle budgetbeløb er 8,553 mio. kroner. Den samlede bevilling er på 255  mio. kroner, som bliver finansieret af kassen.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 15

Pris på storparcel i Kragelund
Kragelund: Byrådet har godkendt salgsprisen på en storparcel i Kragelund, som Silkeborg Boligselskab vil købe og bygge 10 almene boliger på. Husene er på 110 kvm. Grundens pris bliver baseret på salgspris på 1.653 kr. ekskl. moms pr. etage-m2, svarende til 1,818 mio. kroner ekskl. moms.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 16

Mindstepris for areal i Alderslyst
Silkeborg: Byrådet har godkendt en mindstepris på et areal på Mølledamsgade i Alderslyst. Der er tale om et jordstykke på ca. 1.095 m2, og mindsteprisen ved udbuddet er fastsat til 21.900 kroner ekskl. moms. Arbejdernes Byggeforening er interesseret i at købe arealet og bruge det til vejadgang til boliger på hjørnet af Borgergade og Kejlstrupvej samt til 10 p-pladser og et grønt område.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 17

900.000 kroner til Aqua
Silkeborg: Byrådet har givet et tilskud til Aqua op 900.000 kroner. Pengene skal bruges på at realisere Aqua’s masterplan, der blandt andet omfatteren fordobling af dyreparkens areal. Byrådet har tidligere udbetalt 100.000 kroner. Aqua bidrager med samme beløb, som stedet har skaffet gennem sponsorater.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 18

Nyt medlemmer i uddannelsesfonde
Silkeborg Kommune: Byrådet har udpeget Finn Mosegaard til bestyresen for Det Jones’ske Handels- og Håndværkerlegat samt Elisabeth Methe Lunding & Niels H. Lunding og Edith Lundings Uddannelsesfond.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 19

SF’er på barsel
Silkeborg Byråd: Byrådet har godkendt, at 1. stedfortræder for SF Claus Løwe Klostergård indtræder i byrådet i perioden 1. august til 31. december 2023 i stedet for Katrine Fröhlich, der skal på barselsorlov.
Byrådsmødet, tirsdag 28. marts, sag 20

Kommune betyder fælles, og demokrati betyder folkestyre

Silkeborg Kommune er således et demokratisk fællesskab, hvor borgerne vælger et byråd til at være leder af, for og med borgerne.

Af borgerne, fordi byrådet skal vise vejen, gå foran og formulere drømmen om det gode liv for borgerne.

For borgerne, fordi byrådet skal drive kommunen fornuftigt og fastsætte kommunens service til borgerne.

Med borgerne, fordi byrådet skal udvikle kommunen sammen med borgerne. Udviklingen sker i samskabelse mellem politikere, borgere og de fagprofessionelle medarbejdere og ledere i kommunen.

Fakta om byrådet

Silkeborg Byråd er på 31 medlemmer.

7 politiske partier er repræsenteret i byrådet i perioden 2022-2025:

Socialdemokratiet (A):
10 medlemmer

Venstre (V):
8 medlemmer

Det Konservative Folkeparti (C):
5 medlemmer

Enhedslisten (Ø):
2 medlemmer

Socialistisk Folkeparti (F):
2 medlemmer

Radikale Venstre (B):
2 medlemmer

Nye Borgerlige (D):
1 medlem

Løsgænger:
1

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje