Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder 2023 Dagplejere kan se frem til inflationshjælp

Dagplejere kan se frem til inflationshjælp

Silkeborg Kommune henvendte sig i december til Børne- og Undervisningsministeriet for at gøre opmærksom på dagplejernes stigende udgifter til vand, varme og fødevarer, og risikoen for at dagplejerne vælger at søge andre jobs, hvis de ikke kompenseres for de stigende udgifter.

Børn, der leger udenfor

Børne- og Undervisningsministeriet har netop svaret positivt på Silkeborg Kommunes henvendelse. Regeringen ventes om kort tid at fremsætte et lovforslag, som hæver dagplejernes standard skattefradrag fra 60 % til 68 % i hele 2023. Dagplejerne får dermed en kontant kompensation som modsvarer prisstigningerne i samfundet på ca. 10 %.

Børne- og Undervisningsministeriet afviste ellers i et svar til KL i oktober 2022 at øge dagplejernes skattefradrag som følge af de stigende priser. Ministeriet henviste i stedet til muligheden for at fradrage faktiske udgifter. En opgørelse af faktiske udgifter til fødevarer, energi m.m. vil imidlertid være en stor administrativ opgave i forhold til de forholdsvis små beløb, der er tale om hos dagplejerne.

Derfor henvendt Silkeborg Kommunes Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalg sig i december til ministeriet for at gøre opmærksom på dagplejernes problemer og med en anmodning om at få revurderet mulighederne for at hjælpe dagplejerne.

Nu har ministeriet svaret positivt tilbage på Silkeborg Kommunes forslag om at hæve standardfradraget for dagplejere i 2023. Kompensationen til dagplejerne bliver en del af den brede politiske aftale mellem Folketingets partier om inflationshjælp, som blev indgået 10. februar 2023. Skatteministeriet forventer, at der om kort tid fremsættes et lovforslag, som giver dagplejerne en midlertidig forhøjelse af standardfradraget fra 60 pct. til 68 pct. i hele 2023.

Silkeborg Kommune informerer nu dagplejerne om det forventede lovforslag, og at dagplejerne af egen drift kan rette deres forskudsopgørelse, så de allerede nu får glæde af inflationshjælpen til at dække de stigende priser på vand, varme og fødevarer.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje