Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder 2023 Hjælp forskerne: Indsaml døde mårdyr som lækat, ilder og grævling

Hjælp forskerne: Indsaml døde mårdyr som lækat, ilder og grævling

En gruppe forskere fra Aarhus Universitet efterlyser fund af døde mårdyr, da de savner viden om deres status. Hvis du ser døde mårdyr, kan du ved at indberette fundet hjælpe forskerne med at passe bedre på dem.

Der findes syv hjemmehørende arter mårdyr i Danmark - brud, lækat, ilder, skovmår, husmår, grævling og odder. Dyrene findes over det meste af landet, men forskerne savner viden om deres status, bortset fra odder der er overvåget gennem årtier.

For at skaffe viden om mårdyrene er Inst. for Ecoscience, Aarhus Universitet meget interesseret i hjælp fra borgere og kommuner til indsamling af dødfundne mårdyr, fx trafikdræbte dyr eller regulerede ildere og husmårer.

Det er vigtigt med præcise oplysninger om dato og fundsted for hvert dyr. Der er et skema på projektets hjemmeside som hjælp for at få det hele med.

Mårdyrene indsamles for at skaffe viden om fx dynamikken i bestandene, habitatpræferencer, føde, belastning med miljøgifte, rodenticider, slægtskab på tværs af landet og nabolande. Der samarbejdes også med Statens Serum Institut for at undersøge virus, bakterier og parasitter i mårdyrene.

Vær opmærksom på trafiksikkerheden, når du stopper i bil for at indsamle de dødfundne mårdyr, og hold ikke ind på fx motorveje eller andre steder, der kan være farlige.

Dyrene kan indleveres i frysere placeret forskellige steder i hele landet. I Silkeborg kan dødfundne mårdyr indleveres på AQUA, på Vejlsøvej. Fundene indrapporterer vi til arter.dk

Projektet er et samarbejdsprojekt med Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerfor-bund, AQUA og Dyrenes Beskyttelse. Henvendelse om projektet kan ske til Morten Elmeros på elm@ecos.au.dk eller tlf. 20731575.

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje