Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder 2023 Silkeborg Kommune udfaser gasfyr i kommunale bygninger

Silkeborg Kommune udfaser gasfyr i kommunale bygninger

Senest i 2030 er det slut med gasfyr i kommunale bygninger. Det besluttede byrådet i efteråret 2022 – og nu er det godkendt at igangsætte udfasning af gasfyr i kommunens bygninger, som estimeres at koste 90 mio. kr. over de kommende otte år.

Byrådet vedtog 27. februar at afsætte 4 mio. kr. til opstart af indledende fase i 2023.

- Med udfasningen af gasfyr i kommunale bygninger tager vi et stort og vigtigt skridt i retningen af en mere bæredygtig opvarmningsform, så vi kan nå i mål med, at varmeforsyningen i kommunen er CO2-neutral i 2030, siger Rune Kristensen, formand for Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune.

Nogle af de konkrete initiativer i klimastrategien, som blev vedtaget i efteråret 2020, er bl.a. en ny samlet varmeplan for kommunen. Målene er, at varmeforsyningen i Silkeborg Kommune er CO2-neutral i 2030, og der i 2050 ikke længere bruges fossile brændsler (kul, olie og gas) i varmeforsyningen i Silkeborg Kommune.

Udover at understøtte målet om CO2-neutralitet og regeringens mål om udfasningen af fossile brændstoffer, så gavner udfasningen af gasfyr også udrulningen af fjernvarme og andre lokale varmeformer i lokalsamfundene.

- Gasfyrene i kommunale bygninger skal erstattes med fjernvarme, lokalvarme eller varmepumper afhængig af, hvad der er muligt i lokalområderne. På den måde får vi forhåbentlig givet et ekstra rygstød til udrulningen af en mere lokal, grøn opvarmningsform, som vi fx så det med varmepumpeprojektet på Skægkærskolen, der kom 110 boliger i Sejling til gode, siger Rune Kristensen.

Lokalvarmeprojektet i Skægkær var som bekendt forløberen til den egentlige fjernvarmeudrulning i området.

Udfasningen af gaskedler vil medføre en reduktion af CO2-udledningen på ca. 2.800 tons/år, som i 2025 estimeres at udgøre ca. 50 % af udledningen fra de kommunale bygninger.

Fakta om energieffektiviseringer i Silkeborg Kommune

  • Energieffektivisering handler om at nedsætte bygningers energiforbrug uden at gå på kompromis med komfort, brugstid m.v.
  • Energieffektivisering omfatter fx facaderenovering, efterisolering, LED-belysning, vandspare-armaturer, renovering af ventilationsanlæg, bygningsautomatik m.v.
  • I årene 2013-2022 har Silkeborg Kommune investeret mere end 125 mio. kr. i energieffektivisering af kommunale bygninger. Som følge heraf er energiudgifterne reduceret med mere end 10 mio. kr. og en CO2-besparelse på ca. 2.600 ton
  • Ved at nedbringe energiforbruget bliver overgangen til en grønnere forsyning billigere og lettere at realisere
  • Læs mere om Silkeborg Kommunes klimastrategi og handleplaner her

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje