Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder 2023 Silkeborg på vej mod en mere balanceret vækst

Silkeborg på vej mod en mere balanceret vækst

Efter en rekordstor befolkningsvækst på over 2 % i 2022 ventes væksten i de kommende år at blive mere afbalanceret. Alligevel ventes væksten i Silkeborg Kommune at være dobbelt så stor som på landsplan, og det betyder, at Silkeborg ventes at gå fra i dag at være Danmarks 9. største kommune til at være Danmarks 6. største kommune i 2036.

Næsten 10.000. Så mange nye borgere ventes Silkeborg Kommune at få frem mod 2036. Mere konkret 9.396 nye borgere svarende til en befolkningsvækst på 9,4 % på 13 år. Det er mere end dobbelt så højt, som den forventede vækst på 3,7 % på landsplan.

Det viser den nye befolkningsprognose, som Økonomi- og Erhvervsudvalget får til godkendelse i næste uge. Prognosen bruges som grundlag, når kommunens budget for næste år skal udarbejdes.

Næsten 110.000 borgere i 2036

Befolkningsvæksten fra i øjeblikket 99.400 borgere til forventet 108.796 borgere i begyndelsen af 2036 kommer både fra flere fødsler end dødsfald og fra flere tilflyttere end fraflyttere.

På kort sigt ventes en befolkningsvækst i 2023 på ca. 1.570 borgere (1,6 %) mod 2.040 (2,1 %) i 2022. I 2024 ventes 1.101 (1,1 %) flere borgere, og i 2025 ventes 734 (0,8%) flere borgere.

Befolkningsvæksten bliver derfor mere afbalanceret i de kommende år, men væksten er fortsat høj og langt over landsgennemsnittet. Det er også baggrunden for, at Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning viser, at Silkeborg Kommune i 2036 overhaler Esbjerg og bliver Danmarks 6. største kommune. I dag er Silkeborg Danmarks 9. største kommune.

I forhold til i dag, ventes der i 2036 at være flere børn og unge mellem 0-17 år, flere i den erhvervsaktive alder omkring 40 år samt flere ældre over 60 år. Omvendt vil der være lidt færre i 20’erne og i 50’erne sammenlignet med i dag.

Flere børn i dagtilbud og skoler

Ud fra befolkningsprognosen er der udarbejdet en dagtilbudsprognose og en elevtalsprognose. Også her er der udsigt til en mere balanceret vækst.

Prognosen viser, at antallet af børn med behov for pasning de kommende fire år ventes at stige med 685 børn. Frem mod 2030 ventes yderligere en stigning på 220 børn, hvorefter udviklingen vil være aftagende frem mod 2035. Samlet set ventes en stigning fra 7.000 børn i 2023 til 7.653 børn i 2035, og det maksimale antal børn med behov for pasning i perioden er 7.903 børn i 2030.

Antallet af folkeskoleelever ventes at stige fra 9.297 elever i skoleåret 2022/23 til 10.091 elever i skoleåret 2027/2028. Det er en stigning på 794 elever (8,5 %). Fra 2027/2028 ventes en yderligere stigning til 11.586 elever i 2035/36, hvor elevtallet vil være 2.289 højere (24,6 %) i forhold til i år. Antallet af klasser ventes til den tid være 79 højere end i dag.

Flere nye boliger

I 2022 blev 1.143 nye boliger taget i brug i Silkeborg Kommune. Det er det højeste antal nye boliger i kommunen nogen sinde og 200 flere end i 2021. Det er primært rækkehuse (591), men også parcelhuse (279), etageboliger (237) og ungdomsboliger/institutioner (35).

I de otte år efter finanskrisen fra 2009 til 2016 lå antallet af nye boliger, der blev taget i brug, på omkring 2-300 om året. Fra 2017 er antallet steget markant til tallet toppede i 2022.

I 2023 ventes også en stor udbygning (972), men herefter følger en mere balanceret udvikling i de kommende år mellem næsten 500 til lidt flere end 800 nye boliger om året frem mod slutningen af 2020’erne.

Politisk godkendelse af de nye prognoser

Økonomi- og Erhvervsudvalget får prognoserne til godkendelse på mødet torsdag 23. marts 2023. 

Boligprogrammet, der er den forventede indflytning i nye boliger i kommunen, er blandt andet baseret på vedtagne lokalplaner og uudnyttede arealer udlagt i Kommuneplan 2020-2032. Boligprogrammet er en af mange forudsætninger, der ligger til grund for befolkningsprognosen, som igen ligger til grund for dagtilbuds- og elevtalsprognosen. 

Prognoserne bliver brugt som grundlag for kommunens fremtidige planlægning, og når kommunens budget for næste år skal udarbejdes. Der udarbejdes nye prognoser hvert år, så byrådet kan træffe beslutninger baseret på de nyeste forventninger til den fremtidige udvikling.
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje