Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Beslutninger på Silkeborg Forsynings generalforsamling efter tab på 70 mio. kr.

Beslutninger på Silkeborg Forsynings generalforsamling efter tab på 70 mio. kr.

Silkeborg Kommune har som ejer på Silkeborg Forsynings generalforsamling valgt en ny bestyrelse og besluttet at forsyningen skal iværksætte en række tiltag, som skal sikre, at kommunen handler i overensstemmelse med sine forpligtigelser som ejer af Silkeborg Forsyning. Beslutningerne har baggrund i varmesagen og kartelsagen.

På generalforsamlingen i Silkeborg Forsyning A/S tirsdag 30. maj 2023 har ejeren Silkeborg Kommune valgt en ny bestyrelse og truffet en række beslutninger:

Ny bestyrelse:

Alle byrådets partier og løsgænger Lars Hedegaard er enige om, at det er bedst for Silkeborg Forsyning, at den tidligere bestyrelse træder tilbage, mens varmesagen og kartelsagen håndteres og undersøges af myndighederne. Silkeborg Kommune har derfor som ejer på generalforsamlingen indsat fire nye ejervalgte bestyrelsesmedlemmer. Det er: 
Jannik Haahr Antonsen
Per Hovgaard
Lotta Sandsgaard
Steen Kahr Rasmussen

I forbindelse med udpegning til bestyrelsen for Silkeborg forsyning har det været væsentlig at få følgende kompetencer repræsenteret: Juridisk og økonomiske kompetencer, rådgivningskompetencer og faglige kompetencer indenfor én eller flere af forsyningsvirksomhederne. 

Baggrunden for ændringerne i bestyrelsen er de to sager, varmesagen og kartelsagen, hvor Silkeborg Varme A/S, der ejes af Silkeborg Forsyning, dels har tabt 70 mio. kr. på en kvartalskontrakt på salg af el i efteråret 2021, og dels undersøges af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for et muligt brud på konkurrencelovgivningen.

Dialog med Forsyningstilsynet:

Byrådet ønsker at sikre, at den model, Silkeborg Forsyning har valgt til at finansiere tabet på 70 mio. kr. i varmesagen, er robust og holdbar. Derfor har Silkeborg Kommune som ejer på generalforsamlingen besluttet at pålægge ledelsen i Silkeborg Forsyning at gå i dialog med Forsyningstilsynet og om muligt at få en udtalelse fra tilsynet om den model, forsyningen har valgt for at finansiere tabet. Forsyning har besluttet at tabet skal dækkes af fremtidige indtægter fra salg af el.


Anmeldelse af tab til forsikringsselskab:

Byrådet ønsker at undersøge, om en del af tabet i Silkeborg Varme A/S kan dækkes af Silkeborg Forsynings ledelsesansvarsforsikring. Silkeborg Kommune har derfor som ejer på generalforsamlingen besluttet at pålægge ledelsen i Silkeborg Forsyning at varsle et eventuelt ledelsesansvar over for Silkeborg Forsynings forsikringsselskab. Silkeborg Kommune har endvidere som ejer på generalforsamlingen besluttet at pålægge ledelsen i Silkeborg Forsyning at igangsætte en undersøgelse af et eventuelt ledelsesansvar. Undersøgelsen skal anvendes i forbindelse med en eventuel forsikringssag. Undersøgelsen skal både omfatte beslutningen om at indgå i selskabet DKVK, der er gået konkurs, indgåelsen af kvartalskontrakterne på elsalg, undladelsen af at indgå fastprisaftaler for indkøb af naturgas i forbindelse med indgåelsen af kontrakterne. Desuden skal Silkeborg Forsynings revisors rolle og evt. ansvar afdækkes.
 

Baggrund

Silkeborg Forsyning A/S er et selvstændigt aktieselskab ejet af Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune udøver sit ejerskab via selskabets generalforsamling, som det sker i alle danske aktieselskaber. Bestyrelsen og ledelsen i Silkeborg Forsyning er således ansvarlige for selskabets drift og står til ansvar over for ejerne på generalforsamlingen.
 

Varmesagen

Kraftvarmeværket i Silkeborg Varme A/S leverer varme til fjernvarmeforbrugerne, og værket producerer el og varme i forenet produktion, hvor elproduktionen er en kommerciel aktivitet.

I efteråret 2021 fik Silkeborg Varme A/S et tab på salg af el på en kvartalskontrakt. Tabet skyldes meget usædvanlige markedsforhold på energimarkederne med ekstremt høje priser på naturgas og el, som Silkeborg Varme ikke havde sikret sig imod ved at indgå fastprisaftaler for indkøb af den naturgas, som var nødvendig for at producere el.

Silkeborg Forsyning, der ejer Silkeborg Varme, indgik i november 2022 et forlig, som reducerer tabet til ca. 70 mio. kr. Samme dag udsendte Silkeborg Forsyning en pressemeddelelse om tabet.

For at varmeforbrugerne mærker tabet mindst muligt, har Silkeborg Forsyning besluttet, at tabet ikke indregnes i varmepriserne i form af en prisforhøjelse, men i stedet dækkes af fremtidige indtægter fra salg af el, som dermed i en periode ikke bruges til at sænke varmeprisen.

Silkeborg Kommune er som ejer blevet orienteret om de juridiske problemstillinger og løsningsmuligheder for forsyningens håndtering af tabet. Kommunen har opfordret forsyningen til så stor åbenhed om sagen som muligt under hensyn til den fortrolighed, der er nødvendig i forhold til forsyningens forhandlinger, der i november 2022 førte til et forlig om kravet fra konkursboet efter selskabet Dansk Kraftvarme Kapacitet (DKVK).

På Silkeborg Forsynings generalforsamling i 2022 redegjorde forsyningens bestyrelse for sagen over for Silkeborg Kommune som ejer. Som ejer anmodede Silkeborg Kommune forsyningen om flere konkrete handlinger, som forsyningen efterfølgende skulle følge op på i forhold til, hvordan tabet skal håndteres over for varmekunderne, over for Forsyningstilsynet og i forhold til at udarbejde en kommunikationsstrategi og -plan.

På flere møder i vinteren og foråret 2023 har Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet drøftet varmesagen. På baggrund af rådgivning fra Silkeborg Kommunes eksterne advokat, har byrådet 23. maj 2023 besluttet en række initiativer, der skal sikre, at kommunen handler i overensstemmelse med sine forpligtigelser som ejer af Silkeborg Forsyning. Det er de beslutninger, som Silkeborg Kommune som ejer har vedtaget på Silkeborg Forsynings generalforsamling tirsdag 30. maj 2023.

Kartelsagen

Silkeborg Varme undersøges i øjeblikket af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for et muligt brud på konkurrencelovgivningen. Det er en sag, som den nye bestyrelse skal håndtere, og Silkeborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg vil følge sagen tæt og om nødvendigt tage initiativ til at iværksætte tiltag, som skal sikre, at kommunen handler i overensstemmelse med sine forpligtigelser som ejer af Silkeborg Forsyning.

 

Se også:
Byrådets dagsorden 23. maj 2023 sag 18

"Overbliksnotatet" som er bilag til dagsordenen

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje