Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Byrådet har besluttet - maj 2023

Byrådet har besluttet - maj 2023

Tirsdag 23. maj var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over Silkeborg Byråds beslutninger.

Byrådshammer

Stedfortræder hos De Radikale

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at Kim Egeskov deltager i aftenens byrådsmøde for De Radikale i stedet for Johan Brødsgaard, der har meldt afbud, fordi han er optaget af andet politisk arbejde.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 1

Prisen for mad i daginstitutioner sættes ned

Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at sætte prisen på mad i daginstitutioner ned. Med 135 kroner pr. 1. august. Prisen har været sat for højt på grund af en teknisk fejl i den model, de bliver beregnet ud fra.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 3

Ny SFO på Frisholm Skole

Them: Byrådet har besluttet at lægge ½ mio. kroner oveni budgettet til ombygning af Frisholm Skole. I 2022 overtog børnehavebørnene SFO’en, og derfor skal musiklokalet ombygges til SFO, og omklædningsrummet ved gymnastiksalen skal ombygges til musikhus. Der skal også anlægges bålhytte og -sted mm. udenfor. Budgettet er nu på 2,237 mio. kroner.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 4

Skægkærskolen får ekstra klasseværelse

Skægkær: Byrådet har besluttet at flytte billedkunstlokalet ned i kælderen for at skabe plads til et ekstra klasselokale. En af kælderens ydervægge skal åbnes op for dagslys, og der er sat 1,3 mio. kroner af til projektet. Børnetallet i området er steget, så fra næste skoleår er der behov for at udvide Skægkærskolen permanent til en 2-sporet skole.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 5

Mere skov på vej

Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 1,4 mio. kroner til mere skov og 900.000 kroner til at undersøge, om der kan skabes lavbundprojekter. Der er tale om 26,5 hektar skov og 100 hektar lavbundarealer, der skal undersøges for at se, om det er muligt at skabe projekter på dem.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 6

Præsentation af klimaregnskabet for 2022

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om klimaregnskabet for Silkeborg Kommune som virksomhed for 2022. Forbruget af C02 er faldet med 18,3% siden 2021. Målt i tons er forbruget faldet fra 8.433 til 6.891 – et fald på 1.542 tons.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 7

Plads til mere detailhandel i fremtiden

Silkeborg Kommune: Byrådet har endeligt godkendt strukturen for fremtidens detailhandel i Silkeborg Kommune. Planen er baseret på ønsker fra udviklere samt muligheder og har været i 8 ugers høring, hvilket ikke har medført ændringer i det oprindelige forslag.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 8

Bygningen på Vestergade 81B skal bevares

Silkeborg: Byrådet har sendt en bevarende lokalplan for ejendommen på Vestergade 81B i 8 ugers høring. Forslaget kommer i kølvandet på et nej til at rive ejendommen ned. Der er alene tale om en plan, der bevarer og sikrer de eksisterende forhold. Ejendommen er udpeget med en SAVE-værdi på 4.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 9

Gødvad Åblik bliver offentlig vej

Silkeborg: Byrådet har godkendt, at en ny vej – Gødvad Åblik – i området nær Gødvad Bygade bliver offentlig vej. Silkeborg Kommune står dermed for vedligehold og drift. Gødvad Åblik kommer til at være stamvej for kørsel til cirka 70 boliger.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 10

Socialudvalgets budget til debat

Silkeborg Kommune: Byrådet har drøftet Socialudvalgets budget for 2024. Sagen var begæret i Byrådet af Signe Haahr Lindegård fra Enhedslisten. Blandt andet er servicen udfordret på grund af merforbrug i 2022, som er overført til i år og kan få indflydelse videre i 2024. Byrådet bakkede om den beslutning et flertal i Socialudvalget har truffet og som kan ses i dagsordenen.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 11

Tjek af budgettet efter første kvartal

Silkeborg Kommune: Byrådet er blevet orienteret om årets første opfølgning af budgettet og det forventede regnskab for 2023 – set nu. I så fald vil der være et forventet merforbrug på 62 mio. kroner på servicen, hvilket er markant forbedret i forhold til sidste år. Der skal stadig være øget opmærksomhed på at korrigere forbruget, så budgettet kan blive overholdt. Byrådet har desuden godkendt en række nye bevillinger i forhold til det oprindelige budget.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 12 OG 13

20 nye boliger i Ringgården

Silkeborg: Byrådet har godkendt resultatet af licitationen på Arbejdernes Byggeforenings 20 nye almene boliger i Ringgårdens tagetage. Tilbuddet er på 38,062 mio. kroner – deraf udgør Silkeborg Kommunes lovpligtige andel af grundkapitalen 8%. Det svarer til 3,045 mio. kroner.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 14

Tjek af ligestillingen i 2023

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en redegørelse for ligestillingen i Silkeborg Kommune. Tallene viser blandt andet at der er flere kvinder end mænd i koncernledelsen. Dobbelt så mange kvinder som mænd arbejder på deltid – 47%, hvilket er over landsgennemsnittet. Næsten 4 ud af 5 ansatte i Silkeborg Kommune er kvinder, hvilket også er lidt over gennemsnittet, men der stræbes efter at sikre ligestilling på alle områder. Redegørelsen skal nu indgå som Silkeborgs bidrag til en landsdækkende rapport.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 15

Øget tilskud til Midtjyllands Lufthavn

Midtjylland: Byrådet har øget årets indskud af kapital i Midtjyllands Lufthavn med 140.000 kroner, så det bliver 630.000 kroner i stedet for 490.000 kroner i år og i 2024. Lufthavnen har fået et tilskud fra staten på 4,2 mio. kroner fordelt over 2 år på baggrund af, at ejerkommunerne har tilkendegivet, at de også er med.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 16

Brødsgaard tilbage som viceborgmester efter barsel

Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at Johan Brødsgaard fra De Radikale, der er tilbage fra barsel, igen bliver 1. viceborgmester, og Steen Vindum dermed igen er 2. viceborgmester.
Byrådsmøde, tirsdag 23. maj, sag 17

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje