Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Del af Viborgvej lukkes for trafik i fire uger

Del af Viborgvej lukkes for trafik i fire uger

En del af Viborgvej lukkes for al trafik i fire uger fra mandag 20. november til fredag 15. december. Det gælder strækningen mellem Vinderslevholmvej og krydset ved Serupvej/Tandskovvej.

Vejen skrider 

Lukningen skyldes, at en strækning på 100 meter af Viborgvej skal genetableres fra bunden, da vejen skrider ud. Det giver sætningsskader i asfalten, og det øger risikoen for, at der sker trafikuheld på grund af sætningsskaderne.

Stækningen er forsøgt repareret flere gange med det resultat, at vejstykket består af 50-60 cm tyk asfalt. På trods af det, fortsætter vejen med at skride ud. 

Derfor skal stykket graves helt op og bygges op på ny med en løsning, som kan holde sammen på vejen. Der skal også laves ekstra sidestøtte til vejen, og rabatten skal fyldes op.

Alternative løsninger er undersøgt

I oktober blev der sat skilte op på Viborgvej, som varslede om vejarbejdet. De blev taget ned igen, fordi det blev besluttet at undersøge, om der kunne laves en midlertidig vej ved siden af det stykke, der skulle udskiftes, for at undgå større omkørsler.

Det kan dog ikke lade sig gøre, fordi rabatten er for blød, og der er for meget vand på de områder, hvor den midlertidige vej skulle være.

Prisen for at bygge den midlertidige vej ville være dobbelt så dyr som selve arbejdet med at udbedre den 100 meter strækning af Viborgvej. Det ville også fordoble arbejdstiden fra tre til seks uger.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det heller ikke muligt at lukke ét spor ad gangen, fordi den nødvendige afstand mellem vejarbejdet og trafikken ikke kan opretholdes.

Omkørsler

For pendlere mellem Silkeborg og Kjellerup er der omkørsel via Silkeborgmotorvejen, rute 13 og Ulvedalsvej.

For pendlere og tung trafik mellem Viborg og Silkeborg er der omkørsel via Silkeborgmotorvejen og rute 13. 

Øvrige veje er ikke indrettet til så meget og tung trafik, som der er på Viborgvej. Så bilister bedes vise hensyn og benytte de anbefalede omkørsler, hvis man ikke bor i lokalområdet eller har et ærinde der. 

Der bliver også lavet omkørsel for busser. Se ændringer i køreplaner på Midttrafik.dk. Skolebusser bliver også informeret om omkørslerne.

Andre vejarbejder på Viborgvej

Samtidig bruges anledningen til at lave andre vejarbejder på Viborgvej, når trafikken på vejen bliver lavere.

Over tre dage bliver der lavet asfaltarbejde på Viborgvej på strækningen fra motorvejsafkørslen til Tandskovvej og lavet forbedringer for cyklister, der krydser Viborgvej ved banestien i Skægkær. Der bliver også lavet asfaltarbejde i krydset ved Resdal Bakke og Viborgvej. 

Det betyder, at der på dele af strækningen kun vil være ét spor åbent ad gangen. Der bliver sat en midlertidig lysregulering op, som skiftevis lader trafikken i nord- og sydgående retning køre.

Vi beklager for de gener, som vejarbejdet medfører. Vi og entreprenøren udfører arbejdet så hurtigt som muligt.

På Vejdirektoratets hjemmeside trafikkortet.dk kan man følge vejarbejderne i Danmark og Silkeborg Kommune, hvis man krydser feltet ”Vejarbejde” af. 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje