Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Ny socialpolitik med fokus på et godt hverdagsliv

Ny socialpolitik med fokus på et godt hverdagsliv

Byrådet har på byrådsmødet 28. marts 2023 godkendt en ny socialpolitik, som gælder fra 2023-2026. Den nye socialpolitik afløser socialpolitikken fra 2013 samt handicappolitikken fra 2015.

Luftfoto af Silkeborg Rådhus

Socialpolitikken omfatter voksne, der har fysiske og/eller psykiske handicaps eller er socialt udsatte, og som har brug for ekstra hjælp og støtte i hverdagen - enkelte gange eller over et helt liv.

Silkeborg Kommunes vision med socialpolitikken er, at mennesker, der har funktionsnedsættelser eller er socialt udsatte, skal have mulighed for at leve et godt hverdagsliv ud fra de ønsker og forudsætninger, som den enkelte har.

Vi arbejder for, at den enkelte borgers ressourcer og evner bringes i spil, så borgeren opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Den enkelte borger og hans eller hendes pårørende skal føle sig inddraget og hørt i sagsbehandling og i konkrete indsatser. Derfor er det centralt for os at styrke tillid og samarbejde.

Inddragende proces

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye socialpolitik inviterede Silkeborg Kommune i januar måned alle borgere med interesse for socialområdet til møde i forbindelse med udarbejdelsen af den nye politik.

Socialpolitikken udmønter byrådets vision - særligt temaet velfærd - i målsætninger for kommunens arbejde på socialområdet.
Du kan læse hele byrådets vision her

Sådan omsættes socialpolitikken til handling

Socialpolitikken i Silkeborg Kommune omsættes til handling gennem tre strategier samt gennem ’Kodeks for tillid og samarbejde’ på handicapområdet.

Der udarbejdes i løbet af 2023 en handicapstrategi og en psykiatristrategi på baggrund af den nye socialpolitik. Den nuværende udsattestrategi revideres også i løbet af 2023.


Du kan læse hele den nye socialpolitik her

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje