Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Silkeborg reducerer sin C02-udledning med 18 %

Silkeborg reducerer sin C02-udledning med 18 %

Som virksomhed har Silkeborg Kommune fra 2021 til 2022 reduceret sin C02-udledning med 18 %. Det svarer til et fald på 1.542 tons CO2.

Luftfoto af naturen

Silkeborg Kommune har offentliggjort sit klimaregnskab for 2022, og resultaterne viser en reduktion på 18,3% i CO2-udledning sammenlignet med året før.

Det bringer Silkeborg Kommune et skridt tættere på målsætningen om at blive en CO2-neutral virksomhed i 2025.

- Jeg er stolt af, at vi kan præsentere et flot resultat i vores klimaregnskab. Det viser, at vores målrettede indsats for at nedbringe CO2-udledningen har båret frugt, siger formanden for Klima- og Miljøudvalget Rune Kristensen.

Transport og bygninger står bag

Reduktionen i CO2 er sket på alle områder, men især transport og kommunens bygninger står for den største reduktion.

På transportområdet er den største reduktion sket, fordi skolebuskørslen nu kører på HVO-diesel, men også fordi der generelt bliver kørt færre kilometer. Der holdes for eksempel flere videomøder. Der er cirka kørt 1 mio. færre kilometer tjenestekørsel i private biler sammenlignet med før corona-pandemien i 2018-2019.

For kommunes bygninger skyldes reduktionen, at den el, der bruges, er blevet grønnere, og at temperaturen i de fleste offentlige bygninger har været holdt på 19 grader.

- Vi har taget et vigtigt skridt i vores bestræbelser på at blive CO2-neutral i 2022. Den slags skridt skal vi tage flere af allerede i år og i de kommende år, hvis vi skal nå vores mål, siger Rune Kristensen.

Elbiler, nye skove og udfasning af gasfyr

I 2023 forventer Silkeborg Kommune, at C02-udledningen vil falde på transportområdet, da der bliver leveret op til 140 elbiler, og at tjenestekørsel i private biler falder, da der som udgangspunkt ikke længere betales høj kørselstakst til medarbejderne.

Forventningen er også, at der plantes 26 hektar ny skov, og at 12 hektar omdannes til lavbundsjorde. Begge dele optager CO2 og bidrager positivt til Klimaregnskabet.

Der er også sat penge af til at udskifte gasfyr i kommunes bygninger. Det er dog usikkert, hvor stor effekt det får i 2023.

Jeg er stolt af, at vi kan præsentere et flot resultat i vores klimaregnskab. Det viser, at vores målrettede indsats for at nedbringe CO2-udledningen har båret frugt, siger formanden for Klima- og Miljøudvalget

Rune Kristensen

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje