Skip til hoved indholdet
  Hjem Nyheder Status på varmeforbruget: Et flot fald på 15 procent

Status på varmeforbruget: Et flot fald på 15 procent

På grund af energikrisen har varmen siden oktober 2022 kørt på lavere blus i Silkeborg Kommune. Og status er, at vi over det sidste halve år har brugt 15 procent mindre varme på tværs af skoler, kulturbygninger, administration og haller sammenholdt med samme periode det foregående år.

Termostat

Som følge af regeringens og KL’s anbefaling i efteråret 2022 om, at landets kommuner skulle udsætte opstarten for deres fyringssæson og skrue ned for varmen, var der sidste år travlt med at indstille termostater og tjekke op på eventuelt varmespild i kommunens mange bygninger.

Indsatsen har resulteret i en samlet nedgang i varmeforbruget på 15 procent på tværs af skoler, kulturbygninger, administration og haller sammenlignet med samme periode det foregående år. Det er en besparelse, som svarer til 250 parcelhuses årlige varmeforbrug.

 • Det er et virkelig flot fald i varmeforbruget, vi sammen er nået mål med. For det er sket ved en fælles indsats fra både idræts- og kulturlivet, børn, forældre og personalet på skolerne og det administrative personale i kommunen, siger borgmester i Silkeborg Kommune, Helle Gade, og fortsætter:
 • Energiudfordringerne er desværre ikke ovre endnu, og vi følger regeringens anbefalinger for, hvordan vi skal forholde os. Vurderingen lyder, at forsyningssikkerheden også er udfordret til næste vinter, derfor fortsætter vi med at spare på energien som hidtil.

Faldet i varmeforbruget på 15 procent sker på baggrund af en sammenligning med en periode med corona-nedlukninger og derved et i forvejen lavt energiforbrug.

 • Set i dét lys, er faldet faktisk endnu mere imponerende. Alt i alt er det effekterne af en central ejendomsdrift, som arbejder målrettet med energiledelse. Fremover vil vi arbejde med flere indsatser, hvor vi fjerner energispild - med det fokus, at komforten ikke skal forringes, siger Jesper Buchhardt, energileder i Silkeborg Kommune.

Målrettet energiledelse giver resultater

På trods af, at Silkeborg Kommune ikke har sænket temperaturen på daginstitutioner, ældreområdet og sociale bosteder, ses stadig et fald i varmeforbruget her.

 • På børne- og socialområdet har vi samlet set sparet 6 procent på varmeforbruget, hvilket er resultatet af, at vi er blevet mere bevidste om energirigtig opførsel, siger Jesper Buchhardt.

For at nå i mål med at nedbringe varmeforbruget har det krævet mange fysiske besøg rundt om i kommunens omkring 1.000 bygninger.

 • Vi har været rundt og skrue ned for radiatortermostaterne og samtidig sikret, at ventilationen ikke har overtaget opvarmningen af rummene. Når vi har besøgt bygningerne, har vi også rettet eventuelle fejl, som vi ellers ikke ville have opdaget. Det er en indsats, vi har glæde af også fremadrettet, selv om det har været en stor omgang, fortæller Jesper Buchhardt.

Du kan læse mere om Energistyrelsens energispareråd på sparenergi.dk.

Hvor og hvor meget har vi skruet ned?

 • Klasselokaler, kontorer, opholdsrum: 19 °C
 • Haller og sale, hvor man er aktiv: 17 °C
 • Gangarealer: 17 °C
 • Plejecentre, daginstitutioner og sociale bosteder har ikke ændret temperaturen, som stadig ligger på 21 °C

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje