Skip til hoved indholdet
  Hjem Outdoor Ud i naturen Badesteder Borresø - Sejs Ladeplads

Borresø - Sejs Ladeplads

Borresø er den midterste af de tre store Himmelbjerg-søer. Søen ligger ud for Sejs og Svejbæk. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten ét sted i mellem Borresø og Brassø ved Sejs Ladeplads.

Der kan bades i søen fra det offentlige areal Sejs Ladeplads ved overgangen mellem Borresø og Brassø (Sejs Snævringen).

Der findes dog ikke andre badefaciliteter end toilet samt en bro, der også benyttes af kanosejlere. Der er ikke udlagt strandsand på stedet og der er ingen P-plads. 

Badevandskvalitet

Borresø har oftest klart vand. Da søen modtager store mængder næringssalte med Gudenåens vand, kan der dog i nogle år ske opblomstring af blågrønalger.

Nogle arter af blågrønalger udskiller giftstoffer, der i værste fald kan føre til forgiftninger af dyr og mennesker. Den kraftige algevækst hæver søvandets pH-værdi, hvilket kan give hudgener i forbindelse med badning. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Borresø, skyldes altså primært algevækst.

Klik her for at finde badevandsprofilen for Sejs ladeplads.

Adresse på badestedet

Sejs Ladeplads

Strandvejen 13B

8600 Silkeborg

Udmærket kvalitet
 
 

De 5 baderåd
 
 
 1. Lær at svømme
 2. Gå aldrig alene i vandet
 3. Læs vinden og vandet
 4. Lær stranden at kende
 5. Slip ikke børnene af syne
Pas på badesøen
 
 

Du kan selv hjælpe med at passe på badevandskvaliteten:

 • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne
 • Bad i badezonerne – det skåner de sjældne vandplanter
 • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejnisk kvalitet
 • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester
Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje