Skip til hoved indholdet
  Hjem Outdoor Ud i naturen Badesteder Brassø - De Små Fisk

Brassø - De Små Fisk

Brassø er den vestligste af de tre store Himmelbjerg-søer. Søen ligger umiddelbart syd for Silkeborg. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten ét sted i søen: Det offentlige areal "De Små Fisk".

Der bades i Brassø fra det offentlige areal De Små Fisk tæt på Sejs. Der er ikke tale om et egentligt søbad, men der findes en fin og børnevenlig sandstrand med et indhegnet badeareal. Der er et stort opholdsareal med borde og bænke, toiletter og en stort p-plads tilknyttet pladsen. 

Badevandskvalitet

Brassø har oftest klart vand. Da søen modtager store mængder næringssalte med vandet i Gudenåen, kan der dog i nogle år ske opblomstringer af blågrønalger.

Nogle arter af blågrønalger udskiller giftstoffer, der i værste fald kan føre til forgiftninger af dyr og mennesker. Den kraftige algevækst hæver søvandets pH-værdi, hvilket kan give hudgener i forbindelse med badning. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen.

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning i Brassø, skyldes altså primært algevækst.

Klik her for at finde badevandsprofilen for De Små Fisk ved Brassø.

Adresse på badestedet

De Små Fisk

Sejsvej 40

8600 Silkeborg

Udmærket kvalitet
 
 

De 5 baderåd
 
 
 1. Lær at svømme
 2. Gå aldrig alene i vandet
 3. Læs vinden og vandet
 4. Lær stranden at kende
 5. Slip ikke børnene af syne
Pas på badesøen
 
 

Du kan selv hjælpe med at passe på badevandskvaliteten:

 • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne
 • Bad i badezonerne – det skåner de sjældne vandplanter
 • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejnisk kvalitet
 • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester
Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje