Skip til hoved indholdet
    Hjem Outdoor Ud i naturen Badesteder Lyngsø - kontrolstation

Lyngsø - kontrolstation

Kommunen har en kontrolstation ved Lyngsø, der skal klarlægge badevandskvaliteten og undersøge hvorvidt søen bliver egnet til badning.

Lyngsø ligger i det sydlige Silkeborg og ejes af Naturstyrelsen. Den offentlige park ”Lyngsøparken” ligger ved søens østlige bred.

Badevandskvalitet

Lyngsø har igennem en lang årrække modtaget forurenet vand, som har betydet, at søen er stærkt belastet af næringsstoffer. Søen er blevet restaureret i 2021 -2022 ved en kombineret indsats med opfiskning af skaller og brasener og kemisk binding af fosfor i søen med et special-middel til formålet ”Phoslock”. En del af udledningen af regnvand fjernes fra søen.

Efter restaurering forventes en vandkvalitet, der gør Lyngsø egnet til badning. For at opnå kendskab til den hygiejniske kvalitet og badevandspotentialet har Silkeborg Kommune oprettet en badevandskontrolstation i Lyngsø.

 

Natur og Miljø
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje