Skip til hoved indholdet
  Hjem Outdoor Ud i naturen Badesteder Tange Sø - Ans Søbred

Tange Sø - Ans Søbred

Tange Sø, som ligger i den nordlige del af Silkeborg Kommune, blev skabt i 1920, da Gudenåen blev opstemmet for at producere elektricitet ved vandkraft. Der føres tilsyn med badevandskvaliteten ét sted - ved Ans Søbred.

Størstedelen af søen ligger i Viborg Kommune. I Silkeborg Kommune bades fra det offentlige areal ved Ans Søbred i Ans By. Der er en sandstrand, en badebro, et opholdsareal, offentlige toiletter, shelters, madpakkehus, bord og bænke. Det er muligt at parkere ved arealet. 

Badevandskvalitet

Oplandet til Tange Sø er meget stort, idet Gudenåens hovedløb passerer gennem søen. Derfor tilføres der store mængder næringsstoffer til søen fra især landbrug men også spildevand. Dette resulterer i, at der i perioder kan forekomme algevækst primært om sommeren. Algevæksten gør, at søens vand kan forekomme grønligt og uklart.

Nogle arter af blågrønalger udskiller giftstoffer, der i værste fald kan føre til forgiftninger af dyr og mennesker. Den kraftige algevækst hæver søvandets pH-værdi, hvilket kan give hudgener i forbindelse med badning. Hvis vandet er meget uklart og grønligt, bør man derfor ikke bade i søen. 

Søvandets indhold af fækale bakterier er som oftest lavt. Den risiko, der er forbundet med badning ved Ans Søbred, skyldes altså primært algevækst.

Klik her for at finde badevandsprofilen for Ans Søbred, Tange Sø.

Adresse på badestedet

Ans Søbred

Søgade 29

8643 Ans

Udmærket kvalitet
 
 

De 5 baderåd
 
 
 1. Lær at svømme
 2. Gå aldrig alene i vandet
 3. Læs vinden og vandet
 4. Lær stranden at kende
 5. Slip ikke børnene af syne

Pas på badesøen

Du kan selv hjælpe med at passe på badevandskvaliteten:

 • Undlad at benytte søen som toilet, det er uhygiejnisk og guf for algerne
 • Bad i badezonerne – det skåner de sjældne vandplanter
 • Undgå at fodre fugle ved badestedet – deres klatter nedsætter den hygiejnisk kvalitet
 • Vis hensyn – benyt de opstillede skraldespande til affald og madrester
Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje