Selvbetjening og tidsbestilling

GudenåSamarbejdet

GudenåSamarbejdet er de 7 Gudenå-kommuners samarbejde om Gudenåens og oplandets oplevelsespotentiale.

GudenåSamarbejdet er et samarbejde mellem Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner om Gudenåens oplevelsespotentiale.

I 2016, 2017 og 2018 har GudenåSamarbejdet blandt andet

 • sat skilte på alle broer og overbæringssteder over Gudenåens hovedløb samt ind til alle teltpladser (link til nyhedsartikel desang.)
 • revideret og genudgivet 8 kort over Gudenåen fra kilde til fjord samt kort 9 over Randers Fjord - se dem her
 • skabt ny formidling om Trækstien på hjemmeside - fx her hos Silkeborg kommune - og som folder
 • samarbejdet med turistorganisationerne om opgradering og nye beskrivelser af de regionale cykelruter 29, 30, 31 og 33 (se nyhedsartikel her. Trykte kort udgives i 2019)
 • opgraderet det digitale oplevelseskort oplevgudenaa.dk - det videreudvikles i 2019
 • koordineret og faciliteret med henblik på øget tilgængelighed og synlighed af Gudenåens og oplandets oplevelsesmuligheder
 • udarbejdet supplerende Notat om turismepotentialet ved etablering af omløbsstryg ved Tange Sø på anmodning fra de 4 nordlige kommuners borgmestre. 
 • søgt og fået 245.000 fra Region Midtjylland til et podcast-projekt om Gudenåens kulturhistorie.

Formålet med GudenåSamarbejdet er at binde Gudenåen og oplandet bedre sammen som en sammenhængende outdoor-/friluftsdestination i Østjylland (Business Region Aarhus) for borgere, gæster og turister. Læs det politiske grundlag for GudenåSamarbejdet her.  

Organisation

GudenåSamarbejdets politiske styregruppe er de 7 kommuners borgmestre, den administrative styregruppe er et forum bestående af en direktør fra hver af de 7 kommuner. Det daglige arbejde udføres af en fuldtidsansat koordinator - se kontaktinformation øverst til højre - støttet af en faglig styregruppe bestående af

 • Merete Valbak, Hedensted Kommune
 • Mikkel Staffensen, Horsens Kommune
 • Jesper Simonsen, Skanderborg Kommune
 • Gregers Pilgaard, Silkeborg Kommune
 • Thomas C. Andersen, Viborg Kommune
 • Johannes Birk Schwarz, Favrskov Kommune
 • Alex Weinreich, Randers Kommune

I perioden 2016-2018 har GudenåSamarbejdets sekretariat ligget i Silkeborg. Fra 1.1. 2019 flyttes sekretariatet til Skanderborg.  

 

GudenåSamarbejdet før 2016

Fra 2012-15 boede GudenåSamarbejdet i Gudenåkomitéen, der er de samme 7 kommuners samarbejde om sejladsbestemmelser og vandmiljø. GudenåSamarbejdet opstod dels som en politisk vision om bedre ”udnyttelse” af Gudenålandets oplevelsespotentiale (læs mere om visionsprocessen), dels som et dialogforum for de mange Gudenåinitiativer – først og fremmest OplevGudenaa og VisitGudenaa (læs mere om GudenåSamarbejdet 2013-15).

GudenåSamarbejdet vers. 1 overleverede status og anbefalinger til GudenåSamarbejdet vers. 2 i form af et ”Overdragelsesdokument”, der byggede direkte videre på den Helhedsplan, der blev skabt under GudenåSamarbejdet 2013-15.  

Tanken var hele tiden, at GudenåSamarbejdet skulle flyttes ud af naturforvaltningerne og over i en mere udviklingsorienteret organisation. At forankre GudenåSamarbejdet politisk i et borgmesterforum og administrativt i udviklings- og kultur- og fritidsforvaltningerne skete med henblik på en helhedsorienteret tilgang til oplevelsesudviklingen i og omkring Gudenåen – på tværs af forvaltninger og fagligheder og ved samarbejde med både kommunale og ikke-kommunale aktører.