Selvbetjening og tidsbestilling

GudenåSamarbejdet

GudenåSamarbejdet er de 7 Gudenå-kommuners samarbejde om Gudenåens og oplandets oplevelsespotentiale.

GudenåSamarbejdet er et samarbejde mellem Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner om Gudenåens oplevelsespotentiale.

I 2016, 2017 og 2018 har GudenåSamarbejdet blandt andet

 • sat skilte på alle broer og overbæringssteder over Gudenåens hovedløb samt ind til alle teltpladser
  (Se nyhedsartikel hos TVsyd)
 • revideret og genudgivet 8 kort over Gudenåen fra kilde til fjord samt kort 9 over Randers Fjord
  Se mere på visitranders.dk
 • skabt ny formidling om Trækstien på hjemmeside - fx hos Silkeborg kommune - og som folder
  Læs mere om Trækstien
 • samarbejdet med turistorganisationerne om opgradering og nye beskrivelser af de regionale cykelruter 29, 30, 31 og 33
  (Se nyhedsartikel fra Horsens Folkeblkad her. Trykte kort udgives i 2019)
 • opgraderet det digitale oplevelseskort oplevgudenaa.dk - det videreudvikles i 2019
  Gå til oplevgudenaa.dk

 • koordineret og faciliteret med henblik på øget tilgængelighed og synlighed af Gudenåens og oplandets oplevelsesmuligheder

 • udarbejdet supplerende Notat om turismepotentialet ved etablering af omløbsstryg ved Tange Sø på anmodning fra de 4 nordlige kommuners borgmestre.
  Se notat om turismepotentiale 
   
 • søgt og fået 245.000 fra Region Midtjylland til et podcast-projekt om Gudenåens kulturhistorie.

Formålet med GudenåSamarbejdet er at binde Gudenåen og oplandet bedre sammen som en sammenhængende outdoor-/friluftsdestination i Østjylland (Business Region Aarhus) for borgere, gæster og turister.

Læs det politiske grundlag for GudenåSamarbejdet her

Organisation

GudenåSamarbejdets politiske styregruppe er de 7 kommuners borgmestre, den administrative styregruppe er et forum bestående af en direktør fra hver af de 7 kommuner. Det daglige arbejde udføres af en fuldtidsansat koordinator - se kontaktinformation øverst til højre - støttet af en faglig styregruppe bestående af

 • Merete Valbak, Hedensted Kommune
 • Mikkel Staffensen, Horsens Kommune
 • Jesper Simonsen, Skanderborg Kommune
 • Gregers Pilgaard, Silkeborg Kommune
 • Thomas C. Andersen, Viborg Kommune
 • Anders Starberg, Favrskov Kommune
 • Karsten Boddum-Olesen, Randers Kommune

GudenåSamarbejdets sekretariat ligger fra 1.2. 2021 i Favrskov. I perioden 2016-2018 lå sekretariat  i Silkeborg, og fra 1.1. 2019 lå sekretariatet i Skanderborg.

GudenåSamarbejdet før 2016

Fra 2012-15 boede GudenåSamarbejdet i Gudenåkomitéen, der er de samme 7 kommuners samarbejde om sejladsbestemmelser og vandmiljø. GudenåSamarbejdet opstod dels som en politisk vision om bedre ”udnyttelse” af Gudenålandets oplevelsespotentiale, dels som et dialogforum for de mange Gudenåinitiativer – først og fremmest OplevGudenaa og VisitGudenaa.

Læs mere om visionsprocessen

Læs mere om GudenåSamarbejdet 2013-15

GudenåSamarbejdet vers. 1 overleverede status og anbefalinger til GudenåSamarbejdet vers. 2 i form af et ”Overdragelsesdokument”, der byggede direkte videre på den Helhedsplan, der blev skabt under GudenåSamarbejdet 2013-15.

Se ”Overdragelsesdokument”

Se helhedsplan for GudenåSamarbejdet 2013-15

Tanken var hele tiden, at GudenåSamarbejdet skulle flyttes ud af naturforvaltningerne og over i en mere udviklingsorienteret organisation.

At forankre GudenåSamarbejdet politisk i et borgmesterforum og administrativt i udviklings- og kultur- og fritidsforvaltningerne skete med henblik på en helhedsorienteret tilgang til oplevelsesudviklingen i og omkring Gudenåen – på tværs af forvaltninger og fagligheder og ved samarbejde med både kommunale og ikke-kommunale aktører.