Skip til hoved indholdet

Silkeborg Kommune

Affald

Afbrænding, affaldssortering og -regulativer, ressourceplan

Arbejde og ledighed

Jobcentret, sygemeldt, ydelse og integration

Bolig og byggeri

Flyt til, bo og byg i Silkeborg Kommune

Børn og familie

Dagtilbud, sundhedsplejen, graviditet, trivsel mv.

Foreninger og fritid

Søg tilskud, lån og leje af inde og udendørs faciliteter samt frivillig

Handicap

Tilbud til voksne med handicap, ledsagerordning, transport mm.

Klima og energi

Energi, klimastrategi og handleplan

Kunst og kultur

Tilskud, priser, events, kulturpolitik

Natur og miljø

Landbrug, dyrehold, naturpleje, fredninger, badevandskvalitet mv.

Pas, kørekort og ID

Information om pas, kørekort, MitID, sundhedskort mv.

Skole og uddannelse

Skole, SFO, klub og 10. skoleår

Social støtte og psykiatri

Døgntilbud, bosteder, støtte og tilbud

Sundhed, forebyggelse og pleje

Demens, hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler mv.

Trafik og parkering

Transport, trafiksikkerhed, veje og parkering

Mere biodiversitet i Silkeborg

Skyd genvej

Seneste nyt

mandag den 15. april 2024 Anlæg af ny vej og lyskryds opstartes i Virklund onsdag den 10. april 2024 Planer om at føre Gudenåen 200 år tilbage til sit oprindelige forløb ved Silkeborg tirsdag den 9. april 2024 Hvordan skal fremtidens kulturtilbud se ud i Silkeborg Kommune? fredag den 5. april 2024 5 vigtige fra ugen

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje