Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø

Natur og miljø

Badevandskvalitet i søer

Kommunen fører kontrol med badevandskvaliteten

Fredninger

Dispensation, fredningsnævnet mv.

Grundvand og drikkevand

Vandkvalitet, vandværker, vandforsyningsplan mv.

Miljø

Rotter, olietanke, miljøuheld, gener mv.

Naturbeskyttelse, naturpleje og biodiversitet

Biodiversitet, bygge- og beskyttelseslinjer mv.

Sejlads

Bådregistrering, slæbesteder, bådhavne mv.

Skove og parkområder

Skovdrift og -rejsning, statens skove, parker mv.

Spildevand og regnvand

Færdigmeld kloark, separatkloarkering mv.

Vandløb og søer

Vandstand, vedligehold af vandløb, broer mv.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje