Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Badevandskvalitet

Badevandskvalitet

Kommunen fører kontrol med badevandskvaliteten ved både offentlige og udvalgte private badepladser. Kontrollen føres kun i badesæsonen i juni, juli og august.

Silkeborg Kommune tager prøver af badevandet på i alt 18 offentlige og privatejede lokaliteter. Det gælder 5 kommunale søbade, 9 øvrige offentligt ejede arealer, to private badesteder og 2 kontrolstationer.

Badevandskvalitet

Find dit ønskede badested under oversigten med badesteder og få oplysninger om den hygiejniske badekvalitet.

Badevandsanalyse og spørgsmål

Kommunen udtager mellem 5 og 15 vandprøver pr. station i badesæsonen. Der tages færrest prøver de steder, hvor risikoen for forurening er mindst.

Prøverne tages for at undersøge den hygiejniske kvalitet. Det vil sige, en undersøgelse af, om der er fækale bakterier (tarmbakterier) i badevandet. Det er heldigvis meget sjældent, vi finder det ved kommunens badesteder.

Opblomstring af giftige blågrønalger kan derimod udgøre et problem, og kommunen må af og til fraråde badning på grund af alger. 

I tilfælde af forurening kan kommunen fraråde badning eller, i samråd med Sundhedsstyrelsen, nedlægge forbud mod badning. 

 Har du spørgsmål omkring badevandskvalitet, kan du kontakte Team Vandløb og søer i Teknik og Miljø. 

Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje