Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Grundvand og drikkevand

Grundvand og drikkevand

Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO

Drikkevand og vandkvalitet

Grundvand og drikkevand

Grundvandsbeskyttelse

Indberetning af oppumpede vandmængder

Sløjfning af boringer og brønde

Tilsyn af vandværker

Vandforsyningsplan

Vandværker

Vandværkernes regulativer og takstblade

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje