Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Grundvand og drikkevand Drikkevand og vandkvalitet

Drikkevand og vandkvalitet

Silkeborg Kommune fører tilsyn med at vandkvaliteten undersøges og følger op, når vandkvaliteten ikke er i orden.

Reglerne vedrørende drikkevand og vandkvalitet er fastsat i Drikkevandsbekendtgørelsen. Af bekendtgørelsen fremgår blandt andet:

  • hvilke kvalitetskrav der gælder for vand til drikkevand og husholdningsbrug eller til produktion af fødevarer og lignende,
  • hvilke undersøgelser der regelmæssigt skal foretages af vandet, og hvor ofte de skal foretages.

Silkeborg Kommune fører løbende tilsyn med vandkvaliteten, og vi følger op, når vandkvaliteten ikke er i orden.

I Drikkevandsbekendtgørelsen fremgår kravene til drikkevandets kvalitet

Hvordan og hvor ofte skal drikkevandet kontrolleres?

De generelle krav til hyppighed og omfang af drikkevandskontrollen er fastsat i Drikkevandsbekendtgørelsen. Kravene er forskellige fra vandværk til vandværk.

Krav til drikkevandets kvalitet

I Drikkevandsbekendtgørelsen er fastsat en række specifikke krav til drikkevandets mikrobiologiske, fysiske og kemiske kvalitet.

Generelt overholder drikkevandet fra vandværkerne i Silkeborg Kommune disse kvalitetskrav.

Tjek kvaliteten af vandet fra dit vandværk

Hvis du er interesseret i at vide, hvordan vandkvaliteten er på dit vandværk, kan du selv tjekke det via linket her på siden.

Tjek vandkvaliteten på vandet fra dit vandværk

Hvis en drikkevandsanalyse fra et vandværk viser, at et eller flere stoffer overskrider kvalitetskravene, følger Silkeborg Kommune op ved at:

  • forsøge at finde årsagen til problemerne, dvs. tager kontakt til den ansvarlige for vandværket og udføre et tilsyn på vandværket
  • stille krav om at vandværket udfører forbedringer eller reparationer på vandforsyningsanlægget for at få genoprettet en tilfredsstillende vandkvalitet hurtigst muligt 
  • meddele hvilke forholdsregler forbrugerne skal tage, hvis vandet bedømmes som sundhedsfarligt i samråd med Embedslægen. Dette kan eksempelvis være at vandet bør koges, hvis der er sket en bakteriel forurening.

Læs mere her, hvis du har en ejendom med egen drikkevandsforsyning

Team Grundvand
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje