Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Grundvand og drikkevand Drikkevand og vandkvalitet

Drikkevand og vandkvalitet

Silkeborg Kommune fører tilsyn med at vandkvaliteten undersøges og følger op, når vandkvaliteten ikke er i orden.

Drikkevandsbekendtgørelsen

Reglerne vedrørende drikkevand og vandkvalitet er fastsat i Drikkevandsbekendtgørelsen. 

Af bekendtgørelsen fremgår blandt andet:

  • hvilke kvalitetskrav der gælder for vand til drikkevand og husholdningsbrug eller til produktion af fødevarer og lignende
  • hvilke undersøgelser der regelmæssigt skal foretages af vandet, og hvor ofte de skal foretages

Silkeborg Kommune fører løbende tilsyn med vandkvaliteten, og vi følger op, når vandkvaliteten ikke er i orden.

Hvor ofte skal drikkevandet kontrolleres?

Ejendomme med egen drikkevandsforsyning

Ifølge Drikkevandsbekendtgørelsen skal vandforsyningsanlæg, der forsyner 1 ejendom ikke længere undersøge deres vand, såfremt det kun er ejers egen husstand, der bor i huset og der ikke er kommerciel eller offentlig aktivitet på ejendommen.

Silkeborg Kommune anbefaler dog, at man kontrollerer vandet minimum hvert 5. år ved en forenklet kontrol.

Ikke-almene vandværker

Nogle vandforsyningsanlæg skal foretage regelmæssige analyser. Omfanget og hyppigheden af kontrollen vil blive meddelt ejeren af vandforsyningsanlægget i et brev.

Du kan få rabat på drikkevandsanalyser

I samarbejde med Viborg og Herning Kommune er der forhandlet en fordelagtig aftale om prøveudtagning og analyser af drikkevand jf. gældende Drikkevandsbekendtgørelse med Eurofins Miljø Vand A/S.

Aftalen er åben for alle ikke-almene vandforsyninger og enkeltindvindere i kommunen.

Hvis du ønsker at høre mere om aftalen, kan du kontakte:

Eurofins Miljø Vand A/S’
Kundecenter
Tlf. 70 22 42 56
Mail: rentvand@etn.eurofins.com

Husk kampagnekode: 

For at sikre at du gør brug af den aftale, der giver rabat, skal du selv gøre opmærksom på, at der er en kampagnekode for borgere i Silkeborg Kommune. 

Bemærk:

  • Drikkevandsprøver skal udtages og analyseres af et godkendt (akkrediteret) laboratorium - se listen over laboratorier via linket nedenfor. 
  • Du kan som ejer af et vandforsyningsanlæg frit vælge hvilket laboratorium, der skal undersøge drikkevandet.
  • Ved alvorlige overskridelser hvor vandet bedømmes som sundhedsfarligt, kan Silkeborg Kommune give påbud om, at der skal fremskaffes vand af en tilfredsstillende kvalitet.

Godkendte laboratorier:

Nedenfor er oplistet de laboratorier, som Silkeborg Kommune har kendskab til udfører akkrediteret prøvetagning og analyser af drikkevand i Silkeborg området: 

Højvang Laboratorier A/S
Industri Vest 8
4293 Dianalund 
Tlf.: 58 24 24 58 
Mail: hmlab@hmlab.dk 
www.hmlab.dk

AL North Aps. (Agrolab)
Østerbro 4
5690 Tommerup 
Tlf.: 78 77 54 53 
Mail: alnorth@agrolab.eu  
www.agrolab.com

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen 
Eurofins kundecenter:
Tlf. 70 22 42 56
Mail: rentvand@eurofins.dk 
Webshop: miljowebshop.eurofins.dk
www.eurofins.dk

SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby 
Tlf.: 98 19 39 00
Mail:   dk.ie.lab@sgs.com 
Webshop: forenklet-kontrol.dk 
www.sgs.com/en-dk 

R. Dons' Vandanalytisk Laboratorium
Blokken 43
3460 Birkerød 
Tlf.: 45 80 31 33
Mail: info@donslab.dk 
www.dons-lab.dk 

Højmarklaboratoriet A/S
Adelvej 11
6940 Lem 
Tlf.: 97 34 33 66
Mail: tina.madsen@essentiaproteins.com 
www.hojmarklab.dk 

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
3050 Humlebæk 
Tlf.: 45 80 31 33
Mail: Trine.Kornbeck@alsglobal.com 
www.alsglobal.dk 

VBM Laboratoriet A/S
Industrivej 1
9440 Åbybro 
Tlf.: 98 21 32 00 
Mail: aabybro@vbmlab.dk  
www.vbmlab.dk

Godkendte laboratorier i hele Danmark

Du kan få en komplet liste over laboratorier, der er akkrediteret til at udføre drikkevandanalyser i Danmark, ved at henvende dig til DANAK. 

Gå til danak.dk

Almene Vandværker

Du kan kontakte dit private vandværk for at få oplysninger om analyse og kontrol af vandkvaliteten.

Tjek kvaliteten af vandet fra dit vandværk

Hvis du er interesseret i at vide, hvordan vandkvaliteten er på dit vandværk, kan du tjekke det via linket her på siden.

Hvis en drikkevandsanalyse fra et vandværk viser, at et eller flere stoffer overskrider kvalitetskravene, følger Silkeborg Kommune op ved at: 

  • forsøge at finde årsagen til problemerne, dvs. vi tager kontakt til den ansvarlige for vandværket og udfører et tilsyn på vandværket
  • stille krav om at vandværket udfører forbedringer eller reparationer på vandforsyningsanlægget for at få genoprettet en tilfredsstillende vandkvalitet hurtigst muligt
  • meddele hvilke forholdsregler forbrugerne skal tage, hvis vandet bedømmes som sundhedsfarligt i samråd med Embedslægen. Dette kan eksempelvis være at vandet bør koges, hvis der er sket en bakteriel forurening
Team Grundvand
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje