Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Grundvand og drikkevand Sløjfning af boringer og brønde

Sløjfning af boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes

Ubenyttede brønde og boringer kan virke som ”lodrette dræn” hvorigennem bakterier og andre stoffer kan forurene grundvandet.

Silkeborg Kommune kræver derfor (jf. Vandforsyningslovens § 36), at brønde og boringer, der ikke bruges mere, skal sløjfes. Sløjfningen skal udføres således, at der ikke gennem anlægget kan ske forurening af grundvandet, og at der fra boringen eller brønden ikke kan indvindes vand.

Sløjfning af boringer og brønde må kun udføres af autoriserede brøndborere.

Må jeg bruge den gamle brønd/boring til havevanding?

Silkeborg Byråd har vedtaget følgende retningslinje (jf. Silkeborg Kommunes Vandforsyningsplan):

”Når en ejendom eller en virksomhed overgår til almen vandforsyning skal eksisterende brønd eller boring sløjfes. Helt undtagelsesvis kan der gives tilladelse til at anvende en brønd eller boring til produktionsvand i en virksomhed eller lignende.”

Du må således forvente et afslag hvis du søger om tilladelse til at bibeholde en gammel brønd/boring for at bruge den til havevanding, bilvask og lignende.

Team Grundvand
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje