Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Grundvand og drikkevand Indberetning af oppumpede vandmængder

Indberetning af oppumpede vandmængder

Hvert år skal alle vandværker og alle ejere af øvrige anlæg, der har tilladelse til indvinding af grundvand til f.eks. markvanding, dambrug, gartnerier mv. indberette til kommunen, hvor meget grundvand de har pumpet op.

Vandmængden skal indberettes

Vandværker samt ejere af øvrige anlæg, som har tilladelse til indvinding af grundvand, skal hvert år indberette årets oppumpede vandmængde til kommunen. Vi sender indberetningsskemaerne hvert år i starten af januar.

Du kan enten indberette ved at udfylde og indsende indberetningsskemaet til kommunen eller du kan benytte dig af den elektroniske indberetning, som du kan tilgå nedenfor eller ved at følge adressen i det tilsendte brev.

Dit brugernavn og kodeord fremgår af indberetningsskemaet, som du får tilsendt. Hvert år får du en ny kode. 

Elektronisk indberetning af oppumpede vandmængder

Vejledning til indberetning

Nedenfor finder du vejledninger til indberetning af de oppumpede vandmængder. Der er en vejledning til almene vandværker og en vejledning til alle øvrige typer indvindingsanlæg. Bemærk, at ikke-almene vandværker (dvs. vandværker som forsyner mindre end 10 ejendomme) skal bruge vejledningen til de øvrige typer indvindingsanlæg.

Vejledning til indberetning af vandforbrug almene vandværker

Vejledning til indberetning af vandforbrug øvrige typer indvindingsanlæg

Team Grundvand
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje