Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Handicap

Handicap

Bliv ringet op af en rådgiver fra Socialafdelingen

SOC formular

Hjælp til transport og kørsel

Handicapbil, handicapkørsel mm.

Hjælpemidler

Råd og vejledning om hjælpemidler og ansøgning om støtte til hjælpemidler

Kontaktperson til døvblinde

For døvblinde over 18 år

Ledsageordning

Ledsageordning for voksne med handicap

Pårørende til voksne med handicap, psykisk sygdom eller misbrug

Viden målrettet pårørende

Serviceniveauer på socialområdet

Oversigt over serviceniveauer

Specialtandpleje for voksne med et handicap eller psykisk lidelse

Specialtandpleje til voksne med et handicap eller psykisk lidelse

Tilbud til voksne med handicap, psykisk sygdom og/eller misbrug

Rådgivning og tilbud via Voksenrådgivningen

Tilsynsrapporter

Tilsyn med Socialafdelingens institutioner

Økonomisk tilskud til ansættelse af handicaphjælper (BPA)

BPA-ordning, Borgerstyret Personlig Assistance

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje