Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Handicap Pårørende til voksne med handicap, psykisk sygdom eller misbrug

Pårørende til voksne med handicap, psykisk sygdom eller misbrug

Du har som pårørende eller nær ven til en person med psykisk sygdom forskellige muligheder. For eksempel kan du i visse tilfælde få oplysninger om sygdommens art og tilskud til psykologhjælp.

Du har som pårørende pligt til at få fat i lægehjælp, hvis den syge ikke selv kan eller vil

Pårørende bliver ofte opfattet som den syges nærmeste familie. Men pårørende kan godt forstås bredere som de mennesker, den syge selv mener er de vigtigste mennesker i deres liv.

Du har som pårørende pligt til at få fat i lægehjælp, hvis den syge ikke selv kan eller vil tage til egen læge eller på psykiatrisk skadestue. Du kan:

 • ringe til den psykiatriske skadestue, beskrive den syges opførsel og symptomer og spørge, om skadestuen mener, at en indlæggelse er nødvendig, eller
 • kontakte den syges egen læge, som kan tage på hjemmebesøg (i dagtimerne), eller
 • kontakte vagtlægen (om aftenen/natten)
 • vurderer du behovet for hjælp som meget akut eller kritisk, kan du ringe til politiet og fortælle om situationen, så politiet kan rykke ud sammen med en læge.
Aktindsigt

Du kan få oplysninger om den syge fra offentligt ansatte, herunder indsigt i den syges journaler, hvis:

 • den syge er et barn eller en ung under 18 år, som du har forældremyndighed over
 • den syge er en voksen person over 18 år, der er umyndiggjort, og som du er værge for, eller hvis du er patientrådgiver eller bistandsværge for den syge
 • du har en mundtlig eller skriftlig tilladelse (fuldmagt) fra den syge.
Tilskud til psykologhjælp

Du kan som pårørende få tilskud til psykologhjælp, hvis:

 • du har en henvisning fra din egen læge
 • henvisningen er udstedt senest 6 måneder (og allersenest 12 måneder) efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen
 • henvisningen er hos psykologen senest en måned efter udstedelsen.
Vejledning

Når du som pårørende har brug for at vide noget om regler, love, daglige rutiner, behandlingstilbud og meget andet, har alle ansatte i det offentlige pligt til at vejlede. Personalet kan selvfølgelig kun vejlede og fortælle om deres fagområde, men de har pligt til at fortælle dig, hvor du kan få andre oplysninger.

Skrevet af redaktionen på sundhed.dk

Lovgivning

Læs også

Andre sider

Kontakt
Socialguiden Søvej 3, 2. sal 8600 Silkeborg
 
 

Åbningstider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje