Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Handicap Tilbud til voksne med handicap, psykisk sygdom og/eller misbrug

Tilbud til voksne med handicap, psykisk sygdom og/eller misbrug

Som voksen med handicap, psykisk sygdom, misbrug eller sociale problemer har du forskellige muligheder for at få hjælp og støtte. Hjælpen og støtten vurderes og tilpasses altid efter dit behov og kan spænde fra rådgivning til botilbud

Socialguiden er indgangen til Socialafdelingen. Her skabes den første kontakt med dig, og sammen afdækker vi dine behov.

Sammen med dig vil vi vurdere, om du eventuelt vil kunne få glæde af en kontakt til frivillig netværk, Sundhedshuset eller lignende.

Alternativt kan vi også kigge på, om du kan profitere af at blive visiteret til en forebyggende indsats, eller om et mere indgribende tilbud om støtte er nødvendigt.

Vi kan tilbyde dig hjælp, hvis du har:

 • et betydeligt og varigt handicap. Det kan være et fysisk eller et psykisk handicap
 • et eller flere indgribende kroniske eller langvarige lidelser
 • en psykisk sygdom - herunder hvis du har angst eller er psykisk sårbar
 • et problematisk forhold til rusmidler - herunder misbrug af alkohol, hash, heroin m.v.

Dit behov for hjælp og støtte vurderes individuelt ud fra dit handicap, din sygdom og dine konkrete problemstillinger. 

Vi tilbyder blandt andet:

Aktivitets- og samværstilbud er et tilbud til dig med handicap, psykisk sygdom eller særlige sociale problemer.

Tilbuddene kan være meget forskellige og tager udgangspunkt i dine særlige behov.

Aktivitets- og samværstilbud giver dig mulighed for at få indhold i tilværelsen og deltage i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan være et åbent tilbud for alle eller et tilbud med visitation.

Tilbuddet kan også indeholde aktiverende støtte og træning i dagligdags funktioner.

Tilbuddet kan kombineres med andre tilbud som for eksempel specialundervisning, rådgivning eller efterbehandling af alkohol eller misbrug.

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud til dig der er under 65 år, og som på grund af handicap, psykisk sygdom eller særlige sociale problemer ikke kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet på normale vilkår.

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, der giver dig mulighed for at få indhold i din tilværelse og bruge dine evner. Du kan få en beskyttet beskæftigelse i et beskyttet miljø med tilknytning til andre tilbud, men arbejdet kan også foregå i en virksomhed.

Arbejdets karakter og indhold er meget forskellig og kan tilpasses specielt til dig. Det kan for eksempel være pakke- eller montageopgaver, opgaver i en servicefunktion eller en kombination imellem arbejde, undervisning og fritidsaktiviteter eller andet.

Afhængig af hvilke typer af udfordringer du har , findes der forskellige boformer. Boformerne understøtter forskellige målgrupper, specielt i forhold til indretning, tilgængelighed og omfang af støtte.

I Silkeborg kommune har vi bofællesskaber, hvor der er støtte i dag- og/eller aftentimerne, botilbud med personale hele døgnet.

Gruppebaseret støtte er et tilbud til dig med handicap, psykisk sygdom og/eller sociale problemer, som kan klare nogle gøremål i hverdagen, men har behov for støtte og hjælp til udvalgte områder.

Tilbuddet består af forskellige gruppeforløb, hvor deltagerne arbejder med temaer, der passer til deres udfordringer. Det kan f.eks. være:

 • Træning af sociale færdigheder
 • Opbygning af struktur i dagligdagen
 • Opbygning af netværk
 • Fysisk og mental sundhed
 • Mestring af specifikke udfordringer f.eks. angst eller stemmehøring

Grupperne sammensættes af deltagere, der oplever sammenlignelige udfordringer i deres hverdag. De enkelte gruppeforløb kan vare fra få uger til forløb over flere måneder. Grupperne foregår forskellige steder i Silkeborg Kommune.

Gruppeforløbene ledes af en eller flere medarbejdere, og forløbene tilrettelægges, så der er plads til din individuelle proces i gruppen.

Inden opstart på gruppeforløbet gennemfører gruppelederen en samtale med dig, hvor du er med til at opstille mål for din egen læring. Målene evalueres løbende i fællesskab mellem dig og gruppelederen.

Har du brug for yderligere information om grupper, kan du henvende dig i Socialguiden Silkeborg, Drewsensvej 60, stuen eller til din rådgiver i Socialafdelingen.

Bostøtte er et tilbud til dig med handicap, psykisk sygdom eller sociale problemer.

Om du er berettiget til bostøtte afhænger altid af en vurdering af dine forhold. Både i forhold til de opgaver, du ikke selv kan klare, og i forhold til eventuel anden hjælp du får.

Bostøtte kan gives uanset, om du bor i et botilbud, bofællesskab, selvstændig bolig eller andet. Din bolig er derfor ikke afgørende for, om du kan få hjælpen.

Tilbuddet består af en lang række forskellige typer af hjælp og støtte. Der kan blandt andet være tale om:

 • oplæring og genoplæring i daglige færdigheder, for eksempel at klæde sig på eller spise selv
 • udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, for eksempel i form af hjælp til at skabe struktur i dagligdagen eller opretholde sociale netværk
 • hjælp til indkøb
 • hjælp til at håndtere egen økonomi
 • forebyggende og støttende rådgivning i forhold til sociale, praktiske og personlige forhold
 • pædagogisk ledsagelse

 • Voksne med autisme
 • Voksne med behov for specialstøtte og undervisning
 • Voksne med handicap
 • Voksne med hjemløseproblematik og/eller misbrug
 • Voksne med psykisk sygdom
 • Voksne med senhjerneskade
Kontakt
Socialguiden Søvej 3, 2. sal 8600 Silkeborg
 
 

Åbningstider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje