Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Handicap Kontaktperson til døvblinde

Kontaktperson til døvblinde

Hvis du er døvblind eller funktionel døvblind (du har en beskeden syns- og hørerest tilbage) og er over 18 år, kan du får en særlig kontaktperson. Der er ingen øvre aldersgrænse

Kontaktpersonen og dennes opgaver

Formålet med ordningen er at give dig, som døvblind over 18 år, en hjælp som medvirker til at bryde isolation og bidrager til, at du kan få et så normalt liv som muligt.

Kommunen ansætter din kontaktperson i samarbejde med Center For Døve (CFD), men du er med til at finde og godkende kontaktpersonen.

Kontaktpersonens opgaver:

  • At besøge dig og være bindeled til omgivelserne
  • At orientere dig om omgivelserne, læse avis med mere
  • At hjælpe ved oversættelser af din post
  • At være behjælpelig overfor myndigheder, postvæsen, bank med mere
  • At ledsage til indkøb, forretninger, besøg, møder, kurser og aktiviteter med mere

Støtten udmåles efter en konkret og individuel vurdering af dit behov.

Hvis du ønsker at søge om en kontaktperson

Silkeborg Kommune har en samarbejdsaftale med Center For Døve. Ønsker du at søge om en kontaktperson, skal du rette henvendelse til Center For Døve. Deres døvblindekonsulenter kan hjælpe dig med ansøgningen om en kontaktperson. Denne ansøgning skal sendes til Silkeborg Kommune.

Kontaktoplysninger til Center For Døves afdeling i Aarhus:

Søren Frichs Vej 38 L, st. tv.
8230 Åbyhøj

Telefon: 4439 1250
Teksttelefon: 8620 4510
E-mail: Aarhus@cfd.dk

Dækning af udgifter

Du kan få hjælp til dækning af indirekte udgifter i forbindelse med kontaktpersonordningen, for eksempel udgifter til kontaktpersonens fortæring og opholdsudgifter i de tilfælde, hvor kontaktpersonens tilstedeværelse i forbindelse med aktiviteten er nødvendig.

Kontakt
Socialguiden Søvej 3, 2. sal 8600 Silkeborg
 
 

Åbningstider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje