Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Handicap Økonomisk tilskud til ansættelse af handicaphjælper (BPA)

Økonomisk tilskud til ansættelse af handicaphjælper (BPA)

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance. En BPA-ordning er en økonomisk tilskudsordning til dig, med en fysisk nedsat funktionsevne, der giver dig mulighed for at ansætte handicaphjælpere i eget hjem.

Hvem kan få en BPA

Du skal være over 18 år og have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Du kan ikke få en BPA-ordning, hvis du bor på plejehjem, i plejeboliger, botilbud eller lignende.

Du skal have et massivt og sammensat hjælpebehov, som ikke kan tilgodeses med anden hjælp. Eksempelvis praktisk hjælp, personlig pleje, ledsagelse udenfor hjemmet og/eller respiratorisk overvågning.

Du skal kunne fungere som arbejdsleder, men kan vælge at uddelegere arbejdsgiveransvaret til anden part, eksempelvis nærtstående, privat virksomhed eller forening.

Vejledninger

I vejledningen kan du se, hvordan du udfylder ferie- og fraværsmeldingen.

Fraværsmelding af BPA (Borger)

Fraværsmelding af BPA (Hjælper)

Socialafdelingen
BPA-teamet Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje