Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Handicap Hjælpemidler

Hjælpemidler

Råd og vejledning om hjælpemidler og ansøgning om støtte til hjælpemidler.

Hjælpemidler er fremstillet til at afhjælpe følgerne af nedsatte funktionsevner.

Her finder du råd og vejledning om hjælpemidler til børn og voksne samt om at søge om støtte til hjælpemidler.

I Silkeborg Kommune deler vi hjælpemidlerne op i forskellige kategorier.

Under Ansøg om et hjælpemiddel på denne side, kan du læse om de forskellige kategorier og om hvordan du skal ansøge om et hjælpemiddel digitalt.

Du er også altid velkommen til at kontakte os digitalt eller telefonisk for råd og vejledning - kontaktoplysningerne fremgår under de typer af hjælpemidler.

Læs mere om:

Hvem kan søge - Kriterier for tildeling af hjælpemidler

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 • Kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • Kan lette dagligdagen i dit hjem
 • Er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du kan læse mere om dine rettigheder i hjælpemiddelbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Hvis du er berettiget til et hjælpemiddel, kan du få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift. Det er dit eget ansvar at sikre, at hjælpemidlet lever op til kravene om egnethed.

Du skal reklamere efter reglerne i købeloven, hvis hjælpemidlet har fejl og mangler. Dit tilskud kan bortfalde, hvis dit hjælpemiddel ikke lever op til de krav, vi vurderer, at hjælpemidlet skal have. 

Anskaffer du selv et hjælpemiddel, inden din ansøgning er behandlet, kan vi ikke refundere din udgift. 

Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit.

Vi kan også bevilge et hjælpemiddel, hvis det er nødvendigt for, at du generelt kan få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Har du brug for et hjælpemiddel i forhold til et helt specifikt arbejde, er det Beskæftigelsesafdelingen, der vurderer behovet.

Læs mere om hjælpemidler til arbejde

Ansøg om et hjælpemiddel

Læs mere om hjælpemidler på borger.dk

Du kan ikke leje et hjælpemiddel gennem Silkeborg Kommune, men Viborg Kommune tilbyder udlejning af hjælpemidler. 

Læs om mulighederne for at leje hjælpemidler i Viborg Kommune 

Se hvordan du kan søge de forskellige hjælpemidler

Tilpasning af din bolig ved varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Hvis du eller dit barn har en varigt fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om hjælp til boligændringer, så din bolig passer bedre til dig og dine behov.  

Hvis boligtilpasningen har karakter af istandsættelse eller modernisering, kan du ikke få støtte.

Vi kan afprøve den nye indretning

Terapeuterne i boligteamet vurderer, hvad du har brug for i forhold til din funktionsnedsættelse.

De vil også lave et konkret forslag til, hvordan din bolig kan ændres.

I vores lokaler på Mads Clausensvej 11 i Silkeborg, har vi et afprøvningsrum, hvor terapeuterne kan opstille den indretning, de mener, er den rette for dig.

På den måde kan I sammen teste indretningen, inden vi sætter gang i arbejdet i dit hjem.

Frit valg af materialer og håndværker

Du har mulighed for at vælge andre materialer eller en anden håndværker til den boligændring, du har fået bevilget.

Koster den løsning mere, end du har fået støtte til, skal du selv betale resten. 

Søg om en boligændring her (Log på med MitID)

Forbrugsgoder er hjælpemiddelprodukter, som er fremstillet og forhandlet bredt (ikke personligt tilpasset).

Forbrugsgoder er hjælpemiddelprodukter, som er fremstillet og forhandlet bredt - det kan fx være et trehjulet el-køretøj. Produkterne kan sommetider være nok til at kompensere for din nedsatte funktionsevne.

For at få hjælp til et forbrugsgode efter §113 skal betingelserne i §112 være opfyldt:

 • Du skal have en varigt nedsat funktionsevne
 • Forbrugsgodet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 • Forbrugsgodet skal være en væsentlig lettelse i dagligdagen eller være nødvendigt for, at du kan gå på arbejde

Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo - fx smartphones, computere, to-hjulede elcykler, ladcykler, vaskemaskiner, almindelige køkkenmaskiner, alm. stole og robotstøvsugere.

Du kan først få tilskud til køb af et forbrugsgode, når det koster over 500 kr., og som hovedregel skal du selv betale halvdelen af udgifterne til forbrugsgodet.

Du kan ikke få et forbrugsgode, før du har ansøgt og fået det bevilliget.

Søg om et forbrugsgode her (Log på med MitID)

Støtte til køb og indretning af handicapbil

Kontakt
Hjælpemiddelcentret vedr. handicapbiler Sundheds- og omsorgsafdelingen Mads Clausens Vej 11 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider:

Skriv til os:

Borger - Skriv sikkert via Digital Post 

Virksomhed - Skriv sikkert via virk.dk

Almindelig mail: hjaelpemidlerbilboligboern@silkeborg.dk 

OBS: Brug altid Skriv sikkert, hvis der indgår personoplysninger i din henvendelse.

Hjælp til borgere med nedsat hørelse

Kontakt hørekonsulenterne
Hørekonsulenterne Sundhedscentret Toldbodgade 29-31 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

OBS: Hørekonsultation i sommerferien:

I uge 28, 29, 30 og 31 er der kun mulighed for hørekonsultation ved forudgående aftale.
Det vil sige, at der ikke er åbne træffesteder.

Kontakt os i telefontiden.

Obs: Telefonen er lukket torsdag den 11. juli 2024. 

Faste lukkedage:

 • Mellem jul og nytår
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • 5. juni (Grundlovsdag)

Hjælpemidler til dig eller dit barn med et varigt kommunikationshandicap

Hvis du eller dit barn har et varigt kommunikationshandicap – fx væsentligt nedsat høre-, tale-, syns- eller skrivefunktion og har svært ved at kommunikere med andre – mundtligt eller skriftligt - skal du kontakte kommunikationsteamet.

Terapeuterne vil vurdere dit behov for kommunikationshjælpemidler, som fx kan være:

 • Sagsbehandling og afprøvning
 • Bogstavtavler eller kommunikationsbøger
 • Kommunikatorer fx SpeakOut og Lightwriter
 • Særlige kommunikationsprogrammer, herunder syntetiske tale og ordforslagsprogrammer
 • Særligt betjeningsudstyr til computere som museerstatninger, skærmtastaturer, forstørrelsesprogrammer, scanningsprogrammer og øjenstyringsudstyr

I nogle tilfælde varetager terapeuterne sagsbehandlingen og afprøvningen.

I andre mere specifikke tilfælde henviser de dig til CSH - Center for Syn og Hjælpemidler, som varetager udredning af behov og afprøvning af hjælpemidlerne for Silkeborg Kommune.

Søg om et kommunikationshjælpemiddel her (Log på med MitID)

Hjælpemidler tilpasset personligt til dig.

Kropsbårne hjælpemidler er fx:

 • proteser
 • parykker
 • kompressionsstrømper (støttestrømper)
 • ortopædisk fodtøj
 • skoindlæg
 • diabetesmaterialer
 • inkontinenshjælpemidler
 • støttekorsetter
 • skinner
 • stomihjælpemidler m.v.

De kropsbårne hjælpemidler bliver tilpasset specifikt til dig, og kan ikke bruges af andre.

Det kropsbårne team vurderer hvilke kropsbårne hjælpemidler, vi kan give støtte til.  

Vurderingen tager udgangspunkt i lægens oplysninger og de kriterier, der er i lovgivningen for de enkelte typer af hjælpemidler.

Sådan anskaffer du dine bevilgede hjælpemidler

I den skriftlige afgørelse, som du modtager med bevillingen, står der, hvordan du skal anskaffe dine personlige hjælpemidler.

Hvis du allerede har en bevilling, skal du kontakte Sygeplejeteam & kompression.

Hvis du ikke har en bevilling, skal du sende en ansøgning via den digitale selvbetjeningsløsning:

Kontakt
Kropsbårne hjælpemidler Hjælpemiddelcentret Mads Clausens Vej 11 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Kontakt digitalt:

Send sikkert Kropsbårne hjælpemidler for BORGERE

Send sikkert Kropsbårne hjælpemidler for VIRKSOMHEDER

Almindelig mail: Krop@silkeborg.dk   

(OBS: Brug altid Send sikkert, hvis der indgår personoplysninger i din henvendelse)

Kørestol tilpasset personligt til dig

Formålet med specialtilpasning af kørestole er at opnå den mest optimale siddestilling i forhold til de funktioner, du som kørestolsbruger har brug for at udføre i hverdagen samt at forebygge siddesår og deformiteter.

Specialtilpasning af kørestol

Når terapeuterne specialtilpasser en kørestol, foretager de en siddestillingsanalyse sammen med dig.

Ud fra siddestillingsanalysen tilrettes den eksisterende stol eller der vælges en ny kørestol.

Hvad er en siddestillingsanalyse?

Siddestillingsanalysen omfatter:

 • en samtale, hvor vi finder ud af, hvordan du fungerer i din kørestol, og hvilke funktioner og aktiviteter du har behov for at kunne udføre i dagligdagen.
 • en fysisk undersøgelse af de forhold, der kan have indflydelse på siddestillingen (ledbevægelighed, muskeltonus, kontrakturer, deformiteter, skævheder i bækkenet, scoliose m.v.

Samtale og undersøgelse har til hensigt at fastlægge funktionskrav til kørestol eller siddeenhed.

De relevante løsningsmuligheder i forhold til siddestillingsproblemet afprøves og vurderes.

Siddestillingsteamet finder frem til, hvilken løsning Silkeborg Kommune kan give støtte til.

Den valgte løsning tilpasses og der foretages opfølgning.

Siddestillingsanalysen foregår normalt i vores specialindrettede afprøvningsrum.

Kontakt
Hjælpemidler til voksne Visitationen Rådhuset, Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Kontakt digitalt:

Send sikkert for BORGERE

Send sikkert for VIRKSOMHEDER

Almindelig mail: Myndighed.hjaelpemidler.voksne@silkeborg.dk 

(OBS: Brug altid Send sikkert, hvis der indgår personoplysninger i din henvendelse)

Søg om støtte til synshjælpemidler

Læs mere om synskonsulenternes indsatser i Silkeborg Kommune

Ansøg om synshjælpemidler

Hvis du har varige medicinsk-optiske øjenlidelser, kan du i nogle tilfælde få støtte til briller og/eller kontaktlinser.

Du skal tage kontakt til din optiker vedrørende støtte til briller og kontaktlinser. Din optiker kender reglerne for støtte til briller og kontaktlinser og kan i samarbejde med dig sende en ansøgning til os, hvis det er relevant.

Du kan ikke få tilskud til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis dit behov for briller og kontaktlinser kun skyldes, at du er langsynet, nærsynet, har bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene.

Sådan søger du om briller eller kontaktlinser:

 1. Kontakt din optiker
 2. Din optiker udfylder ansøgningsskemaet og sender til kommunen
 3. Kommunen kontakter dig angående din sag

Du kan søge om støtte til en øjenprotese. Du skal søge digitalt. 

Alt efter hvilken leverandør du vælger, kan der være en egenbetaling.

Proces for ansøgning:

 1. Søg om støtte via linket "Ansøg om øjenprotese" nedenfor
 2. Du modtager en afgørelse fra os
 3. Hvis du modtager en bevilling fra Silkeborg Kommune, kan du tage til en protesemager, der laver din øjenprotese.

Søg digitalt om støtte - hav disse oplysninger klar:

 1. Hvor og hvornår er du sidst blevet behandlet for din øjensygdom.
 2. MitID

Bemærk:

Du skal du være opmærksom på, at du ikke kan vælge "øjenprotese" i step 3 af ansøgningen under Oplysninger om hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning.
Her skal du vælge kategorien "andet"
Herefter kan du i næste step angive, at det er øjenprotese, du ansøger om.

Giver det anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Er du over 18 år og er svagtseende eller blind, kan synshjælpemidler være en mulighed.

Ring til synskonsulenterne, som kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan du bedst bliver hjulpet i din hverdag. 

Kontakt
Synskonsulenterne Sundheds- og omsorgsafdelingen
 
 

Telefontid:

OBS: Tager vi ikke telefonen, så læg en besked på vores telefonsvarer, så vi vender tilbage til dig, så hurtigt vi kan.

Skriv til os:

Borger - Skriv sikkert via Digital Post

Virksomhed - Skriv sikkert via virk.dk

Almindelig mail: synsteam@silkeborg.dk   

OBS: Brug altid Skriv sikkert, hvis der indgår personoplysninger i din henvendelse.

Fysisk post kan sendes til:

Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Søvej 3
8600 Silkeborg

Hjælpemidler til daglige gøremål - fx rollator, badebænk mm.

Udlånshjælpemidler er hjælpemidler, du skal levere tilbage til os, når du ikke længere skal bruge dem. På den måde kan hjælpemidlerne blive genbrugt, og andre kan få glæde af dem.

Udlånshjælpemidler kan fx være:

 • Rollator
 • Kørestol
 • Stok eller krykke
 • Toiletforhøjer
 • Badebænk
Kontakt
Hjælpemidler til voksne Visitationen Rådhuset, Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Kontakt digitalt:

Send sikkert for BORGERE

Send sikkert for VIRKSOMHEDER

Almindelig mail: Myndighed.hjaelpemidler.voksne@silkeborg.dk 

(OBS: Brug altid Send sikkert, hvis der indgår personoplysninger i din henvendelse)

Praktiske informationer om udlevering af hjælpemidler

Du skal som udgangspunkt selv afhente og aflevere dit hjælpemiddel på Silkeborg Kommunes Hjælpemiddelcenter. 

Kontakt Hjælpemiddelcentret vedr. udlevering af hjælpemidler:

Kontakt
Afhentning, udlevering og reparation af hjælpemidler Hjælpemiddelcentret Mads Clausens Vej 11 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Åbningstid i receptionen:

Mandag - torsdag: kl. 10.00 - 14.00
Fredag: kl. 10.00 - 13.30

Kontakt digitalt:

Send sikkert for BORGERE

Send sikkert for VIRKSOMHEDER

Almindelig mail: Hjaelpemidler@silkeborg.dk  

(OBS: Brug altid Send sikkert, hvis der indgår personoplysninger i din henvendelse)

Praktiske informationer om reparation og vedligehold af hjælpemidler

Hvis du har lånt et eller flere hjælpemidler af os, kan du normalt ikke få hjælp til dækning af udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet såsom rengøring, smøring, efterspænding, luft i hjulene eller lapning.

Du skal behandle, vedligeholde og opbevare de lånte hjælpemidler forsvarligt, og du må ikke sælge, udlåne eller pantsætte dem.

Hvis du får behov for andre hjælpemidler eller ikke længere har behov for et hjælpemiddel, skal du kontakte en sagsbehandlende terapeut, der er tilknyttet dit område. 

Du har selv ansvaret for at flytte dine hjælpemidler, hvis du skifter adresse midlertidigt eller permanent.

Hvis du flytter fra Silkeborg Kommune, skal du kontakte en af de sagsbehandlende terapeuter.

Hvis du har fået udleveret et hjælpemiddel med brugte dæk, og får du brug for udskiftning indenfor det første år, udskifter depotet dem uden udgift for dig. Hvis du har brug for mere end en årlig udskiftning, betaler du kun selv den første. Du bestemmer, hvilken cykelsmed du vil bruge.

Vi giver støtte til reparation af hjælpemidlet efter behov.

Undtagelsesvis skal du selv betale, hvis dit valg af hjælpemiddel gør, at der er ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer.

Du kan ikke få hjælp til drift, rengøring eller vedligeholdelse af hjælpemidlet.

Afhentning af hjælpemidler

Har du hjælpemidler, som du ikke længere benytter, kan du bestille afhentning i Silkeborg Hjælpemiddelcenters telefontid.

Reparation og vedligehold af hjælpemidler

Du skal selv sørge for vedligeholdelse af dine hjælpemidler – fx nye dæk og slanger, udskiftning af pærer og batterier. 

Er dit hjælpemiddel gået i stykker, kan du kontakte Silkeborg Hjælpemiddelcenter i telefontiden og lave aftale om tid for reparation. Du kan ikke komme uden aftale.

Hvis reparationen tager længere tid, kan du i nogle situationer få tilbudt et erstatningshjælpemiddel imens. Reparation af et hjælpemiddel er gratis.


Kontakt Hjælpemiddelcentret vedr. reparation, udskiftning, tilretning og vedligehold af hjælpemidler:

Kontakt
Afhentning, udlevering og reparation af hjælpemidler Hjælpemiddelcentret Mads Clausens Vej 11 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Åbningstid i receptionen:

Mandag - torsdag: kl. 10.00 - 14.00
Fredag: kl. 10.00 - 13.30

Kontakt digitalt:

Send sikkert for BORGERE

Send sikkert for VIRKSOMHEDER

Almindelig mail: Hjaelpemidler@silkeborg.dk  

(OBS: Brug altid Send sikkert, hvis der indgår personoplysninger i din henvendelse)

Nyttige links:

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje