Skip til hoved indholdet

Silkeborg Kommune

Affald

Afbrænding, affaldssortering og -regulativer, ressourceplan

Arbejde og ledighed

Jobcentret, sygemeldt, ydelse og integration

Bolig og byggeri

Flyt til, bo og byg i Silkeborg Kommune

Børn og familie

Dagtilbud, sundhedsplejen, graviditet, trivsel mv.

Foreninger og fritid

Søg tilskud, lån og leje af inde og udendørs faciliteter samt frivillig

Handicap

Tilbud til voksne med handicap, ledsagerordning, transport mm.

Klima og energi

Energi, klimastrategi og handleplan

Kunst og kultur

Tilskud, priser, events, kulturpolitik

Natur og miljø

Naturpleje og -beskyttelse, miljø, fredninger, badevandskvalitet mv.

Pas, kørekort og ID

Information om pas, kørekort, MitID, sundhedskort mv.

Skole og uddannelse

Skole, SFO, klub og 10. skoleår

Social støtte og psykiatri

Døgntilbud, bosteder, støtte og tilbud

Sundhed, forebyggelse og pleje

Demens, hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler mv.

Trafik og parkering

Transport, trafiksikkerhed, veje og parkering

Børnenes Kulturdage 2024

Skyd genvej

Seneste nyt

torsdag den 29. februar 2024 Pladsanvisning og Tilskud holder lukket i uge 10 onsdag den 28. februar 2024 Kommunens økonomi har positiv, langsigtet balance tirsdag den 27. februar 2024 Byrådet begynder arbejdet med næste års budget mandag den 26. februar 2024 Byrådet har besluttet

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje