Skip til hoved indholdet

Silkeborg Kommune

Affald

Afbrænding, affaldssortering og -regulativer, ressourceplan

Arbejde og ledighed

Jobcentret, sygemeldt, ydelse og integration

Bolig og byggeri

Flyt til, bo og byg i Silkeborg Kommune

Børn og familie

Dagtilbud, sundhedsplejen, graviditet, trivsel mv.

Foreninger og fritid

Søg tilskud, lån og leje af inde og udendørs faciliteter samt frivillig

Handicap

Tilbud til voksne med handicap, ledsagerordning, transport mm.

Klima og energi

Energi, klimastrategi og handleplan

Kunst og kultur

Tilskud, priser, events, kulturpolitik

Natur og miljø

Naturpleje og -beskyttelse, miljø, fredninger, badevandskvalitet mv.

Pas, kørekort og ID

Information om pas, kørekort, MitID, sundhedskort mv.

Skole og uddannelse

Skole, SFO, klub og 10. skoleår

Social støtte og psykiatri

Døgntilbud, bosteder, støtte og tilbud

Sundhed, forebyggelse og pleje

Demens, hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler mv.

Trafik og parkering

Transport, trafiksikkerhed, veje og parkering

Naturen i Danmarks Outdoor Hovedstad

Skyd genvej

Seneste nyt

torsdag den 22. februar 2024 Byrådet holder møde 26. februar fredag den 16. februar 2024 5 vigtige fra ugen onsdag den 14. februar 2024 Silkeborg Kommune undersøger muligheden for nye træer i Sejs- Svejbæk onsdag den 14. februar 2024 Projekter nær Marsvinslund får tilskud fra Grøn Pulje

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje