Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje

Sundhed, forebyggelse og pleje

Kontakt Myndighedssektionen

Visitation af boliger, hjælpemidler, personlig pleje, praktisk hjælp, træning mv.

Hjemmepleje

Praktisk hjælp i dit eget hjem

Sygepleje

Sygeplejeklinikker og sygepleje i dit eget hjem

Hjælpemidler

Råd og vejledning om hjælpemidler og ansøgning om støtte til hjælpemidler

Ældreboliger og plejeboliger

Plejecentre, visiterede boliger, lejemål, tilsynsrapporter

Sundhed og forebyggelse

Sundhedstilbud i Silkeborg Kommune

Forebyggende hjemmebesøg

Tryghed og trivsel for enlige fra 65 år.

Genoptræning og træning

Læs om tilbud til dig, der har brug for træning eller genoptræning.

Genstart efter erhvervet hjerneskade

Trivsel efter erhvervet hjerneskade

Støtte og pleje efter indlæggelse

Efter indlæggelse på sygehuset kan du have brug for hjælp til pleje og forskellige praktiske opgaver.

Leverandører af hjælp

Leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, madservice og indkøb.

Lægevalg og sundhedskort

Vælg læge, nyt sundhedskort, helbredstillæg mm.

Omsorgstandpleje

Der kan søges om omsorgstandpleje, hvis almindelig tandlæge ikke er en mulighed.

Den sidste tid

Hjælp og støtte ved livets afslutning

Ophold på midlertidig plads

Tilbuddet henvender sig til dig, som af forskellige årsager ikke kan opholde sig i eget hjem og som ikke kræver hospitalsindlæggelse.

Borgerportal Social og Sundhedsportal

Borgerportalen - en digital vej til din kommunale Social og Sundhedsportal (e-journal).

Utilsigtede hændelser ved behandling eller pleje

Har du eller din pårørende været udsat for en utilsigtet hændelse?

Hygiejneindsats

Hygiejneindsats i Silkeborg Kommune.

Få overblik over coronavirus

Nationale informationer om coronavirus og vaccinen mod den

Pension, tillæg og tilskud

Når du er pensionist, har du mulighed for at søge om forskellige tillæg og tilskud.

Nedsat hørelse

Problemer med at høre? Behandling med høreapparat, hørekonsultation mv.

Demens

For pårørende og personer med en demenssygdom

Kvalitetsstandarder for hjemmepleje og træning

Kvalitetsstandarderne beskriver den hjælp, du kan få og hvad du kan forvente, som borger i Silkeborg Kommune.

Aktivitetscentre i Silkeborg Kommune (brugerstyrede)

Aktivitetscentre for personer, der er +60 år eller førtidspensionister

Selvvalgt hjælper til praktisk og personlig hjælp

For borgere, der ønsker selvvalgt hjælper og for borgere, der bliver udpeget til at være selvvalgte hjælpere.

Nedsat syn

Få hjælp hvis du har problemer med nedsat syn

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje