Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Demens

Demens

Her finder du oplysninger, som er relevante for personer med en demenssygdom og deres pårørende.

Demens er en fælles betegnelse for en række sygdomme, der påvirker hjernen og permanent svækker en lang række mentale funktioner hos den demensramte.

I takt med at sygdommen udvikler sig, får personen med demens brug for mere og mere udefrakommende hjælp.

Hjælpen kan både være direkte rettet mod dig med demens, men også komme i form af indirekte indsatser fx i forhold til dine pårørende, der ofte yder en kæmpe indsats.

Vi har øje for din livskvalitet og livsindhold samt for dine ressourcer.

I samarbejde med dig – og gerne dine pårørende – tilrettelægger vi indsatsen, så den støtter og styrker mulighederne for, at du kan klare udfordringerne i hverdagen.

Målet er at støtte dig, så du længst muligt forbliver selvhjulpen og selvbestemmende i dit eget liv.

Få mere at vide om:

Silkeborg Kommune har en række tilbud til dig, der lever med en demenssygdom.

Dine muligheder for hjælp og støtte

På landsplan og her i kommunen siger erfaringerne, at de fleste mennesker helst vil klare sig selv.

Hvis vi vurderer, at du har brug for hjælp, vil du blive visiteret hertil. 

Der findes forskellige hjælpemidler, som kan give tryghed og hjælpe dig i hverdagen, så du kan klare dig selv så længe som muligt i kendte omgivelser.

Det kan fx være kalendere, kommunikationsredskaber og GPS-systemer. Noget skal du søge om, mens du selv skal betale for andet. 

Du kan få personlig og praktisk hjælp fra kommunens fagpersoner, hvis visitationen vurderer, at du har brug for ekstra støtte.  

Det er altid dit helbred og din mulighed for anden hjælp, der afgør, hvilket tilbud du tilbydes.

Tal med en demenskonsulent om mulighederne for hjælp i Silkeborg Kommune - se kontaktboksen her på siden.

Hvis du har en demenssygdom, kan du få tilbud om at komme på daghjem i dagtimerne på hverdage.

På daghjemmet tilbyder vi socialt samvær og tilpassede aktiviteter - altid med det formål at understøtte træning for både krop og hjerne.

At komme på daghjemmet kan skabe tryghed og struktur i din hverdag og aflaste dine pårørende.

Du skal visiteres til daghjemmet, og du skal selv betale for mad og transport.

I Silkeborg Kommune findes følgende daghjem:

 • Dybdal Daghjem - Resenbro
 • Kæret - Kjellerup
 • Daghjemmet Marienlund

Tag kontakt til en af vores demenskonsulenter, som kan hjælpe med den videre proces.

Hvis du har en demenssygdom, kan du få tilbud om et midlertidigt ophold. Der er tale om et døgntilbud, hvor du kan få støtte, pleje og omsorg.

Du skal visiteres til tilbuddet, og du skal selv betale det, der svarer til kommunens døgnpris for mad, rengøring og vask.

Der er to slags ophold: Vurderings- og aflastningsophold.

Vurderingsophold

På et vurderingsophold kan du få afklaret dine behov for støtte. Vi vil bl.a. vurdere hvilke tiltag, der passer bedst til din situation.

Eksempelvis om du kunne have gavn af en mere struktureret hverdag, eller om du har brug for en anden boligform.

Aflastningsophold

Formålet med et aflastningsophold kan være at aflaste pårørende for en periode.

Andre gange kan den sygdomsramte have brug for at komme i andre rammer for en tid.

Silkeborg Kommune har flere typer plejeboliger, som er velegnede for mennesker med demens.

I samarbejde med dig finder Visitationen den bedst egnede bolig. Det er som udgangspunkt dine behov og ønsker, der er afgørende for hvilken type bolig, vi kan tilbyde dig.

Du kan læse mere om de enkelte plejecentre i Silkeborg Kommune på plejecentre.silkeborg.dk

Det er muligt at besøge de forskellige plejecentre, du skal blot lave en aftale med lokallederen på stedet først.

Se hvordan du søger om en plejebolig

Fremtidsfuldmagt

Det kan være en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt. Med en fremtidsfuldmagt, kan du i god tid beslutte, hvem der i fremtiden skal foretage handlinger på vegne af dig.

Det kan være nødvendigt, hvis du bliver alvorlig syg eller på anden måde mister evnen til selv at tage dig af dine økonomiske og/eller personlige forhold. Også beslutningen om at søge en plejebolig.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagt på borger.dk

Værgemål

Såfremt du ikke kan samtykke til en flytning i plejebolig, skal der søges værgemål, såfremt du ikke har lavet en fremtidsfuldmagt.

Når værgemålet er gået i gennem, ved familieretshuset, kan værgen skrive under på plejeboligansøgningen og efterfølgende boligtilbud.

Du kan læse mere om værgemål familieretshuset.dk

Silkeborg Kommune har løbende forskellige tilbud til personer med demens og deres pårørende.

Det er vigtigt at holde fast i hverdagens rutiner og stadig mødes med andre trods en demenssygdom i familien. Regelmæssig motion og socialt samvær har en gavnlig indvirkning på sygdomsudviklingen.

Vi tilbyder derfor både fysisk og mental træning samt arrangerer socialt samvær i Silkeborg Kommune for mennesker med demens.

I Silkeborg Kommune tilstræber vi, at alle der tilbyder aktiviteter for mennesker med demens, også har viden om demens.

Vi samarbejder med DGI, som har uddannede demensvenlige instruktører, og med Idræt om Dagen.

Kontakt en af vores demenskonsulenter for at høre hvilke tilbud, der passer lige netop dig.

Aktivitetstilbud

Er du motiveret for gåture i nærmiljøet eller anden lettere motion i hjemmet men har vanskeligt ved at få det gjort på egen hånd, kan der være mulighed for at få en frivillig motionsven i en tidsbegrænset periode.

Kontakt din demenskonsulent for nærmere information eller motionsvejleder i Sundhedshuset Morten Bach Larsen på tlf. 29 11 96 04 eller mail mortenbach.larsen@silkeborg.dk 

Idræt om dagen arrangerer guidet gåture af ca. 1 times varighed for mennesker med lettere demens.

Det er frivillige, der går med som guider, og venner og familie er velkommen til at gå med.

Der er ingen tilmelding.

Læs mere om Skovvandrerne på Idræt om Dagens hjemmeside

Kontakt for mere info:

Pia Østergaard
Mail: Pia.Ostergaard@silkeborg.dk 

Kasper Ginnerup, Idræt om dagen
Tlf. 86 80 13 15
Mail: Kasperginnerup.knudsen@silkeborg.dk 

Silkeborg Bibliotekerne er demensvenlige og tilbyder af og til forskellige aktiviteter, målrettet til mennesker med demens.

Hold øje med udbud på bibliotekets hjemmeside:

Gå til silkeborgbib.dk

Kontakt kulturformidler:

Anne Juul Andersen
Tlf. 41 83 45 67
Mail: annejuul.andersen@silkeborg.dk 

Demensteamet afholder en samværscafé for mennesker med demens, der bor hjemme.

I caféen er en mulighed for at skabe netværk, dele erfaringer og få information om livet med demens.

Er du interesseret, møder du bare op.

Tid og sted

Mandage i lige uger fra kl. 13.00 - 15.00

Mariehøj Sognehus
Almindsøvej 6
8600 Silkeborg

Kom til café den første mandag i måneden kl. 15.00

Kontakt:

Else Trier
Tlf. 23 27 28 31

Ældresagen driver en café for dig, der har en demenssygdom, eller som har et menneske med demens tæt på dig.

Caféen åbner en mulighed for at skabe netværk, dele erfaringer og få information om livet med demens, da en af Silkeborg Kommunes demenskonsulenter ofte deltager.

Er du/I interesseret, møder du bare op i caféen.

Tid, sted og pris

Samværscaféen Marienhøj afholdes den 3. onsdag i hver måned i Mariehøj Sognegård kl. 17.00 - 19.00, hvor der også er fællesspisning.

Det koster 50 kr. pr. person

 

Demensskolen afholdes næste gang efteråret 2023.

Demensskole er for dig, der er ægtefælle, barn, barnebarn eller på anden vis nært pårørende til mennesker med en demenssygdom.

Tid og sted:

Alle aftener kl. 18.30 - 20.30 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg.

Datoer og emner:

 • Mandag 23. oktober 2023 er emnet: Livet med demens – at få en diagnose og tiden efter

 • Mandag 30. oktober 2023 er emnet: Psykologiske udfordringer og reaktioner som pårørende – at passe på sig selv

 • Mandag 6. november 2023 er emnet: Love og muligheder for støtte og hjælp - Værgemål og fremtidsfuldmagter og en personlig beretning fra en pårørende 

De tre aftener er et sammenhængende forløb. Det vil derfor være en fordel at følge hele møderækken, men det er dog ikke et krav. 

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Pia Østergaard 
Udviklingskonsulent
Tlf. 20 76 77 55
Mail: pia.ostergaard@silkeborg.dk

Som pårørende til et menneske med demens, kan du have behov for at tale med andre i samme situation som dig. Det har du mulighed for, hvis du deltager i en selvhjælpsgruppe for pårørende. 

Silkeborg Kommune udbyder i samarbejde med Selvhjælp Silkeborg selvhjælpsgrupper, som faciliteres af frivillige.

Selvhjælpsgruppen mødes som regel 2 timer ad gangen, og vil i udgangspunktet være et afgrænset forløb på 8-10 gange. 

Gruppen kan bestå af ægtefæller, børn, søskende og andre med nær tilknytning til mennesker med demens og består af 6-8 personer. 

Der er tavshedspligt i gruppen. 

På møderne udveksler I erfaringer og diskuterer problemstillinger.

Det kan være emner som:

 • Hvordan får man den bedste hjælp og hvorfra?
 • Skal man nogen gange sige fra - og i så fald hvordan?
 • De daglige udfordringer som pårørende
 • Hvordan er reaktionen/støtten fra familie og venner?
 • Hvordan kan man leve sit eget liv godt - på trods af omstændighederne?
 • Hverdagslivet med den demensramte, døgnrytme, pleje/omsorg, aflastning
 • Hvor kan man evt. finde aktiviteter med andre pårørende?

Demenskonsulenten kan formidle kontakten.

Tilmelding:

Tilmelding sker via udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Pia Østergaard, på tlf.: 20 76 77 55.

Se yderligere information om Selvhjælp Silkeborg på selvhjaelpsilkeborg.dk

 

Kurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende" er et tilbuddet til dig, der er pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse.

Kontakt koordinator og sygeplejerske:

Helen Kjærsgaard
Tlf: 23 36 42 82
Mail: hsk@silkeborg.dk 

Bliv frivillig inden for demensområdet

Personer med en demenssygdom har brug for samvær med andre mennesker, for at hverdagen fortsat er meningsfuld og opleves som sammenhængende.

Derfor kan fællesskabet med frivillige gøre en særlig forskel.

Ønsker du at arbejde som frivillig inden for demensområdet, er der flere muligheder. 

Her kan du være frivillig:

1. Samværscafé

Er du glad for at være værtinden og lave mad sammen med andre frivillige, kan du deltage i vores lille spise- og hyggecafe, hvor vi laver mad til vores gæster i caféen.

Det foregår den 3. onsdag i måneden fra ca. kl. 16-19.30. Ring til Ruth Conradsen fra Ældre Sagen, se hendes nummer nedenfor, og hør mere.

2. Vennebesøg

Gør en forskel, ved at besøge en person med demens, som en god ven. Hvad I skal lave sammen og hvor ofte I ønsker at ses, aftaler I sammen. Ring til Ruth Conradsen fra Ældre Sagen og hør mere.

Ældre Sagen Silkeborg

Ruth Conradsen
Tlf. 86 81 23 70
Mail: ruthcon@outlook.dk 

Elsker du at komme ud i Silkeborgs storslåede natur, er initiativet 'Skovvandrerne' måske noget for dig.

Skovvandrene er et gå-fællesskab, hvor vi går sammen hver fredag mellem 10.30-12.00.

Som frivillig er du med til at planlægge turen og holde sammen på tropperne.

Læs mere om Skovvandrerne på Idræt om Dagens hjemmeside

Er du interesseret eller har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte:

Kaspar Ginnerup, leder af Idræt om Dagen
Mobil: 20 28 10 99
Mail: kasparginnerup.knudsen@silkeborg.dk 

Er du god til at formidle et vigtigt budskab, kan du som demensveninstruktør udbrede viden og nedbryde tabuer om demens.

Demensveninstruktørerne skal give folk en grundlæggende forståelse for, hvad demens er - og hvordan du kan hjælpe mennesker med demens.

Det kan fx være ved at tilbyde din hjælp, hvis du møder et menneske med demens i bussen eller i supermarkedet, som lader til at have brug for en håndsrækning.

Og en demensven er en person, der fx gennem undervisning af instruktøren, er klædt godt på til at hjælpe de mennesker, du møder på din vej.

Læs mere om demensvennerne og demensveninstruktørerne på Alzheimerforeningens hjemmeside demensven.dk

Du er velkommen til at kontakte Pia Østergaard, som er Silkeborg Kommunes indgangen til demensveninstruktørkorpset, hvis du enten vil vide mere om instruktørerne eller gerne selv vil være demensven ved at få besøg af en demensveninstruktør.

Kontakt:

Pia Østergaard 
Mobil 20 76 77 55 
Mail: Pia.Ostergaard@silkeborg.dk 

Har du lyst til at gøre en forskel for pårørende til demensramte? Og er du god til at faciliterer en gruppesnak, så alle kommer til orde?

Så kan du være med til at skabe et tiltrængt pusterum for de pårørende i et fællesskab, hvor de mødes med ligestillede.

Selvhjælp Silkeborg søger frivillige gruppeledere til selvhjælpsgrupper for pårørende til demensramte.

Grupperne forløber over 8-10 gange, man mødes to timer hver anden uge.

Hver gruppe består af 6-8 deltagere samt to frivillige gruppeledere.

Selvhjælpsgrupperne etableres i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Silkeborg Kommune.

Lyder det interessant for dig, så læs mere om rollen som frivillig:

Læs mere om rollen som frivillig på selvhjaelpsilkeborg.dk

Silkeborg Kommunes vision er, at er at skabe et demensvenligt samfund, hvor alle har mulighed for at træffe egne valg i trygge fællesskaber.

'Demensvenligt samfund' i Silkeborg Kommune er en indsats, der udvikles og forankres i samarbejde med borgere samt kommunale og frivillige aktører i lokalsamfundene med udgangspunkt i de ressourcer, udfordringer og muligheder, der findes lige præcis i de konkrete områder.

Vi ønsker, at det er muligt for borgeren at være herre i eget liv, så længe som muligt.

Viden om demens, og hvordan man møder et menneske med demens, er vigtigt for at nedbryde tabuer og forhindre misforståelser og myter. Samtidig er det med til at forebygge isolation, ensomhed og depression hos mennesker med demens og deres pårørende. 

Et demensvenlig samfund skal:

 • Skabe mulighed for, at mennesker med demens deltager i aktiviteter og sociale fællesskaber på lige fod med andre

 • Mobilisere lokale frivillige ressourcer og igangsætte aktiviteter, som har en langvarig effekt

 • Inddrage mennesker med demens og deres pårørende, så de selv er med til at definere, hvad det vil sige for dem, at de har et godt og aktivt liv

 • Bygge bro mellem forskellige typer af aktører i lokalområdet - fx via motionsvenner, læsevenner, indkøbsvenner mv.

 • Opsøge borgere med demens, og deres pårørende, der på grund af sygdommen har trukket sig fra sociale aktiviteter - fx ved at invitere til idrætstilbud, kulturelle tilbud eller andet 

 • Sikre god rådgivning til borgerne, så de får kendskab til hjælpe- og aflastningsmuligheder

 • Sikre kompetenceudvikling af medarbejdere for at skabe endnu mere trivsel for borgere med en demensdiagnose

 • Udbrede viden om demens, og kendskab til hvilke behov, ønsker og drømme, mennesker med demens og deres pårørende har til deres medmennesker. Fx via oplysning og uddannelse til borgere, foreninger, arbejdspladser mv.

Skal din arbejdsplads være demensvenlig?

Virksomheder i Silkeborg Kommune har mulighed for at få et gratis informationsmøde om, hvad demens er og hvordan man møder mennesker med demens.

Lyder det interessant, kan du kontakte udviklingskonsulent Pia Østergaard på tlf.: 20 76 77 55.

Demensteamet i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Silkeborg Kommunes demensteam består af tre demenskonsulenter og en udviklingskonsulent.

Demensteamet tilbyder hjælp og støtte til personer med demens og til deres pårørende. Målet er at hjælpe jer i at fastholde livskvaliteten, livsindhold og ressourcer, når I oplever, at hverdagen forandres på grund af sygdom.  

Derudover tilbyder demensteamet:

 • Hjemmebesøg 
 • Information om individuelt tilpassede muligheder
 • Hjælp til det videre forløb i samarbejde med egen læge og hjemmeplejen
 • At formidle støtte i hjemmet, så akutte situationer forebygges
 • At give råd og vejledning om hjælpemidler/velfærdsteknologi
 • At henvise til relevant litteratur og andet informationsmateriale
 • At hjælpe med ansøgninger om anden bolig

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for en uforpligtende snak med en demenskonsulent.  

Medarbejdere i demensteamet

Gitte Senius Madsen

Demenskonsulent

+4521299934

GitteSenius.Madsen@silkeborg.dk

Birgitte Kristine Lund

Demenskonsulent

BirgitteKristine.Lund@silkeborg.dk

Marianne Basse Nygaard Petersen

Demenskonsulent

+4521705393

MarianneBasseNygaard.Petersen@silkeborg.dk

Pia Østergaard

Udviklingskonsulent

+4520767755

Pia.Ostergaard@silkeborg.dk

Viden om demens

Materiale fra Demensskolen foråret 2023:

 1. Hent oplæg: At få en demenssygdom (pdf)
 2. Hent oplæg: Hverdags udfordringer - at passe på sig selv (pdf)
 3. Hent oplæg: Vigtige perspektiver omkring lovgivningen (pdf)

Mistanke om demens?

Se denne lille film og bliv klogere på tegnene på en demenssygdom - og få svar på, hvordan du skal handle. 

Se filmen: Har du mistanke om demens?

Demenssymbolet er en gensidig håndsrækning.

Det kan bruges af mennesker med demens, der kan have behov for lidt ekstra tålmodighed fra omverdenen.

Symbolet er samtidig et signal til andre om, at vi roligt kan tage kontakt til den, der bærer symbolet, hvis personen ser ud til at have behov for hjælp.

Kontakt Silkeborg Kommunes demensteam, som kan udlevere et demenskit, der består af en demensnål og et udvalg af andre genstande til at signalere, at man kan få brug for støtte eller tålmodighed i det offentlige rum.

Symbolet kan sidde på jakke, pung, betalingskort mm.

Læs mere om det nationale demenssymbol på demensvenligtdanmark.dk

Nationalt Videnscenter for Demens - Gå til videnscenterfordemens.dk

ABC demens (gratis e-læringsprogram om demens fra Nationalt Videnscenter for Demens)

Alzheimerforeningen inklusiv demenslinien og demensnet - Gå til alzheimer.dk

Alzheimerforeningens hjemmeside om demensvenner - Gå til demensven.dk

Folkebevægelsen for et Demens­venligt Danmark - Gå til demensvenligtdanmark.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje