Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Utilsigtede hændelser ved behandling eller pleje

Utilsigtede hændelser ved behandling eller pleje

Har du eller din pårørende været udsat for en utilsigtet hændelse?

Hvis du eller dine pårørende oplever, at noget er gået galt i forbindelse med behandling eller pleje, så ønsker vi at få det at vide.

Vi kan nemlig lære af hændelsen og forebygge, at andre bliver udsat for det samme.

Mange borgere modtager hver dag behandling af kommunen.

I langt de fleste tilfælde går det godt, men nogle gange sker der utilsigtede hændelser, som kan skade dig eller andre pårørende.

Læs mere:

Utilsigtede hændelser er hændelser og fejl, der opstår i forbindelse med behandling og pleje af borgere (dvs. sundhedsfaglige opgaver) og som medfører skade på borgeren eller kunne have medført skade på borgeren.

Det kan også være hændelser, der blev afværget, inden der skete noget - såkaldte nærved-hændelser.

Utilsigtede hændelser kan ikke skyldes borgerens sygdom alene. Således er forværring, skade og dødsfald relateret til patientens sygdom, ikke en utilsigtet hændelse og skal ikke rapporteres her. Ligeledes skal bivirkninger vedrørende medicin heller ikke rapporteres her.

Utilsigtede hændelser kan både opstå pga. noget der aktivt gøres forkert, men kan også opstå pga. mere passive fejl, eksempelvis noget der overses, undlades eller ikke gøres i tide.

Som borger eller pårørende kan du rapportere en utilsigtet hændelse på Styrelse for Patientsikkerheds hjemmeside.

Gå direkte til skema og rapportér utilsigtet hændelse hos Styrelse for Patientsikkerhed

Læs om utilsigtede hændelser på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside stps.dk:

Gå til siden Utilsigtede hændelser på stps.dk

Når du har rapporteret en utilsigtet hændelse, får du efter afsendelse en bekræftelse på, at rapporteringen er modtaget.

I hele organisationen deler medarbejderne løbende viden på tværs af områderne og følger op på utilsigtede hændelser for at lære af de fejl, der sker og for at forebygge lignende hændelser.  

De kontaktoplysninger, du har angivet i din rapportering, slettes automatisk, når sagen afsluttes og sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler alle anonymiserede utilsigtede hændelser for hele Danmark med det formål at skabe læring på et nationalt plan.

Rapporteringssystemet er et ikke-sanktionerende system, dvs. rapporteringen kan ikke udløse sanktioner overfor ansatte, hverken fra lokal ledelse, Sundhedsstyrelse eller domstole.

Formålet med rapporteringen er at opsamle vigtig erfaring og lære af de fejl, der sker.

Ved hjælp af rapporteringerne arbejder vi hele tiden på at forbedre borgernes sikkerhed og udvikle kvaliteten i de indsatser, vi yder.

Ellen Høstrup

Sygeplejefaglig kons.

+4540238730

Ellen.Hostrup@silkeborg.dk

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje