Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Utilsigtede hændelser ved behandling eller pleje

Utilsigtede hændelser ved behandling eller pleje

Har du eller din pårørende været udsat for en utilsigtet hændelse?

Hvis du eller dine pårørende oplever, at noget er gået galt i forbindelse med behandling eller pleje, så ønsker vi at få det at vide.

Vi kan nemlig lære af hændelsen og forebygge, at andre bliver udsat for det samme.

Mange borgere modtager hver dag behandling af kommunen.

I langt de fleste tilfælde går det godt, men nogle gange sker der utilsigtede hændelser, som kan skade dig eller andre pårørende.

Læs mere:

En utilsigtet hændelse er en hændelse, som ikke har noget at gøre med patienters diagnose eller sygdom, men som er sket, som en del af kontakten med sundhedsvæsenet.

Det kan eksempelvis være i forbindelse med medicinering, forsinket pleje eller behandling, infektioner eller faldulykker.

Hændelsen kan være skyld i, at der sker - eller kunne være sket - skade på borgeren.

Du kan rapportere den utilsigtede hændelse, hvis den er opstået:

  • I hjemmesygeplejen
  • På et plejehjem
  • På et botilbud / i sociale sundhedstilbud
  • I sundhedsplejen
  • I misbrugsbehandling
  • I tandplejen
  • I sundhedshuse / genoptræning

Du kan som borger eller pårørende rapportere en utilsigtet hændelse, når mangler eller fejl i sikkerheden førte til, at en eller flere personer blev skadet eller udsat for en risiko for skade.

Det gør du på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside under "Rapportér utilsigtede hændelser":

Rapportér utilsigtede hændelser via stps.dk

Når du har rapporteret en utilsigtet hændelse, får du efter afsendelse en bekræftelse på, at rapporteringen er modtaget.

Det hændelsessted du har noteret i din rapportering, modtager og behandler hændelsen og bidrager her til læring og kvalitetsudvikling lokalt.

De kontaktoplysninger, du har angivet i din rapportering, slettes automatisk, når sagen afsluttes og sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler alle anonymiserede utilsigtede hændelser for hele Danmark med det formål at skabe læring på et nationalt plan.

Rapporteringssystemet er et ikke-sanktionerende system, dvs. rapporteringen kan ikke udløse sanktioner overfor ansatte, hverken fra lokal ledelse, Sundhedsstyrelse eller domstole.

Formålet med rapporteringen er at opsamle vigtig erfaring og lære af de fejl, der sker, så det du eller dine pårørende har været udsat for, ikke sker igen eller for en anden borger.

Ved hjælp af rapporteringerne arbejder vi hele tiden på at forbedre borgerens sikkerhed og udvikle kvaliteten i de indsatser vi yder.

Ellen Høstrup

Sygeplejefaglig kons.

+4540238730

Ellen.Hostrup@silkeborg.dk

Nyttige links

Læs om utilsigtede hændelser hos Styrelsen for patientsikkerhed

Læs om patientsikkerhed i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje