Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Kvalitetsstandarder for hjemmepleje og træning

Kvalitetsstandarder for hjemmepleje og træning

Vi ønsker, at du har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet, og at vi støtter dig til det. Det gør vi blandt andet gennem en individuelt tilpasset rehabiliteringsindsats. Formålet er altid at støtte dig i at blive så selvhjulpen som muligt, så du fortsat har mulighed for at leve en selvstændig tilværelse, hvor du holder fast i dit liv og dine færdigheder.

Silkeborg Kommune udarbejder årligt kvalitetsstandarder for hjemmepleje og træning. Kvalitetsstandarderne beskriver den hjælp, du kan få og hvad du kan forvente som borger i Silkeborg Kommune. Kvalitetsstandarderne beskriver også, hvad vi forventer af dig. Endelig indeholder kvalitetsstandarden ”Generel information” en række praktiske oplysninger med en bredere relevans. 

Kvalitetsstandarderne er et godt sted at starte, hvis du oplever et behov for hjælp i hverdagen. 

Generel information

Læs mere i kvalitetsstandarden for general information

Praktisk hjælp

Bevilling af hjælp er ikke bestemt af alder eller diagnose, men bestemt af dine individuelle behov.

Personlig pleje

Læs kvalitetsstandarden for personlig pleje

Madservice

Læs mere i kvalitetsstandarden for madservice

Træning efter Serviceloven

Læs mere i kvalitetsstandarden for genoptræning

Aflastning og Afløsning

Læs mere i kvalitetsstandarden for aflastning og afløsning

Midlertidigt døgntilbud

Læs mere i kvalitetsstandarden for midlertidigt døgntilbud

Genoptræning efter Sundhedsloven

Læs mere i kvalitetsstandarden for genoptræning

Indsatser i plejebolig

Hjælpen når du flytter i plejebolig

Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere i kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg

Kontakt
Visitationen Sundheds- og Omsorgsafdelingen Søvej 3, 2. sal 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje