Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Støtte og pleje efter indlæggelse

Støtte og pleje efter indlæggelse

Efter indlæggelse på sygehuset kan du have brug for hjælp til pleje og forskellige praktiske opgaver.

Ved udskrivelsen vil personalet på hospitalet og du i fællesskab vurdere, om du har brug for hjælp fra kommunen.

Personalet på hospitalet kontakter kommunen, inden du udskrives. Det er kommunen der endeligt vurderer, hvilken hjælp du kan få. Denne vurdering tages med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne.

Alt efter dit funktionsniveau kan du blive visiteret til personlig pleje, praktisk hjælp, levering af mad, træning, sygepleje og evt. hjælp til indkøb. I særlige tilfælde kan der bevilges et midlertidigt ophold.

Tidspunktet for hvornår hjælpen starter vil blive aftalt med dig og hospitalet, og kommunen sørger for, at hjælpen er på plads til det aftalte tidspunkt.

Når du får hjælp fra kommunen vil hjælpen have fokus på, at du kommer til at klare dig selv igen. Ofte tager hjælpen udgangspunkt i et mestringsforløb.

Mens du er indlagt vil hospitalet tage kontakt til kommunen for at aftale hvilke hjælpemidler du har brug for. Hospitalet vil aftale med dig, om du selv kan afhente hjælpemidlerne, eller om de skal leveres af hjemmet.

Film: Den gode udskrivelse

Kontakt
Visitationen Sundheds- og Omsorgsafdelingen Søvej 3, 2. sal 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje