Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Tryghed og trivsel for enlige fra 65 år.

Hvis du vil vide mere om tilbuddet med forebyggende hjemmebesøg, er du velkommen til at tage kontakt pr. mail eller ringe til vores forebyggende team.

Ønsker du at få besøg?

Ifølge serviceloven om forebyggende hjemmebesøg kan du få et besøg:

 • I det år du fylder 70 år, hvis du bor alene.
 • I det år du fylder 75 år.
 • Fra 76 år til 79 år tilbydes besøg efter behov.
 • I det år du fylder 80 år
 • Fra du fylder 82 år tilbydes et besøg én gang om året.
 • Er du 65 år eller derover tilbydes et besøg 6-8 uger efter du har mistet en ægtefælle/samlever.

Desuden kan du, hvis du er 65 år eller derover få tilbudt et besøg, ved at rette henvendelse til det forebyggende team, hvis:

 • Du er kommet i en situation, hvor dit livsgrundlag har ændret sig, f.eks. ved alvorlig sygdom eller indlæggelse på sygehus.

 • Du befinder dig i en livssituation, som er særlig sårbar, f.eks. ved ensomhed eller ved tilflytning til kommunen.

Ekstra besøg vil blive tilbudt ved behov.

Der er ikke mulighed for forebyggende hjemmebesøg hvis:

 • du bor på plejecentre
 • du i forvejen modtager både praktisk og personlig hjælp

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er:

 • At skabe tryghed og trivsel.
 • At give dig mulighed for at tale om det, der er vigtigt for dig i hverdagen.
 • At støtte op om eventuelle fysiske, psykiske eller sociale udfordringer.

Forebyggende hjemmebesøg betyder, at du kan få besøg i dit hjem af en erfaren sundhedsfaglig medarbejder (sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut).

Vores medarbejdere har tavshedspligt.

Besøget varer fra 30 min til 1 time.

Du er velkommen til at lade en pårørende eller andre i dit netværk deltage i samtalen.

Det er vigtigt at sætte ind før eventuelle problemer opstår. I samtalen giver den forebyggende medarbejder gerne råd og vejledning om sundhed og forebyggelse.

Hvordan forløber samtalen?

Samtalen ved et forebyggende hjemmebesøg vil tage udgangspunkt i det, du ønsker at tale om.

Du behøver ikke at have et konkret problem for at tage imod et forebyggende hjemmebesøg.

Under samtalen kunne vi fx. snakke om følgende:

 • Føler du sig sund og rask?
 • Fungerer din hverdag?
 • Sover du godt?
 • Hvordan er humøret?
 • Har du et godt netværk?

Der er også mulighed for at få information om kommunale, frivillige og lokale tilbud.

Ved et forebyggende hjemmebesøg kan vi ikke bevilge for eksempel hjemmehjælp, hjælpemidler, træning og madservice, men vi kan henvise dig videre, hvis du har behov for yderligere hjælp.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje