Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Borgerportal Social og Sundhedsportal

Borgerportal Social og Sundhedsportal

Borgerportalen er en digital vej til din kommunale Social og Sundhedsportal (e-journal).

Borgerportalen udvider dine elektroniske muligheder, så du får et overblik over dine sundhedsdata i det elektroniske dokumentationsprogram. 

Via Borgerportalen kan du:

 • Sende beskeder til Sundheds- og Omsorgsafdelingens sektioner døgnet rundt
 • Ansøge om hjælpemidler
 • Aflyse egne aftaler
 • På sigt tilmelde dig kurser ved Sundheds- og Omsorgsafdelingens sektioner

Du kan også læse personalets dokumentation, hvis du har en aktiv sag i dine kommunale sundhedsdata inden for følgende områder:

 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Hjælpemidler
 • Hjælpemiddelcenter
 • Visitation af hjemmepleje
 • Visitation til ældre-/plejebolig
 • Hjemmeplejen
 • Hjemmesygeplejen
 • Handicapkørsel
 • Sundhedshuset
 • Træning
 • Plejeorlov

Det er dermed ikke alle områder i kommunen, der er koblet op på Sundheds- og Omsorgsafdelingens Borgerportal.

Vejledninger:

Sådan bruger du Sundheds- og Omsorgsafdelingens Borgerportal

Sådan får du fuldmagt til Sundheds- og Omsorgsafdelingens Borgerportal

Du skal bruge en fuldmagt, hvis du som pårørende til en borger kan være ægtefælle, øvrigt familiemedlem, bekendt, værge eller anden betroet person skal logge ind på portalen. 

Nedenfor kan du læse mere om, hvad du kan bruge Borgerportalen til.

Hvad kan du bruge Borgerportalen til:

Her kan borgeren se (eller redigere) følgende:

 • Cpr
 • Navn
 • Civilstand
 • Adresse
 • Telefon (hjem, arbejde, mobil, samtykke til SMS påmindelser)
 • Mail
 • Kontaktpersoner
 • Pårørende (relation, navn, telefonnr., opret ny pårørende)
 • Læge navn og adresse

Her kan borgeren oprette beskeder til personalet, ved start og slut af dagvagten og de besvares snarest muligt.

Her finder borgeren følgende dokumenter:

 • Handleplaner
 • Skemaner
 • Den digitale E-journal (Journalnotater)

Her kan borgeren i en kalender liste (pr. dag/uge) få en overblik over besøg, indsatser, og tilmeldte aktiviteter.

Tidsinterval:

07:00 - 15:00

15:00 - 23:00

23:00 - 07:00

Her kan borgeren afmelde besøg eller aftale.

Tidsfristen for afmelding af besøg/aftale er 1 dag før.

Status i Sundheds- og Omsorgsafdelingens Borgerportal ændres til Aflyst /Afmeldt af borger.

Fortrydes denne handling, kontaktes plejen hurtigst muligt.

Her kan borgeren se og læse breve fra Sundhed- og Omsorgsafdelingen.

Her bliver du sendt videre til den nationale løsning "Fælles Medicinkort", som er en del af Sundhedsdatastyrelsen. 

Gå til Fælles Medicinkort på fmk-online.dk

Digital Fuldmagtsløsning:

Pårørendes/ Forældres brugeradgang.

Log på som pårørende/forældre, og se på vegne af borger.

Her kan kommunen oprette kursus, hvor tilmelding kan foretages via Sundheds- og Omsorgsafdelingens Borgerportal.

Listen over aktuelle kursustilbud ajourføres løbende.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje