Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Der kan søges om omsorgstandpleje, hvis det ikk er muligt at benytte en almindelig tandlæge.

er kan søges om omsorgstandpleje, hvis borgeren:

Bor på plejehjem, plejecenter eller er på daghjem
Bor i eget hjem eller bofællesskab og har behov for hjælp til egenomsorg og personlig pleje efter lov om social service § 83 eller § 85

Tilbuddet gælder kun, hvis det vurderes, at almindelig tandlæge ikke kan benyttes.

Behandling vil først og fremmest være af smertelindrende karakter, så tandsættet er funktionsdygtigt.
Omsorgstandpleje bliver givet efter behov. Der bliver ikke behandlet, hvis generne ved behandling er større end den forbedring, der kan opnås. Der kan også ydes omsorgstandpleje, hvis borgeren har protese.

Hvad koster det?

Der er en brugerbetaling på 590,00 kr. årligt. (i 2024). Brugerbetalingen opkræves med pr. måned.
Der kan søges om personligt tillæg til at dække udgiften. I de tilfælde hvor behandling kun kan foregå på en tandklinik, kan der søges om kørselstilskud som personligt tillæg efter gældende regler.

Tilbuddet omfatter:

• Undersøgelse af mund og tænder
• Forebyggelse af tandsygdomme
• Behandling af tænder, mund og proteser

Hvor foregår det?

Der ydes omsorgstandpleje der, hvor borgeren bor eller på en tandklinik.

Visitation/Tilmelding til omsorgstandplejen sker via Visitationsgruppen i kommunens Sundheds- og Omsorgsafdeling.

Du kan rette henvendelse på telefon 89 70 18 76. Visitationsgruppen vurderer, om du er berettiget til omsorgstandpleje og kontakter i givet fald omsorgstandplejen.

Det er Den kommunale Tandpleje, der står for omsorgstandplejen.

Alt kontakt til omsorgstandplejen skal, for tilmeldte borgere, gå igennem Nexus via opgave til omsorgstandplejen eller via opringning til den klinik borgeren er tilknyttet.

I særlige tilfælde kan det være en klinisk tandtekniker der står for omsorgstandplejen. Vær opmærksom på, at det skal være en tekniker, som Silkeborg Kommune har aftale med.

Læs kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Tandplejen
Administation
 
 

Administrationen tager IKKE imod tidsbestillinger, afbud eller ændring af tider.

EAN-nummer
5798005638421

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje