Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Ophold på midlertidig plads

Ophold på midlertidig plads

Ophold på midlertidig plads - Henvender sig til dig, som af forskellige årsager ikke kan opholde sig i eget hjem og som ikke kræver hospitalsindlæggelse.

Det overordnede formål er at hjælpe dig tilbage til din egen bolig så selvhjulpen som muligt, med højest muligt grad af livskvalitet. 

De midlertidige pladser i Silkeborg Kommune er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune med behov for rehabilitering, pleje og omsorg, som ikke kan varetages i eget hjem.

Inden for opholdets første tre hverdage, vil vi sammen med dig afklare målet med opholdet. Du er selv en aktiv medspiller i forhold til at indfri dine mål.

Hverdagen er fyldt med gøremål, som er med til at holde kroppen i gang og komme til kræfter. Det kan være alt lige fra at tage bad, selv at hente drikkevarer, rede seng m.v. Gøremålene kan virke ligegyldige, men de anses for at være træning på lige fod med at træne i et center med en terapeut.

Derfor vil du under dit ophold på Midlertidige pladser opleve, at personalet opfordrer og motiverer dig til at gøre flest mulige af de daglige gøremål selv. Personalet vil altid være i nærheden til at guide, støtte og hjælpe.

På De midlertidige pladser varetager vi en bred vifte af tilbud.

Vi tilbyder blandt andet:

 • Færdigbehandling efter sygehusophold
 • Genoptræning hvor du aktivt selv bidrager. Vi tænker træning ind i alle dagligdagens aktiviteter
 • Afklaring i forhold til funktionsniveau og fremtidig bolig
 • Vurdering og udredning
 • Akutpladser, et ophold til hurtig udredning/observation max 3 hverdage
 • Palliation, pleje og lindring til uhelbredelig syge

Sådan tilbydes du en midlertidig plads

Du skal visiteres til et ophold på De midlertidige pladser igennem Silkeborg Kommunes visitationsteam.

De kan kontaktes på telefon: 89 70 18 76

Læs mere her:

Medbring:

 • Sygesikringskort
 • MitID
 • Medicin og doseringsæsker
 • Medicinkort
 • Tøj
 • Fodtøj til inde-og udendørs brug
 • Overtøj
 • Toiletartikler
 • Personligt tilpasset hjælpemidler (f.eks. kørestol, rollator, liftsejl og lignende)
 • Evt. Falck abonnement
 • Evt. mobiltelefon og PC (Husk oplader)

Vær opmærksom på, at værdiggenstande, herunder kontanter, medbringer du på eget ansvar.

Hvad koster opholdet

Selve opholdet på Midlertidig plads er gratis.

Der er betaling for:

 • Forplejning pris er 131,00 kr. pr. døgn (07.06.2023).
 • Leje af sengelinned, håndklæder og rengøringsartikler pris er 31,00 kr. pr. døgn (07.06.2023).
 • Transport af prøver m.v. til egen læge.
 • Udbringning af medicin fra apotek.
 • Transport til/fra opholdsstedet samt til egen læge/speciallæger.
  Som udgangspunkt følger dine pårørende dig til undersøgelse.
  Du skal selv sørge for transport af hjælpemidler fra sygehuset/hjemmet til midlertidige pladser.

Priserne er med forbehold for ændringer.

Besøgstider:

Genoptræning, midlertidige- og akut pladser på Remstruplund:

Besøgstider efter kl. 14.30.

Midlertidigplads Gødvad:

Ingen faste besøgstider

Rygning:

Det r kun tilladt at ryden udenfor på anviste steder. Vi giver som udgangspunkt ikke støtte til rygning.

Nødkald:

Vi udleverer nødkald efter behov.

Post (digital post):

Vær opmærksom på, at indkaldelser og lignende fra sygehuset kommer i din digitale postkasse, hvis du har sådan en.

Derfor er det en god ide at lave aftale med dine pårørende om, hvem der kan hjælpe med tjekke din digitale post.

Vi har ikke mulighed for at se eventuelle indkaldelser eller lignende.

Transport til/fra opholdsstedet:

Du skal som udgangspunkt selv betale for transport til/fra opholdsstedet samt til egen læge/speciallæger.

På de midlertidige pladser har vi ansat et tværfagligt team bestående af:

 • serviceassistenter
 • sygeplejersker
 • social- og sundhedsassistenter
 • fysioterapeuter
 • ergoterapeuter
 • træningsassistenter

Derudover er vi uddannelsessted for sygeplejerskestuderende, ergoterapeutstuderende og social og sundhedsassistentelever.

Adresser og telefonnumre

Gødvad plejecenter

Kongsbergvej 1, 8600 Silkeborg

Telefonnumre til afdelingen:

Stuen: 89 70 36 83
1. sal: 89 70 36 84 

Telefonnummer til leder Lene Bach Nørgaard Christensen: 89 70 46 41

Genoptræningscenter Remstruplund, Døgnafdelingen

Gudenåvej 1A, 8600 Silkeborg

Se kontaktoplysninger for Genoptræningscenter Remstruplund, Døgnafdeling

Visitationsgruppen

Søvej 3, 2. sal
8600 Silkeborg

Tlf: 89 70 18 76

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje