Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Hjemmepleje

Hjemmepleje

Praktisk hjælp i dit eget hjem.

Sådan bliver du godkendt til at få hjemmepleje

For at blive godkendt til at få hjemmepleje, skal du have en henvisning fra en visitator i Myndighedssektionen i Sundheds- og omsorgsafdelingen.

Kontakt Myndighedssektionen i Silkeborg Kommune

Praktiske informationer:

Dele af hjælpen kan foregå pr. telefon eller med en skærmløsning (en slags videomøde) eller det kan være ved besøg af en sygeplejefaglig medarbejder i dit hjem.

Hvis du ikke har brug for den planlagte hjælp eller, hvis du ønsker at flytte hjælpen til et andet tidspunkt, skal du tage kontakt til os hurtigst muligt og gerne senest 1 døgn før næste besøg i dit hjem.

Det er sygeplejersker og assistenter fra Silkeborg Kommune, der yder sygepleje i dit eget hjem.

Alle vores medarbejdere bærer ID-kort, og du kan til enhver tid kan bede om at se deres ID-kort.

Når medarbejdere fra Silkeborg Kommune yder hjælp i dit hjem, er dit hjem også en arbejdsplads.

Det betyder, at der er en række forhold, der skal være på plads, så medarbejderen kan udføre sine opgaver sikkert og trygt. 

Det vil ofte være nødvendigt at installere en række hjælpemidler som fx en sengelift, en særlig plejeseng, en bækkenstol eller lignende.

De nødvendige hjælpemidler kræver nogle gange, at der også bliver ændret på andre dele af dit hjem fx flyttet rundt på møbler eller fjernet tæpper mv.. Ændringen i indretningen skal sikre, at medarbejderen kan udføre sine opgaver i fornuftige arbejdsstillinger og bevægelser og at der ikke skal være tunge løft.

Silkeborg Kommune hjælper med at vurdere, hvad der er nødvendigt at ændre i dit hjem, men det er dit ansvar at sikre, at forholdene er i orden. Din familie og eventuelle andet netværk, vil blive inddraget i tilpasningen af dit hjem.

Det kan også være, der skal laves særlige aftaler om samarbejdet, hvis du fx har husdyr eller ryger – læs mere i de efterfølgende afsnit:

Rengøring:

Hvis du får hjælp til rengøring, skal følgende være til rådighed i hjemmet:

 • En støvsuger på hver etage, hvis der skal støvsuges på flere etager.
 • Støvsugeren skal have god sugeevne, et langt rør, der kan justeres til forskellige højder samt mundstykke og ekstra støvsugerposer.
 • Støvsugeren må ikke have motor på stangen.
 • En god moppe med lang stang, der kan justeres til forskellige højder samt fiberklude til rengøring.
 • Miljømærkede rengøringsmidler – Det kan aftales med medarbejderen, der ved, hvad der er behov for.

Husdyr:

Hvis du har husdyr, skal du sikre, at de ikke generer medarbejderen i at udføre opgaver. Derfor skal løse hunde, fugle, katte og andre dyr opholde sig i et andet rum, mens medarbejderen er i hjemmet. 

Rygning:

Hvis du ryger, må du ikke ryge, så længe en medarbejder er i dit hjem og du skal sikre, at der er luftet ud, inden medarbejderen kommer.

Vores adgang til din bolig:

Medarbejdere skal kunne komme ind i din bolig.

Er du ikke selv i stand til at låse op for vores personale, kan der blive sat en elektronisk lås på døren, som medarbejderen anvender til at åbne døren med.

HVis der bliver sat en elektronisk lås på din dør, skal personalet bruge en nøgle til den elektroniske lås. Du får en kvittering fra os på, at nøglen er udleveret, og du får nøglen tilbage, hvis du ikke længere, skal modtage hjælp i dit hjem.

Medarbejdere må ikke være i dit hjem, hvis du ikke er hjemme. Hvis det sker, at medarbejdere låser sig ind, og du ikke er hjemme, går medarbejderen igen med det samme.

Adgangsforhold

Det er også vigtigt, der er ordentlige adgangsforhold til din bolig. Det betyder, at der skal være lys ved indgangen til din bolig, når det er mørkt og der skal ryddes sne og saltes eller gruses, når det er glat.

Ved særlige forhold kan du få installeret et nødkald i dit hjem.

Nødkaldet må kun bruges ved pludsligt opstået behov for hjælp.

Alle nødkald bliver besvaret og vurderet hurtigst muligt.

Hvis vi vurderer, at du har brug for et besøg efter et nødkald, vil en medarbejder kunne være hos dig indenfor 30-45 minutter fra vi har modtaget nødopkaldet.

Hvis du ikke selv kan håndtere din eventuelle medicin, kan du få hjælp fra en medarbejder til følgende:

 • Personale kan dosere medicin, der er ordineret af en læge.

 • Personalet kan kun hjælpe dig med at tage medicin, som de selv har dosseret eller som er dosispakket af apoteket.

 • Dosering af medicin må kun ske i en af kommunens sygeplejeklinikker, med mindre det er vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt, at foretage dosseringen i dit eget hjem.

 • Hvis du har fået bevilget hjælp til medicinhåndtering, skal du selv købe medicindoseringsæsker. Æskerne skal kunne doseres til i alt 4 uger.

 • Hvis du har brug for hjælp til medicinindtag, kan der indgå forskellige hjælpemidler eller velfærdsteknologiske løsninger.

 • Du skal som udgangspunkt selv sørge for bestilling af din medicin, men personalet kan hjælpe med bestilling af medicin, hvis du har brug for det.

 • Du skal selv sørge for, at din medicin bliver hentet på apoteket. Måske kan din familie eller andet netværk hjælpe med dette. Apoteker kan mod betaling bringe medicin ud.

 • Hvis din medicinering er stabil, kan personalet i samarbejde med din læge vurdere muligheden for at få dosispakket medicin fra apoteket. Apoteket tager betaling for at pakke medicin.

 • Silkeborg Kommune stiller kanylebokse til rådighed i dit hjem, hvis der er brug for det. Brugte kanylebokse og ikke aktuel medicin skal du selv evt. med hjælp fra familie og netværk selv aflevere til apoteket.

Som udgangspunkt er medarbejdere, der yder sygepleje i dit hjem ikke involveret i din økonomi. 

Hvis det undtagelsesvist er nødvendigt, er der særlige vilkår, der skal være opfyldt:

 • Alle faste udgifter og løbende regninger bliver betalt over PBS. Betaling for frisør, fodpleje etc. bliver betalt med girokort.
 • Hvis der gives hjælp til indkøb, skal du sørge for, der er kontanter til de nødvendige indkøb.
 • Kontanter skal opbevares i din bolig et sted, hvor både du og din kontaktperson ved Silkeborg Kommune har adgang. Pengene vil blive håndteret af din kontaktperson i samråd med den daglige leder.

  Både du og kontaktpersonen skal underskrive kvitteringer for brugte beløb, og det bliver noteret, hvad pengene er brugt til. Kvitteringer bliver gemt i minimum 1 år.

Medarbejdere hæver ikke penge på dit hævekort og skal derfor ikke bruge din pinkode eller dit MitID.

Det er ikke tilladt for ansatte i Silkeborg Kommune at modtage gaver og/eller testamentarisk arv fra borgere, de yder hjælp og støtte til.

Borger eget hjem - Hjemmeplejen
 
 

Kontakt din hjemmepleje:

Find telefonnummer til hjemmeplejen i dit område via din adresse

Telefontid alle hverdage:

Kl. 07.30 - 08.30
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 18.00 - 19.00

Se øvrige kontaktoplysninger for Borger eget hjem

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje