Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og parkering Vedligeholdelse af veje, stier og fortove Saltning og snerydning

Saltning og snerydning

Læs hvordan Silkeborg Kommune salter og rydder sne på offentlige veje, stier og pladser, og se dine forpligtelser som grundejer.

Saltning og snerydning

Silkeborg Kommune salter og rydder sne på offentlige veje, stier og pladser. Undtagen rute 13 (Viborg – Vejle), rute 15 (Herning – Århus) og rute 26 (Viborg – Århus) som vedligeholdes af Vejdirektoratet. 

Prioritering af offentlige veje, stier og pladser

Kommunens veje, stier og pladser er inddelt i 4 klasser. Arbejdet udføres i prioriteret rækkefølge. Klasse 1 er prioriteret højest og klasse 4 er prioriteret lavest.

Retningslinjer og spørgsmål

De nærmere retningslinjer for snerydningen og bekæmpelsen af glat føre er beskrevet i vores publikation:

Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 (pdf)

Vær opmærksom på, at PDF´en ikke er webtilgængelig. Har du spørgsmål til indholdet, er du velkommen til at kontakte Team Drift i Vej & Trafik .

Hvis du har spørgsmål om saltning eller snerydning, kan du kontakte Team Drift. 

Nyttige links

Dine pligter som grundejer

Hvis du er grundejer, har du ansvar for, at der er ryddet sne eller bekæmpet glat føre. Dette skal ske hurtigst muligt efter, at det har sneet eller er blevet glat.

  • Ligger din ejendom ved en offentlig vej, omfatter pligten også fortov og sti ud for ejendommen.
  • Hvis din ejendom ligger ved en privat fællesvej i en by, omfatter pligten desuden kørebanen ud for ejendommen.
  • Ligger din ejendom ved en privat fællesvej på landet, omfatter pligten også vej og sti til ejendommen.

Du har som grundejer også pligt til at rydde færdselsarealer på din grund. Dette for at postbude, hjemmehjælpere, renovationsarbejdere og andre kan komme sikkert frem.

Den enkelte grundejer har ansvaret, men det er muligt at lade arbejdet udføre i fællesskab mellem flere grundejere.

Team Vejdrift
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje