Selvbetjening og tidsbestilling

Byplanansvarlige

Teknik- og Miljøafdelingen har byplanansvarlige fordelt på alle lokalområder i Silkeborg Kommune.

Byplanansvarlig for dit lokalområde

 

Oversigt over lokalområdeansvarlige i Plansektionen i Teknik og Miljø

Klik her for at se stort kort i nyt vindue (png) 

Balle - Buskelund - Hvinningdal - Funder-Lysbro - Frederiksdal-Kragelund

Christian Dalmer
Tlf. 89 70 14 90 E-mail: Christian.Dalmer@silkeborg.dk

Hedda Møller
Tlf. 89 70 15 17
E-mail: Hedda.Moller@silkeborg.dk

Stine Juul Jensen
Tlf. 89 70 14 44
E-mail: sjj@silkeborg.dk

Kjellerup - Blicheregnen - Vinderslev - Sjørslev-Demstrup

Gritt Gylling Sørensen
Tlf. 89 70 15 36
E-mail: grittgylling.sorensen@silkeborg.dk

Tobias Bisgaard Nielsen
Tlf.: 89 70 14 68
E-mail: TobiasBisgaard.Nielsen@silkeborg.dk 

Them-Salten - Virklund - Gjessø - Skovlandet

Anne-Mette Lade
Tlf.: 89 70 14 41
E-mail: aml@silkeborg.dk

Kristian Ditlev Frische 
Tlf.: 89 70 15 12
E-mail: kristianditlev.frische@silkeborg.dk

Silkeborg City - Sydbyen - Alderslyst-Søholt

Dorthe Fogh Monrad
Tlf.: 89 70 14 45
E-mail: dfm@silkeborg.dk

Claus Christensen
Tlf.: 89 70 20 82
E-mail: clchr@silkeborg.dk

Tanja Westfall Brøndum
Tlf.: 89 70 14 63
E-mail: TanjaBrondum.Westfall@silkeborg.dk

Ans-Grønbæk - Fårvang - Gjern - Hinge-Nørskovlund

Jakob Charmoth Nielsen
Tlf.: 89 70 14 69
E-mail: JacobCharmoth.Nielsen@silkeborg.dk 

Mia Sabine Berle
Tlf.: 89 70 20 84
E-mail: miasabine.berle@silkeborg.dk

Peter O. Magnussen
Tlf.: 89 70 14 50 E-mail: pom@silkeborg.dk

Gødvad - Skægkærområdet - Grauballe

Birgit Delcomyn Holst
Tlf.: 89 70 14 49
E-mail: bho@silkeborg.dk

Lone Davies-Nielsen
Tlf. 89 70 15 07
E-mail: Lone.Davies-Nielsen@silkeborg.dk

Voel - Sorring - Resenbro - Laven - Sejs-Svejbæk

Gry Bruhn Hansen
Tlf.: 89 70 14 52
E-mail: grybruhn.hansen@silkeborg.dk

Torsten Sand Christensen
Tlf.: 89 70 20 83
E-mail: tsc@silkeborg.dk

Ejler Toft Jensen
Tlf.: 89 70 14 43
E-mail: ejlertoft.jensen@silkeborg.dk

 

Hvilke opgaver har en byplanansvarlig?

De byplanansvarliges opgaver er bl. a., at

  • sikre løbende dialog med lokalrådene
  • deltage i et årligt lokalrådsmøde eller borgermøde efter lokalrådenes ønsker
  • bidrage til kommune- og lokalplanlægning, befolkningsprognoser og lign.
  • videreformidle spørgsmål inden for det tekniske område til kolleger i Teknik- og Miljøafdelingen
  • opnå kendskab til Teknik- og Miljøafdelingens aktiviteter i lokalområdet
  • bidrage til at sikre sammenhæng i den kommunale indsats i lokalområdet  

Hvornår kan du kontakte en byplanansvarlig?

En byplanansvarlig kontaktes, når

  • lokalrådene har brug for viden om kommunale aktiviteter, jf. ovenfor, i lokalområdet
  • lokalrådene har informationer eller beslutninger, som kan være til gavn for den byplanansvarlige
  • lokalrådene har initiativer til projekter, som kræver at Teknik- og Miljøafdelingen inddrages
  • lokalrådene ønsker at den byplanansvarlige deltager i lokalrådsmøder eller borgermøder.