Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Skole og uddannelse Skole, SFO og Klub FAQ om serviceniveau for befordringsændringer

FAQ om serviceniveau for befordringsændringer

Hvad betyder serviceniveauet for mit barn inden næste revisitation?

Hvis dit barn bliver kørt til skole med specialkørsel:

Det nye serviceniveau kan allerede mærkes ved starten af det nye skoleår. Her begrænses antallet af kørsler til én morgenkørsel og to eftermiddagskørsler pr. skole. Hvis skolen har haft flere eftermiddagskørsler end det før, kan det betyde, at dit barn i fremtiden vil få mere ventetid på skolen – fra undervisningen er slut, til bussen kører fra skolen. Du vil modtage dit barns nye kørselstider i slutningen af sommerferien. Her kan du ved at sammenligne med dit barns ringetider se, hvor meget ventetid dit barn evt. får. 

Hvis dit barn bliver kørt til skole med bus, eller du selv kører dit barn i skole mod godtgørelse. 

Der vil ikke ske nogle ændringer i dit barns kørsel – og under ingen omstændigheder før dit barn skal revisiteres til kørsel igen. 

Hvad betyder serviceniveauet for mit barn ved næste revisitation?

Både ved visitation og revisitation vil behovet for kørsel blive vurderet vha. en trinmodel, der har fokus på, at de mindst indgribende kørsler altid skal overvejes først, inden de mere indgribende vurderes. Rækkefølgen, som vurderes efter, er følgende:

0. Ingen kørsel. Barnet kan selv transportere sig i skole (ingen bevilling)
1. Offentlig transport/skolebus. Barnet kan transportere sig selv i skole 
2. Kørselsgodtgørelse. Forældrene kan selv køre barnet i skole
3. Kombinationsmulighed. Der laves en kombination af transportmulighederne.
4. Specialkørsel. Barnet transporteres med minibus/taxa. 

Bliver dit barn kørt til skole med specialkørsel

Dit barn modtager den mest indgribende form for kørsel, hvilket betyder, at der ved revisitation skal tages stilling til de foregående tre transportformer, før specialkørsel kan bevilges igen.

Bliver dit barn kørt til skole med særligt tilrettelagt kørsel – fx solokørsel

Særligt tilrettelagt kørsel er en ekstraordinær form for kørsel, som tilbydes, når der ikke er andre muligheder for kørsel. Derfor skal der ved næste revisitation tages stilling til de andre transportformer, før særligt tilrettelagt kørsel kan bevilges igen. Fremadrettet skal der ligeledes opfølges hyppigt på særligt tilrettelagt kørsel. Dvs. at dit barns kørselsbehov vil blive vurderet oftere end ved andre kørselstyper. 

Ved næste opfølgning på kørselsordningen skal der udarbejdes en plan for, hvordan dit barn kommer til at kunne benytte samkørsel eller anden form for kørsel.

Kører du selv dit barn i skole mod godtgørelse?

Der er tale om den næstmindst indgribende indsats. Vurderes det, at dit barn som pædagogisk værktøj vil have godt af selv at varetage sin egen transport i skole, kan det vælges, at befordringsgodtgørelsen frafalder, og at der i stedet bevilges buskort. Det mest sandsynlige er dog nok, at ordningen, hvor du selv kører dit barn i skole, fortsætter. 

Bliver dit barn kørt i skole med bus?

Dit barn modtager den mindst indgribende indsats, og vil som udgangspunkt få buskort genbevilget. Kan dit barn af forskellige årsager ikke fortsætte med at tage bussen i skole, vil de andre kørselsmuligheder blive overvejet.

Mit barn får særligt tilrettelagt kørsel. Hvornår er næste opfølgning?

Vi er lige nu i gang med at få proceduren for opfølgning på de særligt tilrettelagte kørsler beskrevet. Derfor kan vi ikke præcist sige, hvornår den første opfølgning bliver. Det mest sandsynlige er, at det bliver i efteråret. I vil som forældre få besked så snart vi har noget fastlagt.

Betyder det nye serviceniveau, at mit barn mister sin bevilling til specialkørsel?

Nej, det nye serviceniveau er ikke ensbetydende med, at dit barn mister sin bevilling til specialkørsel. Såfremt Skoleafdelingen vurderer, at dit barns kørselsbehov kræver specialkørsel, vil bevillingen efter første revisitation fortsætte.

Ved de fremadrettede revisitationer skal de mindst indgribende kørselstyper dog vurderes, inden specialkørsel til sidst kan bevilges. Helt konkret betyder det, at det skal overvejes, om dit barn kan tage bussen, eller om I selv har lyst til at køre jeres barn i skole, inden specialkørsel til sidst kan overvejes.

Hvor lang tid kan mit barn risikere at vente på skolen efter endt undervisning, før det kan køres hjem med specialkørsel?

Ifølge lovgivningen må ventetiden på skolen normalt ikke overstige 60 minutter før skoledagens begyndelse og 60 minutter efter skoledagens afslutning.

I planlægningen af dit barns kørselstider, bestræber vi os naturligvis på, at ventetiden bliver så kort som muligt.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje