Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Skole og uddannelse Skole, SFO og Klub Flere elever går i skole i deres lokalområde

Flere elever går i skole i deres lokalområde

Politikerne har bedt Skoleafdelingen kigge på rammerne for folkeskolen og komme med anbefalinger til, hvordan midlerne og ressourcerne samlet set kan bruges, så flere elever end i dag kan gå i den lokale skole sammen med vennerne fra vejen og idrætsforeningen.

Det gør hverdagen for børn og familier lettere, når skolegang og fritidsinteresser foregår i familiernes lokalområde. På den måde kan børnene nemmere være en del af de lokale fællesskaber sammen med kammeraterne fra vejen og fra idrætsklubben, og de kan følges med deres søskende til og fra skole.

En stor gruppe af børn går imidlertid ikke på den lokale skole i dag. Hver dag bliver 700 skoleelever i Silkeborg Kommune hentet af en bus, taxa eller af deres forældre og kørt op mod en time hver vej til og fra en af de få skoler, der i dag tilbyder specialklasser til elever med specialpædagogiske behov.

Stadig flere børn og unge får diagnoser og har særlige behov i undervisningen. Hvis udviklingen fortsætter, som de seneste år, vil det tal om fem år nærme sig 1.000 elever.

For at flere børn og unge kan lykkes med at gå i den lokale skole og forblive en del af de lokale fællesskaber, skal vores folkeskole i højere grad end i dag kunne tilgodese elevernes specialpædagogiske behov. Det forudsætter kompetenceudvikling af medarbejderne på distriktsskolerne og også en anderledes indretning af klasselokalerne - derfor skal økonomien følge med.

Der vil fortsat være en gruppe af børn og unge, der vil have behov for et meget specialiseret tilbud, som vi bl.a. kender det i dag fra Dybkær Specialskole.

På den baggrund har Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget bedt Skoleafdelingens ledelse om at kigge på rammerne for folkeskolen og komme med anbefalinger til, hvordan midlerne og ressourcerne samlet set for almenskolen og for det specialiserede område kan bruges bedre, så flere elever kan gå i deres lokale folkeskole.

Baggrunden for arbejdet med dette område er godkendelsen af Politisk ambition for folkeskolen i Silkeborg den 12. september 2022. 

Læs mere om den politisk ambition for folkeskolen på skolestyrelse.silkeborg.dk

Processen fremadrettet: Sådan kommer det til at foregå

Skoleafdelingens ledelse går nu ind i en undersøgende fase, hvor de vil involvere områdets aktører herunder skoleledere, medarbejderrepræsentanter og skolebestyrelser.

Ligeledes vil handicaprådet og de faglige organisationer blive inviteret til dialog om arbejdet, og så vil det være muligt at give sin mening til kende, når forslaget kommer i høring til maj.

Inddragelsen skal være med til at skabe et godt fundament for udarbejdelsen af anbefalingerne til politikerne.  

Arbejdsprocessen:

 • Nye beskrivelser til inddelinger af elevernes specialpædagogiske behov samt visitation af elever til den rette støtte, for at undervisning på den lokale skole kan lykkes.

 • En plan for udviklingen af den pædagogiske praksis samt de afledte behov, herunder personalets kompetencer og skolernes indretning, så de imødekommer de specialpædagogiske behov lokalt. 

 • Nye modeller for ressourcetildeling, der understøtter tankerne bag de to ovenstående.

 • En overordnet plan for implementering af ændringerne over en årrække, således berørte parter kan forberede sig og være konstruktive medspillere i processen.

   

 1. Langt flere elevers specialpædagogiske behov skal kunne imødekommes på den lokale skole
 2. Langt flere skoler skal have lokale specialtilbud som en del af deres almene skole
 3. Almen- og specialøkonomi skal i højere grad baseres på de lokale vilkår, bindes tættere sammen og i højere grad følge eleven.

Forberedelse: Oktober 2023 - januar 2024
Skoleafdelingens ledelse planlægger og tilrettelægger en plan for arbejdet frem mod anbefalinger til det politiske niveau.

Undersøgelse og involvering: Januar - april 2024
Skoleledere, pædagogiske ledere, fagpersoner med specialiseret viden, faglige organisationer, skolebestyrelser og MED Systemet.

Udarbejdelse af forslag: April – maj 2024
Skoleafdelingens ledelse udarbejder forslag med anbefalinger til en ny ordning af kommunens specialpædagogiske indsatser og en model for ressourcetildeling på skoleområdet på baggrund af inddragelse af diverse interessenter.

Høring: maj 2024
Forslag med anbefalinger ventes i høring hos skolebestyrelser og Handicaprådet.

Beslutning: Juni 2024
Politisk behandling i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og Byrådet.

Evt. gennemførelse: ??
Hvornår konkrete ændringer vil træde i kraft vides ikke på nuværende tidspunkt, da det vil afhænge af forslagene og naturligvis den endelige beslutning.

Vi ved dog, at forandringer som denne kræver grundig forberedelse af alle de involverede samt kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere, og det skal der være tid til. 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje