Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik og parkering Trafiksikkerhed Trafikmålinger

Trafikmålinger

Silkeborg Kommune tæller trafikken på mange veje. Vi gør det for at have overblik over trafikmængde, hastighed m.v.

Silkeborg Kommune udfører tællingerne for at have et overblik over trafikmængde, hastighed, trafikkens sammensætning og for at følge med i udviklingen i trafikken. Endvidere bruges trafikmålingerne i trafik- og driftsplanlægning.

Vi modtager mange henvendelser fra borgere, som ønsker en forbedring af trafiksikkerheden på en kommunal vej. For at vurdere, om der er behov for at gøre en indsats, bliver trafikmålingerne brugt til at prioritere, hvor der skal sættes ind, så pengene, der er afsat, bliver brugt bedst muligt.

Tællingerne indgår sammen med andre parametre, fx. fremkommelighed, overordnet trafik og uheld.

Kort over trafikmålinger

På kortet kan du se, hvor vi har foretaget målinger i kommunen. De grønne stjerner markerer de steder, hvor der er talt. 

Tryk på en grøn stjerne, så kommer målingen frem. 

Når du zoomer, kommer der gule cirkler med årstal for den seneste måling og den aktuelle årsdøgntrafik.

  • ÅrsDøgnTrafik forkortes ÅDT og er udtryk for den gennemsnitlige døgntrafik på årsbasis.
  • Lastbil ÅDT er tilsvarende udtryk for det gennemsnitlige antal lastbiler og busser på et døgn

Se de seneste trafikmålinger i vores webkort

 
Team Trafik
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje